3 voordelen van een warmtepomp bij renovatie
  • Nieuws
  • Warmtewijzer

3 voordelen van een warmtepomp bij renovatie

Sinds 2019 is er in Nederland het Klimaatakkoord. Daarin werd afgesproken om in 2030 een reductie van 49 procent broeikasgasemissies ten opzichte van 1990 te realiseren. De renovatiemarkt, die nog steeds leidend is in Nederland, moet dus ook duurzamer. Een warmtepomp in combinatie met lage temperatuursystemen is voor je renoverende klanten daarom de juiste keuze.

1. Duurzaamheid en warmtecomfort

Dankzij de lage opbouwhoogte van de Radson TS14 is vloerverwarming nu toepasbaar bij vrijwel elke renovatie. Door deze te koppelen aan de Radson Zento warmtepomp en de Ulow-E2 radiator, installeer je voor je klant een volledig lage temperatuur systeem. Deze duurzame totaaloplossing biedt hun een optimaal warmte- en warmwatercomfort. Het systeem werkt op temperaturen van maximaal 35°c, wat minder energie vereist . Zo besparen je klanten op de verwarmingskosten.

En met de Touch E3-app is alles op afstand te bedienen. Zo gaan duurzaamheid en warmtecomfort hand in hand.

2. Subsidie van het warmtefonds

Met de Zento warmtepomp startte Radson al een paar jaar geleden de transitie van het gebruik van aardgas naar elektriciteit, opgewekt door hernieuwbare bronnen. Daarom staat de Zento warmtepomp op de lijst investeringssubsidie duurzame energie voor overheidssubsidie bij renovatie.

Bovendien komt er dit jaar een warmtefonds met nieuwe financieringsvormen voor zowel renovatie als nieuwbouw. Zoals een lening die via de energierekening afbetaald kan worden of een lening die bij het huis hoort en bij verkoop automatisch aan de nieuwe eigenaar overgedragen wordt.

3. Onder de geluidsnormen

Bij warmtepompen spreekt men steeds vaker over de normen van het geluid van een apparaat. Let daarbij goed op het verschil tussen de geluidsdruk (lp) en het geluidsvermogen (lw) uitgedrukt in decibel (dba). Beiden staan op het energielabel en het geluidsvermogen is de meest nauwkeurige van de twee. Het maximale geluidsvermogen is in Europa vastgelegd en de Zento warmtepomp valt ruim binnen de normen.

Wil je het geluid van je warmtepomp nog verder reduceren? Met een doordachte plaatsing van de warmtepomp kan je het geluid vaak tot een nóg lager niveau terugbrengen.