Nederland
Buffervaten

Combinatietank (HYBV)

Buffervaten - Combinatietank (HYBV)

Elke Zento laat zich uitstekend combineren met een buffervat/ tank, voor compleet én ecologisch warmwatercomfort in uw woning. Radson biedt een assortiment van warmwater- en technische tanks aan, geschikt voor alle gebruikelijke residentiële installaties zoals in woningen met zelfstandige of gecentraliseerde installaties.

+

Deze tank bestaat uit 2 separate vaten, één voor de opslag van sanitair warm water en één als buffer voor het systeemwater.

  HYBV300 HYBV500
nuttig volume - opslag sanitairen systeem-water (l) 350
(270/80)
524
(450/74)
diameter MET isolatie (mm) 690 790
hoogte MET isolatie (mm) 1925 2040
leeggewicht (kg) 150 200
model     u.m. HYBV300 HYBV500
nuttig  volume  (opslag sanitair/systeemwater)     l 350 (270/80) 524 (450/74)
ø zonder isolatie A   mm 550 650
ø met isolatie B   mm 690 790
hoogte C   mm 1925 2040
hoogte met isolatie     mm 1925 2040
aanvoer sanitair warm water D 1” mm 1755 1850
aanvoer bovenste warmtewisselaar E 1” mm 1675 1765
hercirculatie F 1” mm 1280 1320
retour bovenste warmtewisselaar G 1” mm 1125 1070
aanvoer onderste warmtewisselaar H 1” mm 945 895
retour onderste warmtewisselaar I 1” mm 755 645
aanvoer sanitair koud water J 1” mm 675 565
aansluiting voor ontluchting K 1/2” mm 505 375
aanvoer warmtepomp M 1” mm 340 235
retour warmtepomp N 1” mm 160 135
retour installatie O 1/2” mm 160 135
thermometer - aansluiting P 1/2” mm 250 235
aanvoer installatie Q 1” mm 340 235
elektrische weerstand R 1”1/2 mm 250 135
thermometer - aansluiting S 1/2” mm 810 690
flens (*) T DN 180 mm 1035 995
thermometer - aansluiting U 1/2” mm 1420 1415
thermometer - aansluiting V 1/2” mm 1755 1850
aanvoer sanitair warm water W 1”1/4 mm boven / above
anode Z 1”1/4 mm boven / above
warmteoverdrachtsopp. bovenste vaste warmtewisselaar     m2 2,8 4,4
inhoud bovenste vaste warmtewisselaar     l 17 26,6
warmteoverdrachtsopp. onderste vaste warmtewisselaar     m2 0,9 1,5
inhoud onderste vaste warmtewisselaar     l 5,3 9,4
leeggewicht     kg 150 200
niet uit zon verkregen volume     l 154 265
dispersie s     W 80 111
energieklasse       C C

Brochure - Zento warmtepompen

Technisch document - Warmtepompen & Buffervaten

Handleiding HYBV

PRODUCTGARANTIE

Warmtepomp

Rettig Belgium N.V. garandeert de kwaliteit van de gebruikte materialen. Voor de apparatuur geldt een garantie van 24 maanden op alle onderdelen vanaf de datum van eerste gebruik zoals vermeld op het indienststellingsformulier en bekrachtigd door het servicebedrijf dat verantwoordelijk was voor de indienststelling, op voorwaarde dat er niet meer dan 12 maanden verstreken zijn sinds de datum van aankoop bij Rettig Belgium N.V. In dat geval moet de verkoper de garantie erkennen.

Tijdens deze periode verbindt Rettig Belgium N.V. zich tot het herstellen en/of vervangen van de onderdelen die volgens zijn exclusieve oordeel defect zijn. Vervanging wegens normale slijtage of ondeskundige installatie op de bouwplaats en/of tijdens het onderhoud valt niet onder de garantie.

Indien het servicebedrijf of Rettig Belgium N.V. tijdens de reparatie ontdekt dat de datum van indienststelling niet klopt, dan wordt de garantie als vervallen beschouwd.
Dit indienststellingsformulier moet, samen met het aankoopbewijs, voorgelegd worden aan het servicebedrijf en dat elke keer wanneer de klant gedurende de garantieperiode een interventie aanvraagt.

Buffervaten

We staan garant voor de goede uitvoering en kwaliteit van de gebruikte materialen en verleent garantie op het product tegen defecten en interne corrosie.
De garantie op buffervaten heeft de volgende geldigheid:

  • geëmailleerde warmwatertanks: 5 (vijf) jaar vanaf de aankoopdatum.
  • geglazuurde warmwatertanks: 3 (drie) jaar vanaf de aankoopdatum.

De garantie op de sanitaire tanks is onderworpen aan de inachtneming van de waarde van de elektrische geleidbaarheid van het water, die niet lager dan 150 μS of hoger dan 1000 μS mag zijn.

Algemene garantievoorwaarden

De garantie vervalt indien de opdrachtgever zelfs maar een van de overeengekomen contractuele voorwaarden niet naleeft.

De garantie zoals hierboven vermeld, stelt Rettig Belgium N.V. vrij van schadeloosstelling voor directe of indirecte schade van om het even welke aard, voor om het even welke reden en uit hoofde van om het even welk recht.

De hierboven vermelde clausules zijn toepasbaar en geldig voor de apparatuur die geïnstalleerd is in Nederland.
De garantievoorwaarden voor leveringen die gebeuren in Nederland maar bestemd zijn voor het buitenland dienen vooraf overeengekomen te worden met Rettig Belgium N.V.

Uitgesloten van de garantievoorwaarden:

  1. defecten als gevolg van ondeskundige installatie
  2. de installatie dient conform de geldende wetgeving van het grondgebied en onze instructies in de handleiding te zijn
  3. defecten als gevolg van het niet uitvoeren van normaal onderhoud (vb. installatie niet voldoende gevuld)
  4. defecten als gevolg van transportschade
  5. defecten als gevolg van verkeerd gebruik
  6. defecten als gevolg van blikseminslag
  7. werkzaamheden door derden of een niet Radson erkend installateur

Rettig Belgium N.V. biedt geen andere garantie dan die welke uitdrukkelijk hierboven vermeld staat.

De interventie buiten de garantieperiode zal altijd rechtstreeks aan de installateur of aan de eindgebruiker worden aangerekend.

Bij geschillen moet Rettig Belgium N.V. vooraf en zo snel mogelijk worden ingelicht en het zal u hierover na grondige evaluatie van de situatie precieze richtlijnen geven.