Droogsysteem isolatie

Droogsysteem isolatie

Droge systemen zijn ontwikkeld voor die toepassingen waarbij conventionele natte systemen niet geschikt zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor gebouwen die het gewicht van een nat systeem (ca. 130 kg/m2) niet kunnen dragen. Verder wordt het toegepast daar waar de mogelijke bouwhoogte te laag is, een snelle reactiviteit of een korte bouwfase gewenst is.