Nederland
Home

Legal notice

Legal notice

Legal notice / Wettelijke aankondiging


Rettig ICC en zijn filialen onderhouden deze website (hierna ‘de Website’ genoemd) om informatie te verschaffen aan gebruikers en hen de mogelijkheid te geven om met ons te communiceren.
De toegang tot en het gebruik van deze Website zijn onderworpen aan de volgende ‘Voorwaarden en principes voor gebruik van de Website’ (hierna ‘de Voorwaarden’ genoemd) en aan alle geldende wetten. Wie toegang verwerft tot deze Website en deze Website bekijkt, aanvaardt de Voorwaarden hieronder beschreven zonder beperkingen of voorbehoud.

 • Al het materiaal dat toegankelijk is op deze Website is beschermd door de wet op de intellectuele eigendom, tenzij anders vermeld. Het materiaal op deze Website mag niet gebruikt worden op een andere manier dan de manier beschreven in deze Voorwaarden of in de tekst die op de Website staat.
 • Rettig ICC aanvaardt noch draagt enige verantwoordelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door een virus of infectie aan het computermateriaal of andere eigendom van de gebruiker die het resultaat kan zijn van zijn of haar bezoek aan deze Website, het bekijken of gebruiken van de pagina’s op de Website of het downloaden van materiaal van de Website, inclusief teksten, foto’s, geluids- of beeldbestanden, enz.
 • Rettig ICC geeft geen garanties of verzekering dat het eventuele voorwaarden zal nakomen aangaande de nauwkeurigheid van de informatie op deze Website en weigert uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid te aanvaarden of te dragen voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden in de inhoud van deze Website. Noch Rettig ICC, noch een van de partijen die betrokken zijn bij de oprichting, de ontwikkeling of de levering van deze Website kan aansprakelijk gesteld worden voor eventuele rechtstreekse, onrechtstreekse, accidentele of secundaire schade of morele schade die voortvloeit uit het bezoeken of gebruiken van deze Website, of van het onvermogen om deze Website te bezoeken of te gebruiken.
 • De specifieke kenmerken en technische specificaties van de producten die voorgesteld worden op deze Website kunnen onderworpen zijn aan wijzigingen op elk ogenblik en zonder voorafgaand bericht.
 • Al de informatie en ander materiaal dat door gebruikers naar deze Website gestuurd wordt via e-mail of op een andere manier, inclusief eventuele gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties, enz., zijn en zullen worden behandeld als niet-vertrouwelijk en zijn niet onderworpen aan de wetten op de intellectuele eigendom. Materiaal of informatie die overgebracht of  verstuurd worden door de gebruiker naar deze Website kan door Rettig ICC gebruikt worden voor alle doeleinden en kan dus gereproduceerd, openbaar gemaakt, doorgegeven, gepubliceerd, uitgezonden worden via de radio of verstuurd worden per mail enz. Bovendien heeft Rettig ICC het recht om alle ideeën, concepten, knowhow en methodes die beschreven worden in al het materiaal dat door een gebruiker naar deze Website verstuurd wordt, te gebruiken voor om het even welk doel, zonder beperkingen en gratis, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling, de productie en marketing van producten met behulp van deze informatie.
 • Het materiaal dat voorgesteld wordt op deze Website is ofwel eigendom van Rettig ICC of wordt gebruikt door Rettig ICC met de toestemming van de eigenaar. Het gebruik van dit materiaal door een gebruiker of door om het even welke persoon die van hem de toelating heeft, is verboden, tenzij deze Voorwaarden dit gebruik duidelijk toestaan, of tenzij voor dit gebruik duidelijk toestemming gegeven werd op een andere pagina van de Website.
 • De Website bevat beschrijvingen van producten en/of diensten die algemeen verkrijgbaar zijn in Europa, maar die misschien niet verkrijgbaar zijn in een specifiek land of gemeente/stad. Personen die de beschikbaarheid van een specifiek product of een specifieke dienst in hun regio willen controleren, moeten contact opnemen met Rettig ICC.
 • Rettig ICC is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites of webpagina’s die verbonden zijn met deze Website via links naar of van deze Website. Gebruikers die andere website of webpagina’s buiten deze Website bezoeken, doen dat op eigen risico. De opname van deze links door Rettig ICC in de Website dient zuiver voor het gemak van de gebruikers en mag niet worden beschouwd als ondersteuning voor de eigenaar of de sponsor van een bepaalde website of webpagina, of voor de inhoud daarvan. Rettig ICC geeft geen enkele garantie, hetzij direct of impliciet, over de nauwkeurigheid, geldigheid, wettelijkheid of andere kenmerken van het materiaal of de informatie op de websites van derden.
 • Rettig ICC kan deze Voorwaarden op elk moment herzien door de informatie op deze pagina te updaten. Omdat deze Voorwaarden wettelijk bindend zijn, moeten gebruikers deze pagina nu en dan bezoeken om ze te lezen in hun huidige vorm (door te klikken op de hypertextlink 'Wettelijk voorbehoud en handelsmerken’ vermeld onderaan de webpagina’s van Rettig ICC).
  Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan de Finse wet en moeten dan ook als dusdanig geïnterpreteerd worden, zonder verwijzing naar wettelijke bepalingen die hiermee in strijd zijn.
  Handelsmerk
  De handelsmerken, figuratieve markeringen (logo’s) en dienstmerken (samen ‘handelsmerken’) gebruikt in deze Website zijn handelsmerken van Rettig ICC Company en/of entiteiten die hiermee geaffilieerd zijn. Alle andere handelsmerken die gebruikt worden op deze Website zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.