Zatrzymanie zmian klimatycznych – redukcja emisji CO2
  • Renowacje

Zatrzymanie zmian klimatycznych – redukcja emisji CO2

Zrównoważony komfort wnętrz nie powinien być osiągany kosztem naszej planety. Klimat zmienia się szybko, głównie w wyniku ludzkiego zachowania i aktywności. Obecnie budynki i ich mieszkańcy odpowiadają za 40% zużycia energii i 36% emisji gazów cieplarnianych (GHG) w Europie. Musimy jeszcze bardziej zmniejszyć tę ilość, aby obniżyć emisje CO2, wyeliminować użycie paliw kopalnych i zatrzymać wzrost temperatury.

ochrona klimatu

W Purmo Group opracowaliśmy szereg rozwiązań przeznaczonych do modernizacji i przekształcania istniejących systemów grzewczych w takie, które spełniają wymagania budynków energooszczędnych. Naszym celem jest dostarczenie zrównoważonego komfort wnętrz przy bardzo atrakcyjnych kosztach dla mieszkańców.
Skupiamy się tutaj na najlepszych rozwiązaniach w zakresie ogrzewania i chłodzenia, które można zainstalować bez konieczności opuszczania domu przez mieszkańców na czas remontu.

Renowacja energetyczna zmienia właściwości budynku. Możemy zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło poprzez poprawę izolacji budynku – ścian zewnętrznych, okien, drzwi, dachu i podłogi parteru. Jednak nawet dobrze izolowany budynek będzie wymagał ogrzewania. Można to osiągnąć poprzez wykorzystanie istniejących wodnych systemów grzewczych po modyfikacji w celu spełnienia nowych warunków.

Chodzi o zmniejszenie zużycia energii oraz ogrzewania i chłodzenia w sposób bardziej przyjazny dla środowiska naturalnego.

W jaki sposób renowacja systemu grzewczego pomaga w zapobieganiu zmianom klimatycznym

Modernizacja systemów grzewczych może w znacznym stopniu przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2, aby osiągnąć krajowe cele w zakresie ochrony środowiska naturalnego i powstrzymać zmiany klimatyczne.
Połączenie „wydajnego systemu” i „odnawialnej energii” ma kluczowe znaczenie. Ponadto budynek i technologia systemowa muszą być traktowane jako całość, aby w pełni wykorzystać ich potencjał. Badania przeprowadzone przez ITG Dresden wykazały, że wymiana generatora ciepła w istniejącej instalacji grzewczej może zaoszczędzić średnio 2,7 ton rocznie CO2.
Jeśli system jest jeszcze bardziej zoptymalizowany, a temperatura zasilania obniżona do 35°C, można zaoszczędzić kolejne 0,46 ton rocznie.

Dalsze oszczędności CO2 wynoszące 0,29 ton rocznie są możliwe dzięki regulacji temperatury pomieszczenia.
Ogólnie rzecz biorąc, cały system grzewczy, tj. wytwarzanie ciepła, wymiana ciepła i optymalizacja temperatury pomieszczenia dają potencjał oszczędności CO2 do 3,45 ton rocznie.

 

redukcja CO2