Renovatiefinanciering: overheidssteun voor woningrenovatie
  • Renovatie
  • Warmtewijzer

Renovatiefinanciering: overheidssteun voor woningrenovatie

De renovatie van zowel openbare als particuliere gebouwen is cruciaal om de klimaatdoelstellingen van de Europese Green Deal te realiseren. Als we het gebouwenbestand van de EU tegen 2050 koolstofvrij willen maken, moeten we de energie-efficiëntie van onze woningen, scholen, ziekenhuizen, kantoren enz. drastisch verbeteren. Maar energie-efficiënt renoveren kan duur zijn en eigenaars hebben niet altijd de middelen om dat te financieren. Gelukkig bieden de EU zelf en de EU-landen renovatiepremies aan, zodat financiële barrières de renovatie van onze gebouwen niet in de weg staan.
Renovatiefinanciering overheidssteun

Huidige situatie

Er zijn momenteel meer dan 30 miljoen gebouweenheden in de EU die te veel energie verbruiken (ten minste 2,5 keer meer dan het gemiddelde gebouw) en de verwachting is dat 85 tot 95% van de bestaande gebouwen er nog steeds zullen zijn in 2050. Hoewel 2050 ver weg lijkt, is de uitdaging zo groot dat we ons geen oponthoud kunnen veroorloven. Het huidige jaarlijkse renovatiepercentage bedraagt amper 1% van het gebouwenbestand in de EU. Daarmee hebben we nog een lange weg te gaan om de vastgelegde doelen te bereiken. Om renovatie in de EU te stimuleren, lanceerde de Europese Commissie in 2020 de renovatiegolf-strategie, die de jaarlijkse energierenovatiegraad in de komende 10 jaar moet verdubbelen.

Verschillende renovatieniveaus

De omvang van de renovatie en het benodigde budget zullen uiteraard variëren van renovatie tot renovatie en hangen af van verschillende factoren, zoals de huidige isolatiegraad en het type verwarmings- en koelsysteem dat wordt gebruikt. Als een gebouw goed geïsoleerd is, kan het volstaan om een condensatieketel te installeren en de radiatoren gedeeltelijk aan te passen om de energie-efficiëntie aanzienlijk te verbeteren. Als dat echter niet het geval is, kan een volledige energierenovatie nodig zijn. Denk daarbij aan investeren in een warmtepomp en/of zonnepanelen, de isolatie optimaliseren en het complete HVAC-systeem aanpakken om het energieverbruik tot een minimum te beperken. In zo'n geval lopen de kosten snel op.

Renovatiefinanciering in de EU

De EU zelf en EU-landen bieden overheidsfinanciering aan om renovaties te stimuleren en komaf te maken met financiële obstakels of investeringstekorten bij gebouwrenovaties. Op EU-niveau wordt renovatiefinanciering verstrekt via verschillende financieringsstromen, zoals de Europese structuur- en investeringsfondsen en Horizon 2020. Op lokaal niveau hebben EU-landen ook financiële instrumenten opgezet om energie-efficiëntie te financieren en de renovatie van het nationale woningbestand te bevorderen.

Nederlandse eigenaren van een koopwoning kunnen, op voorwaarde dat ze deze als hoofdverblijf hebben of meteen na de werken als hoofdverblijf betrekken, gebruik maken van de Investeringssubsidie Duurzame Energie en energiebesparing (ISDE). Deze geldt onder meer voor diverse isolatiemaatregelen en de plaatsing van een hybride warmtepomp.

In tegenstelling tot Vlaanderen, waar de premie afhankelijk is van het totale gezinsinkomen, varieert de omvang van de ISDE-premie in functie van het aantal verduurzamingsmaatregelen dat men neemt. Bij één maatregel zal deze om en bij de 15% bedragen, bij twee of meer maatregelen stijgt ze tot ongeveer 30%. Maak gebruik van de rekentool om een indicatie te krijgen van de te ontvangen premie

Aanvragen kan vanaf 2 januari 2023 voor werken die vanaf 2 april 2022 zijn uitgevoerd.

Oplossingen voor binnenklimaatcomfort voor elk budget

Omdat wij bij Radson van mening zijn dat iedereen moet kunnen genieten van een aangenaam binnenklimaat dat niet ten koste gaat van de planeet, ontwerpen we ons aanbod duurzame verwarmings- en koeloplossingen met geschikte producten voor elk budget. Dus of je nu op zoek bent naar paneelradiatoren voor lage temperaturen, ventilo-convectoren, elektrische radiatoren, vloerverwarming of een andere verwarmings- of koeloplossing om de energie-efficiëntie te optimaliseren, in ons uitgebreide productassortiment vind je ongetwijfeld een goede match voor jouw huis en portefeuille.

Neem voor meer informatie over onze producten contact op met ons of met een van onze distributeurs.