Nederland
Vloerverwarming

TS 14

Vloerverwarming - TS 14

Het TS14-systeem bestaat uit speciaal geprofileerde platen uit geëxpandeerd polystyreen, voorzien van omega - warmtegeleiders met daarbovenop straalplaten voor een optimale warmtespreiding.

+

TS 14

Dit is een systeem voor vloerverwarming op basis van speciaal geprofileerde
platen uit geëxpandeerd polystyreen, voorzien van omega-warmtegeleiders
met daarbovenop straalplaten voor een optimale warmtespreiding.

In de warmtegeleiders wordt de Diffu-Pex buis geklemd volgens
een verlegpatroon van 75, 150 of 225mm.

Het TS 14 systeem is een droogverlegsysteem.

De buizen komen dus nooit in de cementdekvloer (chape).

Dit systeem is compact, licht en ideaal voor renovatie.

1. Muur
2. Plint
3. Randisolatie
4. Stralingsplaat
4*. Warmtegeleidingslamel
5. Cementplaten
6. Diffu-Pex buis
7. Voorgevormde DS systeemplaten
8. Vloerafwerking
9. Uitvulling
10. Draagwelfsel

Systeemopbouw

Met Radson TS 14 biedt Radson een compact systeem voor vloerverwarming.
De basis bestaat uit voorgevormde polystyreenplaten waarin gleuven voor het verleggen
van de 14 mm buis reeds voorzien zijn.
Het TS 14 systeem werd ontworpen voor die toepassingen, waar het traditionele vloerverwarmingssysteem
geen uitkomst biedt. Hierbij denken we aan houtskeletbouw of renovatie van bestaande woningen.
In het eerste geval is de draagkracht van de ondergrond vaak niet hoog genoeg om het gewicht
van een traditioneel systeem te dragen.
Bij een cementdekvloerdikte (chapedikte) van 6.5 cm bedraagt het totaalgewicht van de vloerverwarming 130kg/m².
TS 14 gecombineerd met 2.5 cm Fermacell-cementplaten weegt slechts 40kg/m².
Voor de renovatie is het grote voordeel dat de totale opbouwhoogte slechts 60 mm is.
Maar het systeem kan ook in de nieuwbouw toegepast worden, met een cementdekvloerdikte (chapedikte) van 4.5cm.
Droogverlegging kan ook een oplossing bieden bij tijdsgebrek. Men heeft dan geen droogtijd van de cementdekvloer (chape),
en er kan zo minimal 3 weken tijdwinst geboekt worden. Bovendien vallen de uitzetvoegen weg.

 

 

1. Muur
2. Plint
3. Randisolatie
4. Stralingsplaat
4*. Warmtegeleidingslamel
5. Cementplaten
6. Diffu-Pex buis
7. Voorgevormde TS 14 - systeemplaten
8. Vloerafwerking
9. Uitvulling
10. Draagwelfsel

 

 

 

1. Elastische voeg
2. Vloerafwerking (tegels, parket, tapijt,...)
3. Cementplaten 25mm
4. Stralingsplaat
5. Diffu-Pex buis
6. Voorgevormde isolatieplaten
7. Randisolatie met aangelaste folie

Componenten

TS 14 bestaat uit een systeemplaat, waarin de gleuven voor het verleggen van de buis reeds voorzien zijn.
In deze gleuven wordt een verzinkte warmtegeleidingslamel (omegaprofiel) gelegd, waarin op zijn beurt de verwarmingsbuis past.
Na het verleggen van de buizen wordt alles bedekt met verzinkte metalen platen. De warmte wordt via de warmtegeleidingslamellen
gelijkmatig verspreid door deze platen. De cementplaten (bv Fermacell) worden rechtstreeks op de metalen platen gelegd.
Als men een cementdekvloer (chape) plaatst, moet er een PE-Folie op de straalplaten gelegd worden.
Wanneer een cementdekvloer (chape) van minder dan 4.5cm geplaatst wordt; moet er absoluut voor gezorgd worden dat de
ondergrond perfect waterpas en vlak ligt, zoniet kan de cementdekvloerdikte (chapedikte) op sommige plaatsen ontoereikend zijn.
Dat kan op termijn tot beschadiging van de vloer leiden op die plaatsen waar de dikte van de cementdekvloer (chape) het minst is.

           

            Cementdekvloer                              Speciale cemetdekvloer                                 Fermacell

 

Componenten

TS 14 Systeemplaat (Ref. 50750)

Uitgevoerd in standaardformaat 1100 x 750 mm, polystyreen DEO 20 (EPS 100) hardschuim.
Dichtheid : 20kg/m². Isolatiedikte : 35mm. De systeemplaten zijn voorzien van groeven om een
verlegpatroon mogelijk te maken van 75mm, 150mm of 300mm. Indien een extra isolatielaag
voorzien wordt, dient deze een identieke dichtheid te hebben. Minimum dikte 3 cm boven
verwarmde lokalen, 5.5 cm boven niet verwarmde lokalen of volle grond.

 

TS 14 Aansluitplaat (Ref. 50751)

Isolerende hardschuimplaat met de identieke afmetingen en eigenschappen als de systeemplaat.
Wordt gebruikt om de niet verwarme ruimte op te vullen.

 

 


 

Warmtegeleidingslamellen (Ref. 50753)

Volledig verzinkt om de warmte van de buis te geleiden naar de straalplaten.

De afmetingen : 980 x 65 x 0.4 mm

 


 

 

Stralingsplaat (Ref. 50756)

Volledig verzinkt om de warmte te verdelen over het totale warmteoppervlak.

De afmetingen : 1000 x 1005 x 0.40 mm

 

 


 

PE-folie (Ref. 50758)

Polythyleenfolie 0.2 mm dik, beschermt de vloerisolatie tegen mortel en vocht.

 

 


 

 

PE-Xa-buis (Ref. 54000, 54001, 54009, 54023, 54026, 54027)
De veredelde polythyleenbuis, Ø 14mm, voorzien van zuurtofdiffusiescherm,
wordt in de isolatie geklikt. Principieel wordt de buis uit één stuk en zonder
koppelingen aangebracht.
PE-RT-buis (Ref. 54603, 54604, 54605, 54703, 54704, 54705)
De PE-RT polyethyleenbuis, Ø 14mm, voorzien van zuurstofdiffusiescherm,
wordt in de isolatie geklikt. Principieel wordt de buis uit één stuk en zonder
koppelingen aangebracht.


 

 

Randisolatie met aangelaste folie (Ref. 50220)

8mm dik en 160mm hoog uit polyethyleenschuim met een aangelaste PE-folie.
Vangt de thermische uitzetting van de cementdekvloer (chape) op en beveiligt tegen
thermische en akoestische bruggen.

 


 

 

Isolatieplaat (Ref. 50180, 50181)

Isolatielaag in geêxpandeerd polystyreen hardschuim volgens DIN 18164.

Bestaat in 20mm of  25mm.

 

 

 


 

Geleidingsbocht (Ref. 50070)

 

 

 

 


 

Uitzetprofiel (Ref. 50076)

Strip (Ref. 50077)

Mantelbuis (Ref. 5008)

 


 

 

Cementdekvloer-emulsie (chape-emulsie) (Ref. 50074, 50075)

Toevoegmiddel voor de cementdekvloer (chape)
Voor de te gebruiken gewichtsverhouding :
zie de aanwijzingen op de verpakking.

 


 

 

Afrolhaspel voor Diffu-Pex rollen (Ref. 50018)

 

 

 


 

 

Kniptang voor buizen 14 mm (Ref. 53120)

 

 

 


 

 

Gleuvensnijder (Ref. 50759)

Snijkop tbv gleuvensnijder (Ref. 50760)

Montage

Randisolatie
De randisolatie wordt met nietjes bevestigd tegen alle (gepleisterde) muren die in
contact komen met de verwarmde vloer. De strook die na de afwerking van de vloer
nog uitsteekt, wordt dan pas weggesneden.

 

Plaatsing van de systeemplaten
De plaatsing van de TS14-platen begint aan één zijde van de ruimte tegen de wand.
De gebogen gleuven worden hierbij tegen de muur gelegd. U legt dan de platen naar
de tegenoverliggende muur, zodat de gleuven in 1 lijn liggen. De laatste paat wordt
weer met de gebogen gleuven tegen de muur gelegd. De plaat an ingekort worden
om ze passend te maken. De resten van versneden platen kunnen nog herbruikt
worden, zodat restafval tot een minimum beperkt blijft.

 

Bijwerken met de elektrische gleuvensnijder
Op de plaatsen waar er veel buizen samenkomen (vb. verdeler), kan men ook vlakke
isolatieplaten van dezelfde dikte gebruiken. Hierin kunnen dan met een elektrische
gleuvensnijder gleuven voorzien worden.
Bij grotere oppervlaktes mag de afstand tussen twee tegenoverliggende bochten niet
meer dan 8m bedragen. Zoniet kan de buis bij opwarming niet meer voldoende uitzetten.

 

 

Monteren van de warmtegeleidingslamellen
Hierna kunnen de warmtegeleidingslamellen in de gleuven geplaatst worden,
op de voorgeschreven legafstand. Deze lamellen moeten de stootkanten van de
isolatieplaten overlappen, en ver genoeg in de laatste plaat geplaatst worden.
Dat zorgt voor een grotere stabiliteit van het geheel. De warmtegeleidingslamellen
bestaan in lengtes van 98cm. Ze mogen alleen op de rechte stukken gebruikt worden,
voldoende verwjderd van de bochten. Als de profielen moeten ingekort worden, dan moet de
zaagzijde god ontbraamd worden, zoniet kan de buis bij uitzetting en inkrimping beschadigd worden.
Aansluitend wordt de buis met de voet in de gleuven gebrukt.

 

Het verleggen van de buis
Door de speciale vorm van de warmtegeleidingslamellen blijft de buis in de rechte
stukken vast in d gleuven liggen. In de bochten kan de buis licht omhoog komen.
In dat geval kan u er een baksteen op leggen, die u verwijdert voordat u de straalplaten legt.

 

 

 

De plaatsing van de straalplaten
De straalplaten zijn 1m² groot en net als de warmtegeleidingslamellen volledig verzintk.
Ze worden op de gehele verwarmde oppervlakte gelegd. Bij een traditionele cementdekvloer (chape) met een overlapping
van enekele centimeters, bij droogverlegging stomp tegen elkaar.

Cementplaten
Hiervoor bevelen wij de Fermacell-platen aan. Die zijn 12,5mm dik en worden in 2 lagen gelegd. Hierbij moeten de voegen
van elke laag verspringen. De watertemperatuur mag bij Fermacell-platen maximaal 50°C zijn. Uiteraard kunnen ook platen
van andere fabrikanten gebruikt worden. U moet dn wel de technische gegevens raadplegen ivm verlegging en toepassingen.
De vloerbekleding wordt direct op deze platen gelijmd.

 

Cementdekvloer (chape)
Indien de afwerking niet met cementplaten gebeurt maar met een klassieke cementdekvloer (chape)
dient men polyehyleenfolie van 200µm dik af te rollen over de straalplaten.
Deze folie wordt hermetischafgekleefd zodat contact tussen de straalplaten en de cementdekvloer (chape)
vermeden wordt. Vervolgens wordt een cementdekvloer (chape) gestort met een minimale dikte van 45mm.

Brochure - vloerverwarming

Productfolder Vloerverwarming

DoP - TS 14

Technische fiche - TS14

Onze radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar voor installaties vanaf 1 januari 2007. De elektrische onderdelen van elektrische radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. En dit tegen alle fabricagegebreken indien hij in normale omstandigheden, en voor een verwarmingssysteem met warm water, werd gebruikt. De waarborg geldt niet voor gebreken door installatiefouten, of factoren extern aan de radiator (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen,…), transport- en behandelingsschade of onbehoedzaam gebruik. Bij de vloerverwarming spreken we van een systeem-garantie.