Nederland
Buffervaten

Buffertank voor systeemwater (ETW)

Buffervaten - Buffertank voor systeemwater (ETW)

Elke Zento laat zich uitstekend combineren met een buffervat/ tank, voor compleet én ecologisch warmwatercomfort in uw woning. Radson biedt een assortiment van warmwater- en technische tanks aan, geschikt voor alle gebruikelijke residentiële installaties zoals in woningen met zelfstandige of gecentraliseerde installaties.

+

Deze tank is zeer geschikt voor de opslag van warm en koud water om thermische reserve-energie op te bouwen voor installaties met warmtepompen.

  ETW60 ETW120 ETW200
totale capaciteit nuttig volume (l) 57 123 203
diameter MET isolatie (mm) 400 500 550
hoogte MET ISOLATIE (mm 935 1095 1395
leeggewicht (kg) 25 35 45
model     u.m. ETW 60 ETW 120 ETW 200
totale capaciteit (nuttig volume)     L 57 123 203
ø zonder isolatie A   mm 300 400 450
ø met isolatie B   mm 400 500 550
hoogte met isolatie C   mm 935 1095 1395
afvoer D 1/2” mm 100 100 105
retour installatie E 1”1/4 mm 180 185 215
aanvoer installatie G 1”1/4 mm 785 935 1200
retour warmtepomp H 1”1/4 mm 180 185 215
aanvoer ketel I 1”1/4 mm 785 935 1200
retour ketel J 1”1/2 mm 275 280 315
aanvoer warmtepomp K 1”1/2 mm 690 840 1100
thermometer - aansluiting L 1/2” mm 180 185 215
thermometer - aansluiting M 1/2” mm 485 560 705
thermometer - aansluiting N 1/2” mm 785 935 1200
elektrische weerstand (*) O 1”1/2   boven / above
aansluiting ontluchter P 1/2"   boven / above
leeggewicht     kg 25 35 45
dispersie s     W 34 50 68
energieklasse       B B C

Brochure - Zento warmtepompen

Technisch document - Warmtepompen & Buffervaten

Handleiding ETW tank

PRODUCTGARANTIE

Warmtepomp

Rettig Belgium N.V. garandeert de kwaliteit van de gebruikte materialen. Voor de apparatuur geldt een garantie van 24 maanden op alle onderdelen vanaf de datum van eerste gebruik zoals vermeld op het indienststellingsformulier en bekrachtigd door het servicebedrijf dat verantwoordelijk was voor de indienststelling, op voorwaarde dat er niet meer dan 12 maanden verstreken zijn sinds de datum van aankoop bij Rettig Belgium N.V. In dat geval moet de verkoper de garantie erkennen.

Tijdens deze periode verbindt Rettig Belgium N.V. zich tot het herstellen en/of vervangen van de onderdelen die volgens zijn exclusieve oordeel defect zijn. Vervanging wegens normale slijtage of ondeskundige installatie op de bouwplaats en/of tijdens het onderhoud valt niet onder de garantie.

Indien het servicebedrijf of Rettig Belgium N.V. tijdens de reparatie ontdekt dat de datum van indienststelling niet klopt, dan wordt de garantie als vervallen beschouwd.
Dit indienststellingsformulier moet, samen met het aankoopbewijs, voorgelegd worden aan het servicebedrijf en dat elke keer wanneer de klant gedurende de garantieperiode een interventie aanvraagt.

Buffervaten

We staan garant voor de goede uitvoering en kwaliteit van de gebruikte materialen en verleent garantie op het product tegen defecten en interne corrosie.
De garantie op buffervaten heeft de volgende geldigheid:

  • geëmailleerde warmwatertanks: 5 (vijf) jaar vanaf de aankoopdatum.
  • geglazuurde warmwatertanks: 3 (drie) jaar vanaf de aankoopdatum.

De garantie op de sanitaire tanks is onderworpen aan de inachtneming van de waarde van de elektrische geleidbaarheid van het water, die niet lager dan 150 μS of hoger dan 1000 μS mag zijn.

Algemene garantievoorwaarden

De garantie vervalt indien de opdrachtgever zelfs maar een van de overeengekomen contractuele voorwaarden niet naleeft.

De garantie zoals hierboven vermeld, stelt Rettig Belgium N.V. vrij van schadeloosstelling voor directe of indirecte schade van om het even welke aard, voor om het even welke reden en uit hoofde van om het even welk recht.

De hierboven vermelde clausules zijn toepasbaar en geldig voor de apparatuur die geïnstalleerd is in Nederland.
De garantievoorwaarden voor leveringen die gebeuren in Nederland maar bestemd zijn voor het buitenland dienen vooraf overeengekomen te worden met Rettig Belgium N.V.

Uitgesloten van de garantievoorwaarden:

  1. defecten als gevolg van ondeskundige installatie
  2. de installatie dient conform de geldende wetgeving van het grondgebied en onze instructies in de handleiding te zijn
  3. defecten als gevolg van het niet uitvoeren van normaal onderhoud (vb. installatie niet voldoende gevuld)
  4. defecten als gevolg van transportschade
  5. defecten als gevolg van verkeerd gebruik
  6. defecten als gevolg van blikseminslag
  7. werkzaamheden door derden of een niet Radson erkend installateur

Rettig Belgium N.V. biedt geen andere garantie dan die welke uitdrukkelijk hierboven vermeld staat.

De interventie buiten de garantieperiode zal altijd rechtstreeks aan de installateur of aan de eindgebruiker worden aangerekend.

Bij geschillen moet Rettig Belgium N.V. vooraf en zo snel mogelijk worden ingelicht en het zal u hierover na grondige evaluatie van de situatie precieze richtlijnen geven.