Nederland
Vloerverwarming

Noppjet

Vloerverwarming - Noppjet

De Noppjet is een geavanceerd systeem op basis van voorgevormde noppenplaten van geëxpandeerd polystyreen, met een verlegpatroon van 10 of 20 mm.


+

Dit is een gavanceerd systeem voor vloerverwarming op basis van voorgevormde
noppenplaten van geëxpandeerd polystyreen, met een verlegpatroon van 50mm
of veelvouden hiervan.

De platen worden dmv een speciale randstrook op elkaar gklikt zodat afval
tot een minimum gereduceerd wordt.

Door speciale noppen kan ook onder een hoek van 45° gemonteerd worden.

De 14mm buis wordt op de 16mm hoge nop gedrukt waardoor een perfect
geometrisch verlegpatroon wordt gerealiseerd.

De noppenplaten zijn geschikt voor buizen van 14 tot 17mm.

1. Muur
2. Plint
3. Randisolatie
4. Cementdekvloer (chape)
5. Voorgevormde ploystyreenfolie (nop)
6. Diffu-Pex buis
7. Voorgevormde noppenplaat
8. Vloerafwerking
9. Uitvulling
10. Draagwelfsel

Systeemopbouw

Met Radson Noppjet biedt Radson een geavanceerd systeem voor vloerverwarming,
op basis van voorgevormde noppenplaten van geëxpandeerd polystyreen.
Op deze noppenplaat wordt een voorgevormde folie uit PS gemonteerd. Door speciale randnoppen
worden de platen dan op elkaar geklikt waardoor een homogeen gesloten PS oppervlak ontstaat
conform DIN 18560. Dit systeem is ontworpen om geplaatst t worden door 1 persoon.

 

 

1. Elastische voeg
2. Vloerafwerking (tegels, parket, tapijt,...)
3. Cementdekvloer (chape) (voorzien van een dispersiemiddel)
4. Voorgevormde noppenplaat (dikte 30/11mm)
5. Diffu-Pex buis
6. Randisolatie met aangelaste folie

 

 

 

 

1. Elastische voeg
2. Vloerafwerking (tegels, parket, tpijt,...)
3. Cementdekvloer (chape) (voorzien van een dispersiemiddel)
4. Voorgevormde noppenplaat (dikte 30/11mm)
5. Diffu-Pex buis
6. Randisolatie met aangeaste folie

Componenten

Noppenplaat
Uitgevoerd in standaardformaat 1200 x 800 mm. Dichtheid 20 kg/m³.
De noppenplaat bestaat uit 2 lagen. De onderste laag (wit) is een
polystyreenplaat die voorzien is van noppen. De zwarte, bovenste laag
(gemonteerd tijdens de productie) is een polystyreenfolie met een indentiek
noppenptroon.
Door de opstelling van de noppen zijn voor Diffu-Pex buizen 14 tot en met 17 mm
verlegafstanden van 5 cm of veelvouden hiervan mogelijk. De speciale vorm van de
noppen zorgt voor een verzekerde buisbevestiging bij een minimaal contactoppervlak. Hierdoor ontstaat een waterdicht
oppervlak. Het systeem leent zicht voor cementdekvloeren (chapes).

Er bestaan 2 types Noppjet platen :

Noppjet 30/2 bestaatuit warmte- en geluidsisolerend PST. Deze plaat is uitermate geschikt voor ééngezinswoningen.
De maximale belasting bedraagt 5kN/m², de contactgeluidvermindering 28dB.

Noppjet 11 bestaat uit polystyreen DEO 30 - hardschuim en kan tot 60 kN/m² belast worden. Hierdoor kan Noppjet ook worden
toegepast in projecten waar een hogere draagkracht noodzakelijk is of wanneer kabels of andere buizen in een eerste isolatielaag 
ingebed worden.

Uiteraard kunnen de platen ook gecombineerd worden met bijkomende isolatieplaten, indien een dikkere isolatielaag vereist wodt.

PE-Xa-buis (ref. 54000, 54001, 54009, 54023, 54026, 54027)
De veredelde polyethyleenbuis, Ø 14mm of 17mm, voorzien van zuurstofdiffusiescherm,
wordt in de isolatie geklikt. Principieel wordt de buis uit één stuk en zonder koppelingen aangebracht.
PE-RT-buis (ref. 54603, 54604, 54605, 54703, 54704, 54705)
De PE-RT polyethyleen buis, Ø16mm, voorzien van zuurstofdiffusiescherm, wordt in de isolatie geklikt.
Principieel wordt de buis uit één stuk en zonder koppelingen aangebracht.

 

 

Diagonale montagestrip (ref. 50198)

Zelfs diagonale verlegging van de buis is bij Noppjet geen probleem. Met het speciale bevestigingselement,
dat voor de buisverlegging op de noppen wordt geplaatst, kunnen ook oppervlaktes met
moeilijke vormen van vloerverwaring voorzien worden.

 

 

 

Verbindingselement (ref. 50195)

 

 

 

 

 

 

 PE-strip (ref. 50197)

Montagestrip om de aangelaste folie van de randisolatie vast te klikken op de noppenplaat.

 

 

 

 

 

Overgangselement (ref. 50199)

In deurdoorgangen en op die plaatsen waar uitzetvoegen voorzien zijn,
worden de overgangselementen gebruikt.
In combinatie met het profiel en de PE strook voor uitetvoegen kunnen
vakkundige uitzetvoegen worden gerealiseerd.

 

 

 

Overgangsisolatie (ref. 50196, 50203)

 

 

 

 

 

 

Randisolatie met de aangelaste folie (ref. 50220)

8mm dik en 160mm hoog uit polyethyleenschuim met een aangelaste PE-folie.
Vant de thermische uitzetting van de cementdekvloer (chape) op en beveiligt
tegen thermische en akoestiche bruggen.

 

 

 

 

 

Isolatieplaat (ref. 50180, 50181)

Isolatielaag in geëxpandeerd polystyreen hardschuim volgens DIN 18164.
Bestaat in 20mm of 25mm.

 

 

 

 

 

Uitzetprofiel (ref. 50076)

Strip (ref. 50077)

Mantelbuis (ref. 50078)

 

 

 

 

Geleidingsbocht (ref. 50070)

 

 

 

 

 

 

Cementdekvloer-emulsie (chape-emulsie) (ref. 50074, 50075)

Toevoegmiddel voor de cementdekvloer (chape).
Voor de te gebruiken gewichtsverhouding : zie de aanwijzingen op de verpakking.

 

 

 

 

Afrolhaspel voor Diffu-Pex rollen (ref. 50018)

 

 

 

 

 

 

Kniptang voor buizen 14-17mm (ref. 53120)

Montage

Randisolatie

De randisolatie wordt met nietjes bevestigd tegen alle
(gepleisterde) muren die in contact komen met de
verwarmde vloer. De strook die na afwerking van de
vloernog uitsteekt, wordt dan pas weggesneden.

Plaatsing van de noppenplaten

Noppjet wordt op een geborstelde en vlakke
ondergrond gelegd. Begin in de linkerhoek.
Snij de overstekende folie aan de muurzijde weg.
De overstekende folie wordt over de kleinere noppen
(met x gemerkt) gelegd. Hierdoor verkrjgt men een
gesloten oppervlak. De overlappingsfolie va de randisolatie
wordt op de noppenplaat gelegd.

 

 

 

 

Randstrook met PE-profiel

Bij toepassing van de chape moet een dichte verbinding tussen overlappingsfolie
van de randisolatie en de noppenplaat gerealiseerd worden dmv het ronde PE-profiel.
Zoniet kan de cementdekvloer (chape) tussen noppenplaat en randisolatie vloeien (koude brugge).

 

 

 

Buisverlegging

Diffu-Pex buizen kunnen zowel bifilair (spiraalvormig) als meandervormig (zig-zag)
verlegd worden. Noppjet maakt alle legafstanden mogelijk die veelvoud zijn van 50mm.
Ze kunnen met de voet eenvoudig tussen de noppen gedrukt worden.
De bestudeerde opstelling van de noppen zorgt voor een goede bevestiging en een
maximale omsluiting door de cementdekvloer (chape).

 

 

Diagonale verlegging

Indien nodig kan met behulp van de bevestigingselementen de buis ook diagonaal
gelegd worden. Voor het plaatsen van de buis worden de bevestigingselementen
op de noppen geklikt.

 

 

 

Uitzetvoegen

DIN-norm 18560 schrijft voor dat een verwarmde vloer in alle richtingen 5mm
moet kunnen uitzetten. Deze vereiste wordt door de randisolatie vervuld.
Bij grote oppervlaktes en in deurdoorgangen moeten uitzetvoegen geplaatst worden.
Deze moeten de volledige cementdekvloer (chape) scheiden en tot de isolatie reiken.
Vakkundige uitzetvoegen kunnen gerealiseerd worden met behulp van de Noppjet
overgangselementen, in combinatie met de uitzetvoegprofielen en PE-stroken.
Bij het leggen van de Noppjet-platen wrdt in deurdoorgangenen op de plaatsen voor uitzetvoegen een vrije ruimte voorzien.
Die wordt dan opgevuld met de isolatiestrook voor oergangselementen.

 

Vervolgens worden de overgangselementen aan beide zijden overlappend op de Noppjet-platen geklikt.
Door de bestudeerde opstelling van de noppen kan het overgangselement op elke nop van de
Noppjet-plaat bevestigd worden. Zo is een aansluiting tussen verschillende vlakken mogelijk zonder
te moeten snijden. De aanpassing aan elke muurdikte is mogelijk door de overlappende plaatsing
van de overgangselementen.

 

 

 

Voor de realisatie van de uitzetvoeg wordt het zelfklevende profiel op de overgangselementen gekleefd.
Na de verlegging van de buizen kunne de PE-stroken op de juiste plaats geperforeerd worden met een
geleidingsbcht. De bekomen gaten worden met een mes aan de onderzijde opengesneden, en de strook
kan zo in het profiel geplaatst woren.

 

 

 

 

Tenslotte worden de voegdoorgangshulzen over de buizen geschoven.

Het ovegangselement kan bovendien ook gebruikt worden aan de verdelers,
omdat daar een groot aantal buizen samenkomt. Als een groot vlak met tegels
in meerdere deelvlakken moet opgedeeld worden, zou de uitzetvoeg moeten samenvallen
met tegelvoeg. Hiervoor wordt best de tegelzetter gecontacteerd.

 

 

Meer richtlijnen over uitzetvoegen kan u terugvinden in de technische voorlichtingen van het WTCB.

Brochure - vloerverwarming

Productfolder Vloerverwarming

Technische fiche - Noppjet & Noppjet Light

DoP - Noppjet 11

DoP - Noppjet 30

Onze radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar voor installaties vanaf 1 januari 2007. De elektrische onderdelen van elektrische radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. En dit tegen alle fabricagegebreken indien hij in normale omstandigheden, en voor een verwarmingssysteem met warm water, werd gebruikt. De waarborg geldt niet voor gebreken door installatiefouten, of factoren extern aan de radiator (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen,…), transport- en behandelingsschade of onbehoedzaam gebruik. Bij de vloerverwarming spreken we van een systeem-garantie.