Onze mensen en gemeenschappen

We hechten veel belang aan het welzijn van onze mensen en gemeenschappen. Zij staan centraal in de manier waarop we ons bedrijf runnen. We streven ernaar onze stempel te drukken op de omgeving en het milieu, en daarbij houden we rekening met de lokale noden.

Onze mensen en gemeenschappen

Radson staat voor méér dan de producten die we produceren en de binnenklimaatoplossingen die we aanbieden. Radson draait ook om de mensen die ons bedrijf elke dag draaiende houden. Daarom vragen we onze mensen om zich in te zetten voor duurzaamheidsoplossingen in alle domeinen van hun werk. In ruil daarvoor zetten we ons in voor hen, voor hun toekomstmogelijkheden, welzijn en geluk.

We maken ook deel uit van de gemeenschappen waarin we actief zijn en waar we onze oplossingen aanbieden. We geven om die gemeenschappen en ondersteunen hen actief met onze tijd, producten en diensten.


Dit zijn onze 5 engagementen voor onze mensen en onze gemeenschappen wereldwijd:

 1. Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie
  Bij Radson geloven we dat een gezond bedrijf zowel divers als inclusief is. Daarom verhogen we actief het aantal vrouwen in ons management, overbruggen en elimineren we loonkloven en creëren we een werkcultuur waarin discriminatie geen plaats heeft.

 2. Engagement op het werk
  Dankzij de input en betrokkenheid van onze medewerkers konden we programma's implementeren die gericht zijn op interne communicatie en feedback, opleiding en ontwikkeling, en gezondheid en welzijn. We volgen de betrokkenheid van medewerkers voortdurend op om een gezonde samenwerking tussen alle functieniveaus en een gevoel van samenhorigheid te verzekeren.

 3. Bijscholing van medewerkers
  Om onze ambities waar te maken, moeten onze werknemers wendbaar en voldoende opgeleid zijn. Daarom volgen alle medewerkers relevante bijscholings- en omscholingsprogramma's. Daarnaast dagen we onze medewerkers uit om duurzame ideeën voor te stellen, zodat we de kennis en inzichten in alle afdelingen van ons bedrijf benutten.

 4. Gezondheid en veiligheid
  Hoewel we ons er goed van bewust zijn dat er in productievestigingen een hoger risico op ongevallen bestaat, streven we naar nul ongevallen in de hele groep. In onze gezondheids- en veiligheidsstrategie concentreren we ons in de eerste plaats op de naleving van veiligheidsregels om onze mensen te beschermen. We leiden doorlopend op. Ons monitoring- en rapportagesysteem houdt veiligheidsincidenten en waarnemingen nauwlettend bij om ervoor te zorgen dat het thema voortdurend top-of-mind is.

 5. Maatschappelijke betrokkenheid
  Energiearmoede maakt dat veel mensen niet van een aangenaam binnenklimaat kunnen genieten. We ondersteunen de meest kwetsbare mensen in de regio's waar we actief zijn, zodat ze klimaatbestendiger kunnen worden. Dat doen we door onze tijd te schenken, maar ook onze producten en diensten die de grootste bijdrage kunnen leveren. Daarnaast engageren we ons met gericht vrijwilligers- en liefdadigheidswerk.
Vrijwilligers

Onze teams gaan enthousiast als vrijwilliger aan de slag

Teamleden van onze Benelux-vestiging staken vrijwillig de handen uit de mouwen bij De Wroeter, een lokale organisatie die mensen ondersteunt die op de gewone arbeidsmarkt moeilijk een plek vinden.

30 bomen voor onze 30ste verjaardag

In 2022 vierden we de 30ste verjaardag van Purmo's activiteiten in Polen. Voor dit jubileum besloten onze medewerkers om 30 bomen te planten langs het nieuwe fietspad in Rybnik, waar de grootste en modernste paneelradiatorenfabriek van Purmo staat.

Bomen planten
Kerst een tijd om te geven

Kerst is een tijd om te geven

Kerstmis is het moment bij uitstek om net dat beetje meer te doen. Dit jaar beslisten de collega's van onze Zweedse vestiging dat hun kerstcadeau naar de organisatie Min Stora Dag gaat, wat 'Mijn speciale dag' betekent.

Onze 10 engagementen

We hebben deze 10 engagementen opgesteld als onze referentiepunten terwijl we duurzaamheid integreren in elk onderdeel van ons bedrijf.

Uitstoot en energie - Radson Efficiënte omgang met hulpbronnen en afval - Radson Verantwoord inkopen - Radson Slimme keuzes voor het klimaat - Radson Circulariteit en levensduur - Radson
Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie - Radson Engagement op het werk - Radson Bijscholing van medewerkers - Radson Gezondheid en veiligheid - Radson Maatschappelijke betrokkenheid - Radson