Jakość

Najwyższa jakość na każdym etapie produkcji

Grzejniki płytowe RADSON są zgodne z normą PN EN 442, wytwarzane są z blachy stalowej walcowanej na zimno DC 01 zgodnie z PN-EN 10130 i PN-EN 10131 dostarczanej w postaci taśmy zwiniętej w kręgi. Płyty grzejne wytwarzane są z blachy o grubości zgodnej z PN-EN 442.

Tłoczenie płyt grzejnych z rozstawem pionowych kanałów wodnych 40 mm, a następnie ich zgrzewania, odbywa się na w pełni zautomatyzowanych, sterowanych komputerowo liniach produkcyjnych.

Wszystkie grzejniki RADSON po procesie zgrzewania zostają napełnione sprężonym powietrzem (1,3 MPa/13 bar) i poddawane są próbie szczelności poprzez zanurzenie w wodzie, a z każdej partii na wyrywkowo wybranych grzejnikach przeprowadza się próbę rozrywającą, uzyskując produkt wymagający już tylko pomalowania: w podciśnieniowych automatycznych komorach lakierniczych powlekane elektrostatycznie farbą proszkową (epoksypoliester) w standardowym kolorze RAL 9016.

Każdy grzejnik RADSON otrzymuje nadruk z indywidualnym numerem gdzie zakodowane są wszystkie istotne informacje o produkcie (m. in. dokładna godzina produkcji), a gotowe wyroby osłaniane są tekturą falistą, naroża zabezpieczane specjalnymi elementami kartonowymi, a całość pakowana jest w folię termokurczliwą.

Oznaczenie CE

Wszystkie grzejniki i konwektory Radson posiadają znak CE oparty na normie EN442.

Norma EN 442 składa się z 2 różnych głównych obszarów:

  1. Wymagania techniczne i specyfikacje.
  2. Metody badań i pomiarów oraz ocena zgodności z wymaganiami.

Gwarancja

Właściciel marki Radson udziela 10-letniej gwarancji na grzejniki.

Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.