Nederland
Warmtepompen

Zento warmtepomp - 10 kW (EH1018DC)

Warmtepompen - Zento warmtepomp - 10 kW (EH1018DC)

Monobloc warmtepomp met geïntegreerd beheersysteem, voor verwarming én koeling van woningen.

Met 100% temperatuur - en comfortgarantie van Radson.

 • Perfect te combineren met LTR-radiatoren en vloerverwarming
 • Geschikt voor elk binnenklimaat
 • Duurzame energiebron met toekomst
 • Warmte en comfort zijn 100% gegarandeerd
 • Goed voor mens en milieu
 • Interessante subsidieregeling
 • Lage-temperatuursysteem met continue aanvoer van warmte
 • Minimale energiekosten voor comfortabel wonen
+
Warmtepomp EH1018DC 10 kW  
Breedte (mm) 871
Hoogte (mm) 882
Diepte (mm) 355
GEBRUIK MET VLOERVERWARMING  
A7 W35 (kW)  
nominaal verwarmingsvermogen 9,90
COP (prestatiecoëfficient) 4,60
A-7 W35 (kW)  
nominaal verwarmingsvermogen 6,45
COP (prestatiecoëfficient) 2,87
GEBRUIK MET LAGE TEMPERATUUR RADIATOREN  
A7 W55 (kW)  
nominaal verwarmingsvermogen 9,35
COP (prestatiecoëfficient) 2,85
A-7 W55 (kW)  
nominaal verwarmingsvermogen 6,95
COP (prestatiecoëfficient) 1,88

A7 W35 = lucht: 7(6)°C - water: 30/35°C
A-7 W35 = lucht: -7(-8)°C - water: G/35°C (G = waterstroom dezelfde omstandigheden als A7 W35)
A7 W55 = lucht: 7(6)°C - water: 47/55°C
A-7 W55 = lucht: -7(-8)°C - water: G/55°C (G = waterstroom dezelfde omstandigheden als A7 W55)

Model EH1018DC
GEBRUIK MET LUCHTVERDEELSYSTEMEN 1
Nom. verwarmingsvermogen A7 W45 kW 9,60 (1,90 - 10,10)
Nom. opgenomen vermogen A7 W45 kW 2,70 (0,70 - 2,87)
COP (prestatiecoëfficiënt) A7 W45 3,55
Nom. verwarmingsvermogen A-7 W45 kW 7,35 (3,15 - 7,35)
Nom. opgenomen vermogen A-7 W45 kW 3,20 (1,70 - 3,20)
COP (prestatiecoëfficiënt) A-7 W45 2,30
Nom. koelvermogen A35 W7 kW 6,60 (1,57 - 6,60)
Nom. opgenomen vermogen A35 W7 kW 2,16 (0,57 - 2,16)
EER (energie-efficiëntie) A35 W7 3,05
ESEER (Europese seizoensgebonden
energie-efficiëntie)
A35 W7 6,69
Bruikbare drukhoogte voor pomp A35 W7 kPa 57
GEBRUIK MET VLOERVERWARMING 1
Nom. verwarmingsvermogen A7 W35 kW 9,90 (2,25 - 10,35)
Nom. opgenomen vermogen A7 W35 kW 2,15 (0,51 - 2,27)
COP (prestatiecoëfficiënt) A7 W35 4,60
Nom. verwarmingsvermogen A-7 W35 kW 6,45 (3,70 - 7,20)
Nom. opgenomen vermogen A-7 W35 kW 2,25 (1,40 - 2,67)
COP (prestatiecoëfficiënt) A-7 W35 2,87
Nom. koelvermogen A35 W18 kW 8,90 (2,95 - 8,90)
Nom. opgenomen vermogen A35 W18 kW 2,28 (0,53 - 2,28)
EER (energie-efficiëntie) A35 W18 3,90
GEBRUIK MET RADIATOREN AAN LAGE TEMPERATUUR 1
Nom. verwarmingsvermogen A7 W55 kW 9,35 (2,95 - 9,35)
Nom. opgenomen vermogen A7 W55 kW 2,28 (1,27 - 2,28)
COP (prestatiecoëfficiënt) A7 W55 2,85
Nom. verwarmingsvermogen A-7 W55 kW 6,95 (2,95 - 6,95)
Nom. opgenomen vermogen A-7 W55 kW 3,70 (2,03 - 3,70)
COP (prestatiecoëfficiënt) A-7 W55 1,88
Parameters voor toepassing bij lage temperatuur 2
Seizoensgebonden verwarming
energie-efficiëntieklasse
A++
Weersomstandigheden Warmer / Gemiddeld / Kouder
Pdesign W35 kW 8,7 / 9,7 / 10,8
SCOP 6,1 / 4,4 / 3,7
Parameters voor toepassing bij middelhoge (-lage) temperatuur 2
Seizoensgebonden verwarming
energie-efficiëntieklasse
A++
Weersomstandigheden Warmer / Middelmatig / Kouder
Pdesign W55 kW 8,5 / 8,7 / 10,0
SCOP 4,4/ 3,3 / 3,0
Geluidsvermogen 3 dB(A) 63
Geluidsdruk 4 dB(A) 41
Aansluitspanning 230V~ 50Hz
Maximaal opgenomen vermogen kW 3,9
Maximale stroom A 17,5
Type compressor Twin Rotary
Koudemiddel R32 (GWP=675) / CO2 eq. kg / t 1,55 / 1,05
Wateraansluitingen Ø 1”
Maximale hydraulische werkingsdruk bar 3,0
Breedte mm 871
Hoogte mm 882
Diepte mm 355
Netto gewicht kg 69

Gegevens op basis van de volgende omstandigheden:
A35 W18 Lucht: 35 °C - Water: 18/23 °C - A35 W7 Lucht: 35 °C - Water: 7/12 °C A7 W35 Lucht: 7(6) °C - Water 30/35 °C
A-7 W35 Lucht: -7(-8) °C - Water G/35 °C. G=water stroom zelfde omstandigheden A7 W35 A7 W45 Lucht: 7(6) °C - Water 40/45 °C
A-7 W45 Lucht: -7(-8) °C - Water G/45 °C. G=water stroom zelfde omstandigheden A7 W45 A7 W55 Lucht: 7(6) °C - Water 47/55 °C
A-7 W55 Lucht: 7(-8) °C - Water G/55 °C. G=water stroom zelfde omstandigheden A7 W55
E.S.E.E.R. (European Seasonal EER) Europees seizoensgebonden gemiddelde efficiëntie

(1) Gegevens volgens de norm EN 14511
(2) Gegevens volgens de Regelgeving UE N. 811-813/2013 en standards EN 14825, EN 14511
(3) Gegevens volgens de Regelgeving UE N. 811-813/2013 en standard EN 12102-1
(4) Waarde met betrekking tot de richtingsfactor gelijk aan 2 in open veld en de afstand van eenheid gelijk aan 5

Brochure - Zento warmtepompen

Technisch document - Warmtepompen & Buffervaten

Handleiding - warmtepompen

PRODUCTGARANTIE

Warmtepomp

Rettig Belgium N.V. garandeert de kwaliteit van de gebruikte materialen. Voor de apparatuur geldt een garantie van 24 maanden op alle onderdelen vanaf de datum van eerste gebruik zoals vermeld op het indienststellingsformulier en bekrachtigd door het servicebedrijf dat verantwoordelijk was voor de indienststelling, op voorwaarde dat er niet meer dan 12 maanden verstreken zijn sinds de datum van aankoop bij Rettig Belgium N.V. In dat geval moet de verkoper de garantie erkennen.

Tijdens deze periode verbindt Rettig Belgium N.V. zich tot het herstellen en/of vervangen van de onderdelen die volgens zijn exclusieve oordeel defect zijn. Vervanging wegens normale slijtage of ondeskundige installatie op de bouwplaats en/of tijdens het onderhoud valt niet onder de garantie.

Indien het servicebedrijf of Rettig Belgium N.V. tijdens de reparatie ontdekt dat de datum van indienststelling niet klopt, dan wordt de garantie als vervallen beschouwd.
Dit indienststellingsformulier moet, samen met het aankoopbewijs, voorgelegd worden aan het servicebedrijf en dat elke keer wanneer de klant gedurende de garantieperiode een interventie aanvraagt.

Buffervaten

We staan garant voor de goede uitvoering en kwaliteit van de gebruikte materialen en verleent garantie op het product tegen defecten en interne corrosie.
De garantie op buffervaten heeft de volgende geldigheid:

 • geëmailleerde warmwatertanks: 5 (vijf) jaar vanaf de aankoopdatum.
 • geglazuurde warmwatertanks: 3 (drie) jaar vanaf de aankoopdatum.

De garantie op de sanitaire tanks is onderworpen aan de inachtneming van de waarde van de elektrische geleidbaarheid van het water, die niet lager dan 150 μS of hoger dan 1000 μS mag zijn.

Algemene garantievoorwaarden

De garantie vervalt indien de opdrachtgever zelfs maar een van de overeengekomen contractuele voorwaarden niet naleeft.

De garantie zoals hierboven vermeld, stelt Rettig Belgium N.V. vrij van schadeloosstelling voor directe of indirecte schade van om het even welke aard, voor om het even welke reden en uit hoofde van om het even welk recht.

De hierboven vermelde clausules zijn toepasbaar en geldig voor de apparatuur die geïnstalleerd is in Nederland.
De garantievoorwaarden voor leveringen die gebeuren in Nederland maar bestemd zijn voor het buitenland dienen vooraf overeengekomen te worden met Rettig Belgium N.V.

Uitgesloten van de garantievoorwaarden:

 1. defecten als gevolg van ondeskundige installatie
 2. de installatie dient conform de geldende wetgeving van het grondgebied en onze instructies in de handleiding te zijn
 3. defecten als gevolg van het niet uitvoeren van normaal onderhoud (vb. installatie niet voldoende gevuld)
 4. defecten als gevolg van transportschade
 5. defecten als gevolg van verkeerd gebruik
 6. defecten als gevolg van blikseminslag
 7. werkzaamheden door derden of een niet Radson erkend installateur

Rettig Belgium N.V. biedt geen andere garantie dan die welke uitdrukkelijk hierboven vermeld staat.

De interventie buiten de garantieperiode zal altijd rechtstreeks aan de installateur of aan de eindgebruiker worden aangerekend.

Bij geschillen moet Rettig Belgium N.V. vooraf en zo snel mogelijk worden ingelicht en het zal u hierover na grondige evaluatie van de situatie precieze richtlijnen geven.

Afstandsbediening (Crono TH)

Roestvrijstalen AISI 304 waterfilter voor installatie op de inlaat 1” F/F

Roestvrijstalen AISI 304 waterfilter voor installatie op de inlaat 1”1/4 F/F

Set van antivibrerende steunvoeten (4 stuks)

Flexibele aansluiting, lengte = 20 cm 1” MF

Flexibele aansluiting, lengte = 20 cm 1”1/4 MF

3-weg ventiel voor de productie van sanitair warm water
(230 ~, 1” F-F aansluitingen)
Temperatuurvoeler sanitair warm water
Buitenvoeler