Kwaliteit

Wat doet een bedrijf dat wil dat de kwaliteit van zijn producten, customer service en respect voor het milieu een bron van trots is voor zijn werknemers? Het antwoord is dat het bedrijf in elk stadium van zijn bedrijfsprocessen binnen de aanvaarde kwaliteitsnormen tracht te blijven.

Dit is een doelstelling die we delen. Daarom zijn we reeds in de jaren '90 gestart met de implementatie van een Geïntegreerd kwaliteits- en milieumanagementsysteem. Dit systeem is gebaseerd op de ISO 9001 kwaliteitsnorm en de ISO 14001 milieunorm die ons verleend werden door British Standards Institution en TÜV SÜD.


Wat betekent dit? De aanvaarde normen waarbij gebruikgemaakt wordt van een Process Approach/Procesaanpak, gebaseerd op de 'Deming-cyclus': Plannen - Doen - Controleren - Handelen.

Deze aanpak maakt een voorafgaande analyse mogelijk van alle stadia en functionele stappen die binnen het bedrijf genomen worden, van productieprocessen en logistiek tot verkoop. Hun volgorde en wederzijdse correlatie werden duidelijk gedefinieerd en daarom ook de afzonderlijke processen die met mekaar geïntegreerd worden – het ene leidt tot het andere en beide verschaffen elkaar informatie en producten.

Speciale criteria en evaluatiemethodes garanderen dat deze processen daadwerkelijk uitgevoerd en gecontroleerd worden. Om deze processen te controleren, werd de toegang tot de juiste uitrusting en informatie verzekerd.

De aanvaarde normen impliceren ook een bepaalde methode van documentatiefunctionaliteit binnen het bedrijf. De documentatie kan in om het even welke vorm of medium gemaakt worden, maar moet een gepaste structuur hebben. Documenten moeten goedgekeurd worden en hun huidige versies moeten toegankelijk gemaakt worden via, bijvoorbeeld, het intranet van het bedrijf.

Bedrijfsbeleid

Een van de belangrijkste documenten in het bedrijf is het document waarin het kwaliteits- en milieubeleid beschreven wordt. Het bedrijfsmanagement moet dit beleid formuleren. Dit beleid moet aan iedereen in het bedrijf verdeeld worden; elke werknemer moet het beleid begrijpen en er vertrouwd mee zijn. De werknemers moeten het beleid niet volledig uit het hoofd kennen, maar ze moeten wel weten hoe de principes ervan moeten worden toegepast in hun eigen werk. Het bedrijfsbeleid wordt dagelijks geanalyseerd om te garanderen dat het up-to-date en aangepast is. De uitvoering van deze analyse is hoofdzakelijk gebaseerd op auditresultaten, de mening van de klant en het informeren van de klant over het verloop van processen binnen het bedrijf.

De mening van de klant is een cruciale bron van informatie. In een aanvaard bedrijfsbeleid is het hoofddoel om klantentevredenheid te realiseren (zowel van externe als van interne ontvangers, bijv. een collega van de lakafdeling, die een verwarmingstoestel krijgt dat moet gelakt worden). De bestudering van het tevredenheidsniveau van de klant is een onderdeel van de nieuwe vereisten in de aanvaarde versie van de ISO 9001 normen. De resultaten van dat onderzoek zijn een cruciale evaluatieparameter voor de activiteiten van het hele bedrijf. Er werd een groep personeelsleden van het bedrijf aangesteld om de behoeften en verwachtingen van de klant te onderzoeken en er werden nieuwe communicatiekanalen geopend met de klanten met, onder andere, informatie over producten en het verzamelen van opmerkingen, indrukken en klachten van de klant.

Kwaliteitscontrole

Onderzoek, analyse en controle zijn constante activiteiten die verband houden met de bewaking en de verbetering van de werking van het hele bedrijf, inclusief aankopen, productie, levering aan de klant en dienst na verkoop. Dit gebeurt via interne audits (uitgevoerd door personeelsleden van het bedrijf) en externe audits(uitgevoerd door auditors van de British Standards Institution, TÜV SÜD,...).

Maar uiteindelijk is de verantwoordelijkheid voor de hoge kwaliteit van de producten van het bedrijf een zaak van iedereen in het bedrijf: van de Chief Executive en zijn afgevaardigden tot en met elke individuele werknemer. Het nastreven van kwaliteit is het werk van elke werknemer.

Garantie

Elke radiator van Radson is 10 jaar lang gewaarborgd. En dit tegen alle fabricagegebreken indien hij in normale omstandigheden, en voor een verwarmingssysteem met warm water, werd gebruikt. 

FIGURESSE design badkamerradiatoren

Met de Figuresse serie introduceert Radson een esthetische reeks design badkamerradiatoren die voldoet aan de eisen van designgerichte klanten.