Nederland
Vloerverwarming

Rolljet

Vloerverwarming - Rolljet

De Rolljet is een eenvoudig en snel te verleggen systeem op basis van geëxpandeerd polystryeen op rol en clipsen voor de bevestiging van de Diffu-Pex buis.

+

Het is een eenvoudig en snel te verleggen systeem voor vloerverwarming op basis van geëxpandeerd polystyreen op rol en clipsen voor de bevestiging van de Diffu-Pex buis.

Dit systeem word gekarakteriseerd door een origineel verankeringsnet. Door dit verankeringsnet houden de clipsen met weerhaken de buizen vast.

Het voorgedrukte lijnraster en de mogelijkheid om de clips op elke plaats op de isolatie aan te brengen, resulteren in een snel, eenvoudig en flexibel systeem.

 1. Muur
 2. Plint
 3. Randisolatie
 4. Cementdekvloer (chape)
 5. Clips
 6. Diffu-Pex buis
 7. Tackerplaat
 8. Vloerafwerking
 9. Uitvulling
 10. Draagwelfsel

Montage

Montage

De ondergrond moet vlak , droog en vrij van hindernissen zijn.

Niet de randisolatie tegen alle muren die in contact staan met de verwarmde vloer (A).
Ook moeten alle voorwerpen (bvb. pilaren of muren) die in het vloeroppervlak staan,
van randisolatie voorzien worden. Let erop dat de overlappingsfolie aan de vloerzijde zit.

 A.

Neem de verpakking van de Rolljet weg. Begin met de grote vlakken in de ruimte te bedekken.

Rol de Rolljet af tot tegen de muur (B). Meet dan 1m van de muur af en markeer dat op de plaat.
Laat de rol terugtrekken en meet naf het merkteken m extra. Snij de Rolljet op lengte af en bewaar de rolrest.

B.

Duw de rolljet met de voet tegen de mur. Leg de overlappingsfolie erop.

Rol de tweede baan Rolljet af naast de eerste en snij deze op lengte zoals boven beschreven (C).
Duw de strook met de voet tegen de eerste. Kleef dan de banen samen (D) met de transparante kleefband.
De laatste baan, die minder dan 1m breed zal zijn, kan opgevuld worden met rolresten.
Zodoende kan ieder stukje Rolljet benut worden.

C. D.

Plaats de uitzetvoegprofielen op e vloer zoals aangeduid op het meegeleverde legplan.

E.

Duw de buis door een geleidinsbocht. Plaats een klemkoppeling op de buis.
Sluit deze aan op de bovenste vedeler (voorloop). Let hierbij op de volgorde van de kringen.
1 persoon rolt de buis af, terwijl 1 persoon de tacker bedient. Reken 1 U-clip per 0.8m buis (F).

F.

Plaats 1 U-clip voor elke bocht, 1 in de bocht en 1 na de bocht.
De persoon die de buis afrolt, houdt hierbij zijn voet op de buis.

Plaats de kring volgens de berekende legafstanden. Door het spiraalvormige legpatroon heeft u enkel
in het midden 2 bochten van 180° (G). Herhaal de bewerking en sluit de buis aan op de retourverdeler.

G.

Plaats de PE-stroken in de uitzetvoegprofielen (H). De gaten voor de buisdoorgangen in de PE-strook kan u
met de smalle kant van een geleidingsbocht ponsen. Snij de onderkant van de opening open en plaats de strook in het profiel.

H. I.J.

Schuif vervolgens over iedere buis een voegdoorganghuls. De opening moet beneden blijven.
Drukproef uitvoeren en cementdekvloer (chape) laten drogen volgens specificaties.

Bij harde vloeren is het belangrijk de uitzetvoegen door te trekken tot op het niveau van de vloer (K).

K.

De voeg wordt opgevuld met een elastische specie. 

 
  

Componenten

Tackerplaat met verankeringsfolie

Tackerplaat met verankeringsfolie

Deze isolatierol is uitgerust met een uniek verankeringsnet (Patent P 28 49 805) waarin de clipsen met weerhaken worden geniet. Dit net beschermt tevens de vloerisolatie tegen mortel en vocht. Om de montagetijden te verkorten werd dit net bedrukt met een raster (50mm x 50mm). De isolatierol is tot 2/3 van de dikte schuin ingesneden. Hierdoor laat het mateiaal zich makkelijk op -en afrollen, en garandeert het tevens een perfecte onderlinge afsluiting (geen koudebruggen) van de isolatie.

PE-Xa-buis

PE-Xa-buis (ref. 54000, 54001, 54009, 54023, 54026 54027)

De veredelde polyethyleenbuis Ø17mm of 20mm, voorzien van zuurstofdiffusiescherm, wordt in de isolatie geniet. Principieel wordt de buis uit één stuk en zonder koppelingen aangebracht.

PE-RT-buis (ref. 54603, 54604, 54605, 54703, 54704, 54705)

De PE-RT polyethyleenbuis Ø16mm, voorzien van zuurstofdiffusiescherm, wordt in de isolatie geniet. Principieel wordt de buis uit één stuk en zonder koppelingen aangebracht.

U-clips

U-clips (ref. 50227)

Speciale polyamide clipsen met weerhaken. Ontworpen voor buizen van 17-20 mm.

Randisolatie met aangelaste folie

Randisolatie met aangelaste folie (ref. 50220)

8 mm dik en 160 mm hoog uit polyethyleenschuim met een aangelaste PE-folie. Vangt de thermische uitzetting van de cementdekvloer (chape) op en beveiligt tegen thermische en akoestische bruggen.

Isolatieplaat

Isolatieplaat (ref. 50180, 50181)

Isolatielaag in geëxpandeerd polystyreen hardschuim volgens DIN 18164. Bestaat in 20mm en 25mm.

Uitzetprofiel

Uitzetprofiel (ref. 50076)

Strip (ref. 50077)

Mantelbuis (ref. 50078)

Geleidingsbocht

Geleidingsbocht (ref. 50070 en 50071)

Cementdekvloer-emulsie

Cementdekvloer-emulsie (chape-emulsie) (ref. 50074, 50075)

Toevoegmiddel voor de cementdekvloer (chape). Voor de te gebruiken gewichtsverhouding: zie de aanwijzingen op de verpakking.

Afroller voor tape

Afroller voor tape (ref. 50230)

Tape (ref. 50225)

Plakband PVC transparant - solventbelijmd 80mm

Systeemopbouw

 1. Muur
 2. Plint
 3. Randisolatie
 4. Cementdekvloer (chape)
 5. Clips
 6. Diffu-Pex buis
 7. Tackerplaat
 8. Vloerafwerking
 9. Uitvulling
 10. Draagwelfsel
 1. Elastische voeg
 2. Vloerafwerking (tegels, parket, tapijt,...)
 3. Cementdekvloer (chape) (voorzien van een dispersiemiddel)
 4. Tackerplaat met verankeringsfolie
 5. Diffu-Pex buis
 6. Randisolatie met aangelaste folie

Brochure - vloerverwarming

Productfolder Vloerverwarming

Technische fiche - Rolljet & Faltjet

DoP - Rolljet EPS 035

DoP - Rolljet EPS 040

DoP - Rolljet EPS 100

DoP - Rolljet EPS 200

DoP - Faltjet

DoP - Objektline

Onze radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar voor installaties vanaf 1 januari 2007. De elektrische onderdelen van elektrische radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. En dit tegen alle fabricagegebreken indien hij in normale omstandigheden, en voor een verwarmingssysteem met warm water, werd gebruikt. De waarborg geldt niet voor gebreken door installatiefouten, of factoren extern aan de radiator (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen,…), transport- en behandelingsschade of onbehoedzaam gebruik. Bij de vloerverwarming spreken we van een systeem-garantie.