Duurzaam inkopen: een belangrijke stap op weg naar een betere toekomst
  • Kleinere voetafdruk
  • Sustainability
  • Our production
  • Nieuws

Duurzaam inkopen: een belangrijke stap op weg naar een betere toekomst

Nu de juiste keuzes maken en rekening houden met de lange termijn effecten van onze acties vandaag is essentieel om een betere toekomst te creëren. Bij Purmo Group stellen wij alles in het werk om de weg vrij te maken naar een mooiere toekomst. Met onze duurzaamheidsroadmap in de hand blijven we duidelijke stappen ondernemen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en deze uiteindelijk te elimineren, en om betere oplossingen, gelukkigere medewerkers en sterkere gemeenschappen te creëren. Zonder ons doel uit het oog te verliezen om CO2-neutraliteit te bereiken tegen 2050, maken we een belangrijke tussenstop in onze duurzaamheidsreis. We zijn namelijk onlangs begonnen met koolstofcompensatie voor de productie van onze elektrische stalen radiatoren.
Duurzaam inkopen Radson

Alle wegen leiden naar een duurzaam Rome

De weg naar een duurzame toekomst is niet zo eenvoudig als velen van ons zouden willen en er is geen perfecte oplossing om dit doel te bereiken. Bij Purmo Group zijn we ervan overtuigd dat er veel verschillende wegen zijn die we samen kunnen inslaan om een verschil te maken. We willen actief bijdragen aan het welzijn van huidige en toekomstige generaties en richten ons daarom op het grotere geheel met zowel korte als lange termijn initiatieven.

Als toonaangevende leverancier van duurzame oplossingen en diensten voor het binnenklimaat helpen wij miljoenen gebouwen te verwarmen en te koelen over de hele wereld. Dit biedt veel mensen comfort, maar plaatst ons ook in een unieke positie om de creatie van een betere toekomst te ondersteunen. Aangezien 64,9% van het energieverbruik in EU-huishoudens wordt gebruikt voor ruimteverwarming en -koeling, is er veel potentieel om de koolstofuitstoot te verminderen. De juiste warmtebron en aanverwante producten zoals lage temperatuurtransmitters, slimme regelingen, afsluiters, etc. zijn duidelijk essentiële elementen voor een duurzame toekomst. We combineren dit alles in een compleet assortiment duurzame oplossingen voor binnenklimaatcomfort.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat onze productie en onze oplossingen twee van de vier aandachtspunten zijn in onze duurzaamheidsstrategie, samen met onze mensen en onze gemeenschappen. We hebben duidelijke toezeggingen gedaan op elk gebied en zijn voortdurend op zoek naar manieren om vooruit te komen. Van duurzame productie tot vrijwilligerswerk in onze lokale gemeenschappen, elke inspanning telt en draagt bij aan onze leidende positie op het gebied van duurzaamheid binnen onze sector.

Duurzaam inkopen

Het engagement dat tegenwoordig bijzonder relevant is, is verantwoord inkopen. Met een nieuwe manier om materialen in te kopen, zoals staal, messing, kunststof en verpakkingsmaterialen, kiezen we voor een groener productie- en leveringsproces. Vooral met staal maken we grote vooruitgang. Sinds begin 2020 werken we bijvoorbeeld samen met staalleveranciers in heel onze productie om sterkere maar dunnere staalsoorten te gebruiken en staalplaten te produceren die dezelfde warmteprestaties en drukbestendigheid bieden. Dit heeft ons de mogelijkheid geboden de hoeveelheid materiaal en afval te verminderen en de energie-efficiëntie in het productieproces te verhogen.

Bovendien hebben we ons er vorig jaar toe verbonden vanaf 2026 vrijwel emissievrij staal in te kopen. Dit staal resulteert in een vermindering van de CO2-uitstoot tot 95% in vergelijking met de traditionele staalproductie op basis van kolen. 2026 zal dus opnieuw een belangrijke mijlpaal zijn en het begin van een lange termijn verbintenis, aangezien we een bindende overeenkomst hebben gesloten voor de aankoop van 140.000 ton koolstofneutraal staal tussen dan en 2033. Dit zal meer dan 10% van ons jaarlijkse staalverbruik omvatten.

Lees meer over ons engagement om staal met bijna nul koolstofemissies in te kopen

Met het oog op een meer onmiddellijke impact te creëren, onderzoeken we nu ook de mogelijkheden van waar mogelijk koolstof te compenseren, te beginnen met de productie van koolstofgecompenseerde stalen radiatoren. John-Peter Leesi, CEO van de Purmo Group: "We hanteren twee benaderingen van duurzaamheid: de eerste is de zaken die we doen verantwoorder te doen; de tweede is volledig nieuwe manieren te vinden, die onbeperkt kunnen doorlopen, om deze zaken tot een goed einde te brengen. Bij de inkoop van staal zijn we verantwoordelijker met conventioneel geproduceerd staal, maar investeren we ook in bijna koolstofvrije productiemethoden voor de toekomst."

Koolstofcompensatie en groen staal

De term 'groen staal' is tegenwoordig vrij populair. Helaas wordt het vrij gebruikt voor elk type staal in het spectrum tussen koolstofarm ingebed staal en bijna koolstofneutraal staal. Hoewel we mogelijkheden nastreven in het hele assortiment, willen we heel duidelijk zijn over wat we vandaag doen en waar we ons in de toekomst voor inzetten.

Onze huidige, korte termijn focus ligt op koolstofgecompenseerd staal. Vanaf april zijn we gestart met de productie van koolstofgecompenseerd stalen elektrische radiatoren in onze fabriek in Gateshead (VK). Hiervoor werken we samen met Arcelor Mittal, dat XCarb® heeft opgericht, een wereldwijd innovatieprogramma voor staalproductie gericht op CO2-neutraal staal tegen 2050. Hun XCarb® groene staalcertificaten, gecreëerd in het kader van dit programma, bieden klanten zoals Purmo Group de mogelijkheid te investeren in een reeks initiatieven die een gelijkwaardige hoeveelheid koolstofuitstoot verminderen. Een mooi voorbeeld van een dergelijk project is de opvang van waterstofrijke afvalgassen uit het staalproductieproces en de injectie hiervan in de hoogoven om het gebruik van kolen te verminderen.

De CO2 -besparingen die voortvloeien uit deze initiatieven worden samengevoegd, vervolgens onafhankelijk geverifieerd door de wereldwijde verzekeringsaanbieder DNV en uiteindelijk omgezet in XCarb® groen staal certificaten. Deze certificaten vertegenwoordigen een vermindering van de Scope 3-koolstofuitstoot voor iedereen die ze koopt, maar hebben ook een rechtstreekse invloed op hun klanten omdat de CO2-besparingen de koolstofimpact gedurende de levensduur van de producten die ze op hun beurt kopen verminderen. Voor een recente aankoop van 16 ton staal kregen we bijvoorbeeld een groen staalcertificaat met de vermelding dat we 35 ton CO2 hebben bespaard.

 

duurzaam inkopen Purmo groen staal certificaat Arcelor Mittal 

Het verschil maken met Purmo Group

"Hoewel we beseffen dat koolstofcompensatie slechts een kleine stap is naar duurzamer inkopen, is het een belangrijke stap in de juiste richting. We zijn ons ervan bewust dat dit slechts een tussenstop is op een lange weg, maar we zijn ervan overtuigd dat elke actie telt om een betere toekomst te creëren voor ons, de volgende generaties en onze planeet", zegt Sam Hodlin, Head of Sustainability bij Purmo Group.

"Hoewel sommigen in de industrie de neiging hebben hun inspanningen te beperken tot koolstofcompensatie, is het voor ons geen vervanging voor alles wat mogelijk is om onze uitstoot direct te verminderen en uiteindelijk te elimineren. Bij Purmo Group hebben we een duidelijke duurzaamheid roadmap, die ons begeleidt van bewustzijn en begrip tot strategie en actie, evenals een lange termijn visie die een groenere toekomst voor iedereen inhoudt, van de industrie tot de eindgebruiker. Duurzaamheid is onderdeel geworden van ons bedrijfs-DNA en iedereen binnen Purmo Group zet zich in om zijn of haar steentje bij te dragen aan het bereiken van koolstofneutraliteit."

Lees meer over onze duurzaamheidsstrategie

Julian Stocks, Product Director voor radiatoren bij Purmo Group, voegt toe: "Bovendien stellen we vast dat onze klanten ook steeds meer belangstelling hebben voor milieu, maatschappij en corporate governance (ESG). Ze willen graag samenwerken met marktleiders op het gebied van duurzaamheid en hechten veel belang aan de beschikbaarheid van milieucertificaten zoals EPD's en EcoVadis, die respectievelijk het bewijs leveren van de duurzaamheid van onze producten en onze activiteiten. Achter de schermen werken we hier hard aan. We plannen bijvoorbeeld nieuwe EcoVadis-audits en hebben software gevonden die ons kan helpen de milieu-impact van onze producten te berekenen en vervolgens op een effectieve en gestroomlijnde manier EPD's te maken." We zijn ervan overtuigd dat deze EPD's in al onze markten zullen worden gewaardeerd.

Lange termijn doelstellingen

Helaas genereert de productie van staal bijzonder veel koolstof. Vanwege de aard van onze activiteiten is het gebruik hiervan nog steeds noodzakelijk, maar we stellen alles in het werk om dit tegen 2050 op een koolstofneutrale manier te doen. We kijken er momenteel naar uit echte groene staalproducten te produceren zodra we in 2026 bijna koolstofneutraal staal van H2 Green Steel zullen ontvangen.

"Purmo Group levert ook baanbrekend werk in een ander belangrijk klantensegment binnen de staalindustrie. Ze zijn een schitterend voorbeeld van een bedrijf dat zijn zakelijke beslissingen echt laat leiden door zijn inzet voor duurzaamheid en het behalen van het Akkoord van Parijs. Bij H2 Green Steel juichen we deze first-movers in verschillende sectoren toe. Ze maken echt een verschil", zegt Henrik Henriksson, CEO van H2 Green Steel.

Verantwoord inkopen blijft een belangrijke verbintenis voor ons, maar op onze weg naar een duurzamere toekomst staan we ook voor andere uitdagingen. We zijn even trots op de geweldige resultaten die we de afgelopen jaren op veel verschillende niveaus hebben behaald, van de energie-efficiëntie van onze fabrieken en de diversiteit van ons senior management tot het vrijwilligerswerk en het delen van onze expertise tijdens lokale opleidingen.

Als een van de weinige in onze sector hebben we ook doelstellingen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) vastgesteld, die zijn goedgekeurd door het Science Based Targets-initiatief. Daarnaast houden we ons actief aan andere verplichtingen met betrekking tot bijvoorbeeld onze verpakkingsoplossingen en -activiteiten. We kijken ernaar uit de resultaten met u te kunnen delen in de komende maanden en jaren.

Samen is ons impact groter

Hoewel we vastbesloten zijn een aanzienlijke bijdrage te leveren, hebben wereldwijde uitdagingen zoals klimaatverandering een impact op ons allemaal en kunnen ze alleen worden bestreden door een gezamenlijke inspanning. De industrie, HVAC-professionals en eindgebruikers moeten allemaal samenwerken als we werkelijk vooruitgang willen boeken in het kader van verbetering van het binnenklimaat. Samen hebben we een groter impact en kunnen we ervoor zorgen dat nieuwe gebouwen, maar ook 75% van de gebouwen in de EU die momenteel nog niet energie-efficiënt zijn2, een paradijs op aarde te maken, waar we genieten van optimaal comfort zonder de natuurlijke grondstoffen wereldwijd onder druk te zetten.

"Daarom hechten we ook zo veel belang aan het begeleiden van zowel HVAC-professionals als eindgebruikers bij het maken van weloverwogen keuzes. Wanneer we bijvoorbeeld een beurs bijwonen, stellen we zowel aan installateurs als consumenten een compleet pakket productoplossingen voor, maar bieden we ook informatie over overheidssubsidieregelingen, etc. zodat ze duidelijke aanbevelingen krijgen voor hun project. Dit heeft tot nu toe veel belangstelling opgeleverd, omdat er nog veel onduidelijkheid bestaat over het creëren van toekomstbestendige verwarmings- en koelsystemen", zegt René Fink, Vice President Sales Central Europe bij Purmo Group.

"Er is ook nog steeds een zekere terughoudendheid merkbaar bij, bijvoorbeeld, het gebruik van warmtepompen, omdat er nog tal van misvattingen bestaan", voegt Niclas Schubert, Vice President Sales Cluster North bij Purmo Group, toe. "Veel mensen geloven nog steeds dat een warmtepomp duurder is dan gas en airconditioning, maar studies beginnen nu aan te tonen dat dit in de meeste gevallen niet klopt.3 Als toonaangevende leverancier van duurzame binnenklimaatoplossingen vinden we het erg belangrijk dat alle betrokken partijen toegang hebben tot de juiste informatie en oplossingen. Alleen dan kunnen we samen op weg naar een betere toekomst."

Bronnen:
1. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Energy_consumption_in_households
2. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_6691
3 https://climateinstitute.ca/wp-content/uploads/2023/09/Heat-Pumps-Pay-Off-Unlocking-lower-cost-heating-and-cooling-in-Canada-Canadian-Climate-Institute.pdf