Tanks voor sanitair warm water

Tanks voor sanitair warm water

Sanitair warmwateropslagtanks en -ketels zijn geschikt voor de levering van diensten aan woongebouwen, met autonome of gecentraliseerde systemen, maar ook aan hotels, openbare gebouwen, sportfaciliteiten en in het algemeen alle systemen met terugkerende en onregelmatige aanvoer van sanitair warm water. Bestaat uit de tank, uitgerust met twee of drie flenzen, of een vaste spoel en een flens, waarop meerdere verwarmingsspiralen kunnen worden gecombineerd met de bijbehorende integratiekits, met inbegrip van bedienings- en controle-instrumenten en veiligheidsvoorzieningen. De mogelijkheid om een of meer spoelen met verschillende capaciteiten te monteren maakt het gebruik van traditionele en alternatieve thermische bronnen, waaronder zonne-energie, mogelijk.