België
Kwaliteit

FAQ

FAQ

Waarom geeft mijn radiator geen of onvoldoende warmte af ?

 1. De radiator is niet voldoende ontlucht of de ontluchter is op een foutieve positie gemonteerd.
 2. De installatiedruk is te laag : bij normale huisinstallaties is dit 1,5 tot 2 bar, bij hoogbouw 2 tot 5 bar.
 3. De radiator is verkeerd aangesloten :
  1. Controleer de montage en instelling van kranen, thermostaatknoppen en afsluitventielen. 
  2. Aanvoer en retour zijn omgewisseld ; dit geeft bij Integra radiatoren meestal ook geluid of klapperen van het kraanlichaam.
  3. Radiatoren met een bouwhoogte van 600 mm en meer, die aangesloten zijn met de aanvoer links onderaan en retour rechts onderaan ( of omgekeerd ) geven soms geen of onvoldoende warmte af ( bij compact of CLD ).
 4. Te weinig debiet of opvoerhoogte van de pomp ( kijk naar positie van de radiator) :
  1. Je kan de pompsnelheid verhogen of een zwaardere pomp monteren
  2. Bij verticale radiatoren is een minimaal debiet van 150 l/h en een opvoerhoogte van 3 m waterkolom vereist, zeker wanneer ze omgekeerd worden gemonteerd (met centrale aansluiting naar boven).
  3. Het radiatoraandeel is te klein bij gebruik van voetventiel met instelbare by-pass.
  4. Is de radiator toegevoegd aan een bestaande installatie of is hij aangesloten op een aparte verdeler?
 5. Als je met een eénpijpsysteem werkt en de radiator in kwestie is de laatste in het circuit dan kan dit resulteren in een te koude aanvoertemperatuur. De oplossing is het radiatoraandeel anders inregelen d.m.v. een voetventiel of de Kv instelling van het kraanlichaam wijzigen.
 6. Het Kv instelling van het kraanlichaam is verkeerd ingesteld. 
 7. Er is een foute thermostaatknop gebruikt (slaglengte niet in functie van kraanlichaam). Dit kan je testen door de thermostaatkraan te verwijderen.
 8. Er is een verstopping in de radiator. Dit kan je testen door de radiator alleen op de installatie laten werken, en de andere allemaal af te sluiten.
 9. Het kraanlichaam is verstopt ten gevolge van onzuiverheden in de installatie.
 10. Bij type 33 : voorste paneel koud, achterste panelen warm; dit wil zeggen dat het middelste paneel niet is doorgeponst. 
 11. Een radiator met een gelijmde voorplaat (verticaal of horizontaal) geeft iets minder stralingswarmte af, maar wel meer luchtconvectie. Door de voorplaat is het gevoel van stralingswarmte via de voorzijde minder dan een radiator zonder voorplaat. Het duurt dus iets langer vooraleer deze radiatoren de ingestelde kamertemperatuur bereiken. Je kan met de hand tussen de panelen van de radiator voelen of hij voldoende warm wordt.
 12. Controleer of de gekozen aansluitmethode overeenstemt met de keuzemogelijkheden zoals weergegeven in de Technische Prijslijst Radson. Indien niet in uw bezit, kan deze gedownload worden via de website www.radson.com - selecteer land en taal - downloads - prijslijsten - technische prijslijst
 13. Controleer of de radiator ter hoogte van de aanvoer warm is, ter hoogte van de retour moet die 10 à 20 graden kouder zijn, i.f.v. debiet over de radiator.

Bevroren radiatoren

Elke winter komt het opnieuw voor: door onverwachte en erg koude buitentemperaturen kan een radiator die hier niet tegen beschermd is, beginnen te bevriezen. Dit gebeurt niet enkel op werven maar ook in gebouwen die al bewoond zijn.

Hoe kan dit gebeuren ?

Ruimtes die tijdens de winter niet of zelden verwarmd worden, zijn de eerste “risico” ruimtes. Vb. een veranda, garage, ongebruikte kamer, schuur, kelder, hal en zelfs een living die owv budgettaire redenen tijdens de winter niet verwarmd wordt.

Als de ruimtes niet verwarmd worden, kan de binnentemperatuur in bewoonde huizen eveneens dalen tot aan het vriespunt. De radiator, gevuld met water dat zich omzet in ijs, zal bijna letterlijk gaan barsten onder de enorme druk van het bevroren water. Dit heeft tot gevolg dat niet alleen de radiator stuk gaat en vervangen moet worden, maar ook dat het ijs gaat smelten en het water uit de radiator zal stromen hetgeen voor waterschade zal zorgen.

Hoe dit te voorkomen ?

 1. De radiatoren voorzien van thermostaat kranen die ervoor zorgen dat de aanvoer van warm water gegarandeerd wordt op voorwaarde natuurlijk dat de kraan niet volledig gesloten is maar op het sterretje staat. Maar dit alleen zal niet volstaan.
 2. Zorg ervoor dat de gevraagde nachttemperatuur niet te laag zakt. De meeste mensen hebben een kamertemperatuur in hun woonkamer. Als deze geprogrammeerd staat op 15° is het mogelijk dat de kamertemperatuur behaald wordt, maar de thermostaat zal nu de opdracht aan de ketel geven om voorlopig te stoppen met opwarmen. Dit is een gevaarlijk moment voor de andere radiatoren in de verschillende ruimtes. Het zou kunnen dat de kamertemperatuur de ganse tijd op ongeveer 15° blijft staan, terwijl de temperatuur in de veranda ondertussen daalt tot onder het vriespunt waardoor het water in de radiator bijgevolg gaat vriezen.
 3. Niets veranderen aan de installatie van de radiatoren, de ketel of thermostaten tijdens uw afwezigheid (als dit niet te duur is of tenminste voor enkele dagen).
 4. Denk vooral niet dat de warmte die is geproduceerd in de naaste ruimtes zich automatisch gaat verspreiden in de andere ruimtes die niet verwarmd zijn. Maw, wacht hier niet op maar zorg ervoor dat er in elke ruimte (op elk moment van de dag of het jaar) de noodzakelijke min. temperatuur ingesteld staat.

Hoe kan men een bevroren radiator herkennen ?

 1. Door het bovenste waterkanaal dat vervormd is over de gehele lengte van de radiator door de omschakeling van water naar ijs.
 2. Het staal tussen de laspunten zal door het ijs bol komen te staan.
 3. Het plaatstaal is in de meeste gevallen gebarsten bij de bovenste laspunten of bij de aansluitingsdoos.

Als u dergelijke radiator opmerkt, is er geen enkele twijfel mogelijk: de radiator is in feite bevroren.

Barsten in bepaalde opgewarmde vloeren

Er zijn verschillende oorzaken mogelijk:

 1. Er zijn geen uitzetvoegen voorzien: oppervlaktes die noch rechthoekig, noch vierkant zijn moeten steeds onderverdeeld worden in rechthoekige en vierkantige ruimtes. Oppervlaktes die groter zijn dan 40 m2 en/of langer dan 8 meter moeten eveneens onderverdeeld worden zodat de totale oppervlakte steeds kleiner is dan 40m2. In dit geval, moet er steeds voor worden gezorgd dat de verhouding tussen de langste zijde en kortste zijde niet groter dan 2:1 ! De deuropeningen moeten ook altijd worden voorzien van een uitzetvoeg onder de gesloten deur. De uitzetvoegen moeten steeds gevuld worden met silicone of een speciaal profiel. Zo niet, kunnen de verschillende vloeroppervlaktes niet vrij bewegen.
 2. De opwarmprocedure is niet correct uitgevoerd : na de chape die de buizen bedekt, moet er steeds min. 21 dagen gewacht worden (voor een chape op basis van cement) of 7 dagen (voor een anhydride chape) alvorens met de opstartprocedure te beginnen. De eerste opwarmperiode duurt 3 dagen tegen 25° aanvoertemperatuur. Daarna 4 dagen tegen een max. temperatuur van (45° tot 50°)
 3. De temperatuur van de kringen is te hoog : de watertemperatuur mag maximum 50° bedragen. Een automatische regeling bewaakt deze limiet maar uw installateur zal nog een bijkomende beveiliging voorzien die de circulatie pomp doet stoppen in geval dat de regeling zou stil vallen.

Geluiden in de radiator

 1. Klak klak klak: Dit is te wijten aan een slechte aansluiting; de aanvoer en de retour zijn omgekeerd.
 2. Tschschschsch: Een te grote wateraanvoer ter hoogte van de kraan, dit is te wijten aan een te hoge druk.
 3. Tik tik tik: In de meeste gevallen is de oorzaak van deze spanningen te vinden waar de buizen en de consoles de vloer, de muur of andere materialen raken. De consoles of andere ophangsystemen zonder plastic stopjes kunnen ook dit geluid veroorzaken. De veroorzaakte geluiden kunnen zich door de hele installatie laten verplaatsen.

Mijn Radson verwarmingsketel is defect

Radson produceert en verkoopt paneelradiatoren, badkamerradiatoren, decoratieve radiatoren, elektrische radiatoren en vloerverwarming (in de BeNeLux). De Radson verwarmingsketels behoren niet meer tot het assortiment. Indien u vragen hebt over uw oude Radson-ketel, gelieve u tot uw plaatselijk installateur te wenden.