Milieuproductverklaringen

Milieuproductverklaringen of EPD's leveren vergelijkbare, objectieve en door derden geverifieerde gegevens over de milieuprestaties van een product.

Het Europese beleid is steeds sterker gericht op de milieu-impact van producten. Deze impact is terecht een belangrijke factor geworden in het besluitvormingsproces van de consument, omdat mensen en bedrijven willen begrijpen in welke mate de producten die ze kopen het milieu belasten. Milieuproductverklaringen of EPD's zijn daarbij een geweldig hulpmiddel, omdat ze helpen om bewustere keuzes te maken.

Milieuproductverklaring

Een EPD omvat alle fasen van de levenscyclus van een product en levert vergelijkbare, objectieve en door derden geverifieerde gegevens over de milieuprestaties van een product. Om EPD's toegekend te krijgen voor onze Radson-producten, werken we met PEP ecopassport (Product Environmental Profile), een internationaal EPD-programma voor elektrische, elektronische, verwarmings- en koelapparatuur.

EPD's voor de verwarmings- en koelproducten van Radson

We zijn begonnen met het proces om EPD's te verkrijgen voor al onze producten. Momenteel zijn er al milieuproductverklaringen beschikbaar voor enkele van onze bestverkopende producten, zoals de Thermopanel V4. Een EPD toegekend krijgen is een proces dat tijd en middelen vergt. We zetten ons in voor deze milieucertificeringen en zullen onze lijst met gecertificeerde producten regelmatig bijwerken.

Onze 10 engagementen

We hebben deze 10 engagementen opgesteld als onze referentiepunten terwijl we duurzaamheid integreren in elk onderdeel van ons bedrijf.

Uitstoot en energie - Radson Efficiënte omgang met hulpbronnen en afval - Radson Verantwoord inkopen - Radson Slimme keuzes voor het klimaat - Radson Circulariteit en levensduur - Radson
Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie - Radson Engagement op het werk - Radson Bijscholing van medewerkers - Radson Gezondheid en veiligheid - Radson Maatschappelijke betrokkenheid - Radson