Polityka prywatności i Cookies

Niniejsza strona internetowa jest prowadzona przez Purmo Group Poland sp. z o.o. oraz spółki grupy i podmioty powiązane ("Purmo Group"). Niniejsza strona zawiera informacje o warunkach użytkowania Purmo Group oraz sposobie przetwarzania danych osobowych przez Grupę. Dane osobowe oznaczają wszystkie informacje, które same lub w połączeniu z innymi informacjami mogą zostać wykorzystane do zidentyfikowania, kontaktu lub lokalizacji określonej osoby lub do samej identyfikacji osoby. W celu uzyskania informacji, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, chronimy i w każdy inny sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe, prosimy zapoznać się z niniejszą polityką prywatności i warunkami użytkowania.

1. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Purmo Group Poland sp. z o.o., z siedzibą w Rybniku, 44-203 Rybnik,
ul. Przemysłowa 11, będący częścią Purmo Group.

Purmo Group może przechowywać dane osobowe w swoich systemach CRM (Zarządzanie Relacjami z Klientami), ERP (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) i systemach marketingowych (wspólnie zwanych "Systemami"). Dane mogą obejmować: imię i nazwisko, datę urodzenia, stanowisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, jak również dane firmy. Ponadto Google Analytics może gromadzić dane, które są klasyfikowane jako dane osobowe.

Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jest dobrowolne, ale może być niezbędne np. do uzyskania odpowiedzi na zapytanie, przygotowania i realizacji oferty, wzięcia udziału w szkoleniach, otrzymaniu materiałów informacyjnych i marketingowych.

2. Wykorzystanie danych osobowych

Purmo Group wykorzystuje dane osobowe takie jak imię i nazwisko, stanowisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, jak również dane firmy, gromadzone do celów komunikacji, marketingu i sprzedaży, w szczególności do odpowiedzi na zapytania.

Odbiorcą danych osobowych są pracownicy biurowi Purmo Group Poland sp z o.o. posiadający stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

3. Zgoda na kontakt i przechowywanie danych osobowych

Purmo Group gromadzi w/w dane osobowe za pomocą formularzy kontaktowych zamieszczonych na stronach internetowych Grupy oraz formularzy zamówień programów wspomagających obliczenia instalacji, które mogą zostać pobrane ze strony internetowej. Podczas gromadzenia danych osobowych przez formularze dana osoba powinna zaznaczyć właściwy kwadrat, jeśli chce otrzymywać od nas wiadomości marketingowe lub życzy sobie kontaktu z nami (wyrażenie zgody). Zgoda wraz z jej datą są przechowywane w Systemach.

Pisemna zgoda (poprzez e-mail) jest uzyskiwana od danej osoby przed wprowadzeniem jej danych do Systemów, jeśli osoba ta nie zarejestrowała się lub nie wyraziła tej zgody np. poprzez formularze na stronie internetowej.

Dane osobowe mogą również zostać wprowadzone do Systemów na podstawie zawartych umów o współpracy (dotyczy pracowników podmiot ów, z którymi jest zawarta umowa). Przetwarzanie tych danych osobowych może być wykonywane, gdy przetwarzanie jest zgodnie z art. 6 Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych lub "RODO") niezbędne do celów wynikających z uzasadnionych interesów Purmo Group lub strony trzeciej pod warunkiem, że interesy lub podstawowe prawa i wolności podmiotu danych nie są nadrzędne i nie wymagają ochrony odpowiednich danych osobowych. W oparciu o tę równowagę interesów Państwa dane osobowe mogą być gromadzone poprzez bezpośredni kontakt z dowolnym pracownikiem Purmo Group, z publicznie dostępnych źródeł (np. strona internetowa Państwa firmy) lub z innego rejestru.

Dane osobowe, które dostarczają Państwo do Purmo Group, pomagają nam w dwóch kwestiach:

1. Możemy personalizować treści dla Państwa oraz dostarczać takie treści i oferty produktów, które najbardziej Państwa interesują.

2. Możemy udoskonalać swoją stronę internetową, aby była dla Państwa bardziej użyteczna.

Potrzebujemy Państwa adresu e-mail do:

•wysyłania informacji, które mogą Państwa zainteresować oraz odpowiadania na prośby i/lub inne pytania.

•umożliwienia nam kontaktu z Państwem w przypadku zmian w naszym asortymencie lub ofercie, gdy uważamy, że wiedza o tym jest korzystna dla Państwa.

4. Jak długo przechowywane są dane osobowe

Purmo Group regularnie dokonuje przeglądu danych osobowych w Systemach. Aktualizujemy i poprawiamy dane z własnej inicjatywy i usuwamy dane dotyczące osób, które poinformowały nas, że nie życzą już sobie otrzymywania naszych wiadomości marketingowych. Dane dotyczące użytkowników nieaktywnych są usuwane zgodnie z Polityką Ochrony Danych i Prywatności Purmo Group, nawet jeśli dana osoba nie poinformowała nas, że życzy sobie usunięcia danych osobowych.

5. Zabezpieczenie przed bezprawnym dostępem do danych

Dane osobowe gromadzone przez Purmo Group są przechowywane w bezpiecznej sieci i są dostępne wyłącznie dla ograniczonej liczby osób, które mają indywidualny dostęp do Systemów. Te osoby mają obowiązek zachowania poufności danych osobowych. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych Purmo Group jest zobowiązana do zgłoszenia tego w ciągu 72 godzin do odpowiedniego organu ochrony danych zgodnie z Polityką Ochrony Danych
i Prywatności Purmo Group, jak również art.33 RODO.

Nie sprzedajemy ani nie wymieniamy danych osobowych ze stronami zewnętrznymi.

6. Przegląd danych osobowych

Purmo Group udziela odpowiedzi na pytania osób dotyczące ich danych osobowych, które były gromadzone przez Purmo Group, w odpowiednim czasie zgodnie z Polityką Ochrony Danych i Prywatności Purmo Group. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszyscy pracownicy Purmo Group zostali zapoznani z Polityką Ochrony Danych i Prywatności Purmo Group
oraz zobowiązali się do jej przestrzegania.

Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących tej osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Dane osobowe nie będą profilowane automatycznie.

7. Google Analytics i Cookies

Cookies to pliki, które strona internetowa lub dostawca usługi wysyłają na twardy dysk Państwa komputera przez Państwa przeglądarkę (jeśli Państwo na to pozwolą). Cookies umożliwiają stronie internetowej lub systemom usługodawcy rozpoznawanie Państwa przeglądarki oraz gromadzenie i przypominanie pewnych informacji, np. wykorzystujemy cookies do poznania Państwa preferencji – w oparciu o wcześniejszą lub obecną aktywność na stronie internetowej. Umożliwia to nam dostarczenie Państwu udoskonalonych usług. Używamy plików cookies również do opracowywania danych takich jak dotyczące ruchu i aktywności na stronie internetowej, wówczas możemy zaoferować użytkownikowi treści i narzędzia bardziej dopasowane do jego zainteresowań w przyszłości. W celu gromadzenia informacji dla nas możemy również posługiwać się wiarygodnymi usługodawcami – stronami trzecimi. Dane w Google Analytics są przechowywane przez 50 miesięcy.

Mogą Państwo wybrać opcję otrzymywania ostrzeżenia w Państwa komputerze za każdym razem, kiedy wysyłane są cookies, lub zadecydować o dezaktywowaniu wszystkich cookies. Te czynności wykonują Państwo w ustawieniach swojej przeglądarki. Z uwagi na to, że różne przeglądarki działają nieco inaczej, powinni Państwo skorzystać z menu pomocy w swojej przeglądarce, aby dowiedzieć się, jak zarządzać cookies w tej konkretnej przeglądarce.

Jeśli dezaktywują Państwo cookies, niektóre funkcje, które pomagają Państwu w korzystaniu ze strony internetowej, mogą działać gorzej.

Ta strona wykorzystuje Google Analytics, narzędzie do analizy statystyk serwisów www dostarczane przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics używa "cookies", tj. plików tekstowych umieszczanych na Państwa komputerze w celu umożliwienia analizy sposobu korzystania ze strony przez użytkowników. Informacje generowane przez takie cookies w związku z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adres IP), mogą być przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach np. w USA. Google może wykorzystywać te informacje do analizy korzystania przez Państwa ze strony internetowej, opracowywania raportów dotyczących aktywności na stronie dla właściciela tej strony oraz świadczyć inne usługi związane z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, gdy jest to wymagane przez prawo, lub gdy takie strony trzecie przetwarzają informacje na rzecz Google. Odmówić zgody na stosowanie cookies mogą Państwo poprzez wybranie określonych ustawień w swojej przeglądarce, jednakże należy pamiętać, że jeśli Państwo to zrobią, może to oznaczać brak pełnych możliwości korzystania przez Państwa z funkcji strony internetowej. Korzystając z tej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Google w sposób i do celów opisanych powyżej .

W przypadku zapytań i w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych: [email protected]