Een gids voor lage temperatuur radiatoren
  • Energie besparen
  • Hydronische verwarming
  • Radiatoren

Een gids voor lage temperatuur radiatoren

Ons gemeenschappelijke doel om klimaatambities waar te maken motiveert ons om onze gebouwen zo efficiënt mogelijk te verwarmen. Moderne isolatienormen zijn al een grote stap voorwaarts in deze missie, maar energiezuinige verwarmingssystemen die worden ondersteund door lage temperatuur radiatoren zijn een must als we tegen 2050 onze netto-nuldoelstelling willen halen.
Een gids voor lage temperatuur radiatoren

Hoe werken lage temperatuur radiatoren?

Terwijl het water dat in een traditionele radiator circuleert ongeveer 70 tot 80 °C is, schommelt de watertemperatuur voor lage temperatuur radiatoren ergens tussen de 30 en 50°C. Zowel de aanvoertemperatuur van het cv-water als de oppervlaktetemperatuur van de radiator zijn dus veel lager.

Bovendien verschilt het type warmte dat wordt afgegeven door een lage temperatuur radiator ook van een conventionele radiator. Traditioneel zorgt een radiator voor ongeveer 65% convectiewarmte, wat betekent dat de lucht rond de radiator op zijn warme oppervlak opwarmt, boven de radiator stijgt en de lucht in de kamer geleidelijk opwarmt. 35% is stralingswarmte die directer voelbaar is wanneer de warmtestralen van de radiator de ruimte binnendringen en er in contact komen met de voorwerpen, mensen en oppervlakken.

Wanneer de aanvoertemperatuur van een radiator onder de 40°C zakt, verkleint het aandeel van convectie aanzienlijk, omdat de temperatuurverschillen tussen de radiator en de warme lucht leiden tot lagere opwaartse krachten. Lage temperatuur radiatoren zoals de Ulow E2 maken gebruik van geïntegreerde ventilatoren om de verspreiding van convectiewarmte te ondersteunen en de totale warmteafgifte te verhogen. Dankzij de innovatieve E2-technologie kan de regelaar automatisch schakelen tussen de verschillende operationele modi en de ventilatoren wanneer nodig activeren.

De Ulow E2 is een uitstekend type radiator voor gebruik met een verwarmingssysteem op lage temperatuur, op voorwaarde dat er stroom beschikbaar is in de buurt van de radiatoren. Als dat niet het geval is, kun je bij een lage temperatuurverwarmingssysteem ook werken met standaardradiatoren, zoals de Integra Flex 8C, mits deze correct gedimensioneerd zijn. Bij deze toepassing zullen de radiatoren opvallend grotere afmetingen vereisen dan bij hun dynamische variant. 

Wat zijn de vereisten om lage temperatuur radiatoren te installeren?

Voordat je lage temperatuur radiatoren installeert, is het cruciaal dat de isolatie van het gebouw voldoet aan de moderne normen. Verwarming op lage temperatuur is enkel de moeite waard als het gebouw voldoende geïsoleerd is en dus kan helpen om de temperatuur op het gewenste niveau te houden. Anders is het bijna onmogelijk om optimaal thermisch comfort te garanderen.

Bovendien moeten lage temperatuur radiatoren voor maximaal rendement worden gecombineerd met een geschikt verwarmingssysteem zoals een warmtepomp, condenserende gasketel of lage temperatuurketel. Het goede nieuws is dat er vaak financiële steun beschikbaar is voor de installatie van dergelijke verwarmingssystemen, in de vorm van overheidssubsidies of premies.

Voordelen van lage temperatuur radiatoren

1. Lage temperatuur radiatoren zijn zeer energiezuinig.

Omdat de aanvoertemperatuur van het water aanzienlijk daalt, hebben lage temperatuur radiatoren in vergelijking met traditionele radiatoren ongeveer 30% minder energie nodig om een ruimte te verwarmen. Dat betekent dat ze enerzijds een zeer duurzame verwarmingsoplossing zijn en anderzijds zeer kosteneffectief. Dat is goed voor het milieu en voor onze portemonnee.

2. Lage temperatuur radiatoren zorgen voor een gelijkmatige warmteverdeling.

Traditionele radiatoren reageren doorgaans minder snel op temperatuurveranderingen dan lage temperatuur radiatoren. Dus in plaats van mogelijke koude plekken en tocht wordt de ruimte sneller verwarmd en wordt de warmte gelijkmatiger over de ruimte verspreid.

3. Lage temperatuur radiatoren zorgen voor een gezonder binnenklimaat.

Lage temperatuur radiatoren met grote verwarmingsoppervlakken produceren minder krachtige luchtstromen, waardoor er minder stofdeeltjes in de lucht zweven en de luchtkwaliteit binnenshuis beter is. Bovendien vermindert de lagere oppervlaktetemperatuur van de radiatoren het risico op schroeiplekken die anders irritatie van de luchtwegen kunnen veroorzaken.

Nadelen van lage temperatuur radiatoren

1. Lage temperatuur radiatoren zijn alleen compatibel met bepaalde verwarmingssystemen.

Zoals hierboven vermeld, heb je een warmtepomp, condenserende gasketel of lage temperatuurketel nodig om het rendement van lage temperatuurradiatoren te maximaliseren. Dat kan een struikelblok zijn als je niet het hele verwarmingssysteem wilt vernieuwen.

2. Lage temperatuur radiatoren hebben een groot verwarmingsoppervlak nodig.

Voor optimaal thermisch comfort zijn lage temperatuurradiatoren groter dan conventionele radiatoren. Daardoor passen ze soms minder gemakkelijk in een interieurontwerp. Gelukkig kunnen we dankzij eigentijds productdesign en innovatieve technologie een passend antwoord bieden met lage temperatuur radiatoren zoals de Ulow E2.