Onze productie

De opwarming van de aarde beperken tot 1,5°C is een uitdaging die we allemaal moeten aangaan. Voor Radson betekent dat onder andere de zoektocht naar een betere manier om onze producten te maken en te leveren, zodat hun prestaties en recycleerbaarheid toenemen. Het betekent ook dat we onze productie- en werkomgeving wereldwijd moeten aanpassen om ze schoner en groener te maken.

Onze productie

Onze drie engagementen binnen de productie zijn:

  1. Uitstoot en energie
    We streven naar koolstofneutraliteit in zowel onze eigen broeikasgasemissies (scope 1) als die van onze toeleveringsketen (scope 2 & 3). Dit doel geldt voor al onze vestigingen.

  2. Efficiënte omgang met hulpbronnen en afval
    Naast de zoektocht naar manieren om minder grondstoffen te gebruiken om onze producten te maken, streven we ook naar circulariteit in onze productieprocessen. Bovendien elimineren we stortafval en verminderen we het waterverbruik. Voor verpakkingen schakelen we waar mogelijk over op gerecycleerde, recycleerbare of biologisch afbreekbare materialen.

  3. Verantwoord inkopen
    Met een nieuwe manier om materialen in te kopen, zoals staal, messing, kunststof en verpakkingsmaterialen, kiezen we voor een groener productie- en leveringsproces. We zetten ons in voor een duurzame, verantwoordelijke toeleveringsketen die de rechten van onze werknemers respecteert en onze ecologische voetafdruk verkleint.

Onze 10 engagementen

We hebben deze 10 engagementen opgesteld als onze referentiepunten terwijl we duurzaamheid integreren in elk onderdeel van ons bedrijf.

Uitstoot en energie - Radson Efficiënte omgang met hulpbronnen en afval - Radson Verantwoord inkopen - Radson Slimme keuzes voor het klimaat - Radson Circulariteit en levensduur - Radson
Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie - Radson Engagement op het werk - Radson Bijscholing van medewerkers - Radson Gezondheid en veiligheid - Radson Maatschappelijke betrokkenheid - Radson