Nederland
Buffervaten

Sanitaire accumulatietank (Euro HPV)

Buffervaten - Sanitaire accumulatietank (Euro HPV)

Elke Zento laat zich uitstekend combineren met een buffervat/ tank, voor compleet én ecologisch warmwatercomfort in uw woning. Radson biedt een assortiment van warmwater- en technische tanks aan, geschikt voor alle gebruikelijke residentiële installaties zoals in woningen met zelfstandige of gecentraliseerde installaties.

+

Deze tank is uitermate geschikt voor de opslag van sanitair warm water door middel van een zeer efficiënte warmtewisselaar, direct geïntegreerd in de tank.

  HPV200 HPV300 HPV500 HPV1000
totale capaciteit nuttig volume (l) 190 263 470 900
diameter MET isolatie (mm) 600 600 750 990
hoogte MET ISOLATIE (mm) 1215 1615 1690 2205
leeggewicht (kg) 120 160 220 320
model   200 / 300 500 1000 u.m. Euro HPV200 Euro HPV300 Euro HPV500 Euro HPV1000
totale capaciteit (nuttig volume)         l 190 263 470 900
ø zonder isolatie A       mm 500 500 650 790
ø met isolatie B       mm 600 600 750 990
hoogte C       mm 1215 1615 1690 2140
hoogte met isolatie         mm 1215 1615 1690 2205
aanvoer sanitair warm water D 1” 1” 1”1/4 mm 1070 1390 1415 1940
aanvoer vaste warmtewisselaar E 1” 1”1/4 1”1/4 mm 990 1310 1325 1830
recirculatie F 1/2” 1/2” 1” mm 835 1165 1170 1615
thermometer G - - 1” mm - - - 1485
thermometer H 1/2” 1/2” 1” mm 370 395 425 515
retour vaste warmtewisselaar I 1” 1”1/4 1”1/4 mm 220 220 265 345
aanvoer koud water L 1” 1” 1”1/4 mm 140 140 185 240
flens (*) M DN 180 DN 180 DN 180 mm 320 340 370 470
anode N - - 1”1/2 mm - - - 470
elektrische weerstand O 1”1/2 1”1/2 1”1/2 mm 735 945 970 1435
thermometer p 1/2” 1/2” 1/2” mm 995 1390 1425 1940
anode Q 1”1/2 1”1/2 1”1/2 mm boven / above
aanvoer sanitair warm water R 1”1/4 1”1/4 - mm boven / above
warmteoverdrachtsopp.   vaste  warmtewisselaar         m2 3,0 4,0 6,0 8,0
inhoud vaste warmtewisselaar         l 17,2 23,0 50,5 68,5
leeggewicht         kg 120 160 220 320
dispersie s         W 67 85 130 193
energieklasse           C C D -

Technisch document - Warmtepompen & Buffervaten

Handleiding HPV tank

PRODUCTGARANTIE

Warmtepomp

Rettig Belgium N.V. garandeert de kwaliteit van de gebruikte materialen. Voor de apparatuur geldt een garantie van 24 maanden op alle onderdelen vanaf de datum van eerste gebruik zoals vermeld op het indienststellingsformulier en bekrachtigd door het servicebedrijf dat verantwoordelijk was voor de indienststelling, op voorwaarde dat er niet meer dan 12 maanden verstreken zijn sinds de datum van aankoop bij Rettig Belgium N.V. In dat geval moet de verkoper de garantie erkennen.

Tijdens deze periode verbindt Rettig Belgium N.V. zich tot het herstellen en/of vervangen van de onderdelen die volgens zijn exclusieve oordeel defect zijn. Vervanging wegens normale slijtage of ondeskundige installatie op de bouwplaats en/of tijdens het onderhoud valt niet onder de garantie.

Indien het servicebedrijf of Rettig Belgium N.V. tijdens de reparatie ontdekt dat de datum van indienststelling niet klopt, dan wordt de garantie als vervallen beschouwd.
Dit indienststellingsformulier moet, samen met het aankoopbewijs, voorgelegd worden aan het servicebedrijf en dat elke keer wanneer de klant gedurende de garantieperiode een interventie aanvraagt.

Buffervaten

We staan garant voor de goede uitvoering en kwaliteit van de gebruikte materialen en verleent garantie op het product tegen defecten en interne corrosie.
De garantie op buffervaten heeft de volgende geldigheid:

  • geëmailleerde warmwatertanks: 5 (vijf) jaar vanaf de aankoopdatum.
  • geglazuurde warmwatertanks: 3 (drie) jaar vanaf de aankoopdatum.

De garantie op de sanitaire tanks is onderworpen aan de inachtneming van de waarde van de elektrische geleidbaarheid van het water, die niet lager dan 150 μS of hoger dan 1000 μS mag zijn.

Algemene garantievoorwaarden

De garantie vervalt indien de opdrachtgever zelfs maar een van de overeengekomen contractuele voorwaarden niet naleeft.

De garantie zoals hierboven vermeld, stelt Rettig Belgium N.V. vrij van schadeloosstelling voor directe of indirecte schade van om het even welke aard, voor om het even welke reden en uit hoofde van om het even welk recht.

De hierboven vermelde clausules zijn toepasbaar en geldig voor de apparatuur die geïnstalleerd is in Nederland.
De garantievoorwaarden voor leveringen die gebeuren in Nederland maar bestemd zijn voor het buitenland dienen vooraf overeengekomen te worden met Rettig Belgium N.V.

Uitgesloten van de garantievoorwaarden:

  1. defecten als gevolg van ondeskundige installatie
  2. de installatie dient conform de geldende wetgeving van het grondgebied en onze instructies in de handleiding te zijn
  3. defecten als gevolg van het niet uitvoeren van normaal onderhoud (vb. installatie niet voldoende gevuld)
  4. defecten als gevolg van transportschade
  5. defecten als gevolg van verkeerd gebruik
  6. defecten als gevolg van blikseminslag
  7. werkzaamheden door derden of een niet Radson erkend installateur

Rettig Belgium N.V. biedt geen andere garantie dan die welke uitdrukkelijk hierboven vermeld staat.

De interventie buiten de garantieperiode zal altijd rechtstreeks aan de installateur of aan de eindgebruiker worden aangerekend.

Bij geschillen moet Rettig Belgium N.V. vooraf en zo snel mogelijk worden ingelicht en het zal u hierover na grondige evaluatie van de situatie precieze richtlijnen geven.