Railjet
Vloersystemen

Railjet

Railjet is een systeem speciaal ontworpen voor gebruik op verschillende ondergronden, zoals ook wanden. Wanneer de ondergrond uit beton, gespoten Pur of isolatieplaten bestaat biedt Railjet steeds een zeer degelijke oplossing. Doordat de montagelat leidinghouders bevat die op een onderlinge tussenafstand van 5 cm zitten zijn de meest voor de hand liggende verlegafstanden perfect mogelijk.

Onze radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar voor installaties vanaf 1 januari 2007. De elektrische onderdelen van elektrische radiatoren en plintverwarming (Optimo) worden gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. En dit tegen alle fabricagegebreken indien hij in normale omstandigheden, en voor een verwarmingssysteem met warm water, werd gebruikt. De waarborg geldt niet voor gebreken door installatiefouten, of factoren extern aan de radiator (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen,…), transport- en behandelingsschade of onbehoedzaam gebruik. Bij de vloerverwarming spreken we van een systeem-garantie. Raadpleeg de gedetailleerde garantievoorwaarden onder de rubriek Over ons - Kwaliteit.

10 year warranty
DocumentCategorie
Railjet - Technische fiche Technische fiche
Wandverwarming - Technische fiche Technische fiche
Vloerverwarming - Technische info Technische fiche