We zijn blij dat u interesse heeft getoond in onze onderneming. Op deze pagina vindt u informatie over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken.

Gegevenscontroleur

Purmo Group Oy Ab (hierna "Purmo Group" of "wij")
Business ID: 2908416-4
Postadres: PL 115, 00121 Helsinki

Inzameling, doel en rechtsgrondslag van de verwerking

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder beschrijven we de gegevens die we verwerken en de redenen voor de verwerking.

Marketingregister

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden. De gegevens die wij verzamelen bevatten het volgende:

  • naam
  • contactgegevens (bijv. adres, telefoonnummer, e-mailadres)
  • categorisatiegegevens (bv. verbod op marketing, deelname aan en feedback over evenementen, persoonlijke belangen).

Wij verwerken deze gegevens om u nieuwsbrieven, uitnodigingen, informatie over ons bedrijf en andere marketingcommunicatie te kunnen sturen.

De verwerking van gegevens is in dit geval gebaseerd op ons gerechtvaardigd en legitiem belang om te communiceren en onze diensten op de markt te brengen om ons bedrijf te promoten.

Bezoekers van de website

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt. De gegevens die wij verzamelen bevatten het volgende:

  • IP-adres
  • Cookie-informatie

Onze website slaat cookies op. Dit zijn kleine tekstbestanden die via een webbrowser op uw apparaat worden opgeslagen. Door het gebruik van cookies kunnen we de gebruikers van onze website meer gebruikersvriendelijke diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

U kunt uw browser zo instellen dat cookies die door websites worden verzonden niet worden opgeslagen of dat u toestemming vraagt voordat u cookies opslaat. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een webbrowser worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle populaire webbrowsers. Als u de instelling van cookies in de gebruikte webbrowser deactiveert, kunnen niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn. Meer informatie over het gebruik van cookies door Google Analytics vindt u hieronder.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om de inhoud van onze website correct aan te leveren en de inhoud van onze website te optimaliseren. De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons legitieme belang bij het waarborgen van de functionaliteit, veiligheid en ontwikkeling van onze website.

Onze website bevat informatie die u in staat stelt om contact met ons op te nemen. Als u contact met ons opneemt per e-mail of via een contactformulier, worden de persoonlijke gegevens die u aan ons doorgeeft automatisch opgeslagen. Als u het contactformulier invult, verzamelen wij uw contactgegevens en alle andere informatie die u in uw bericht aan ons verstrekt. De verwerking is gebaseerd op ons rechtmatige belang om te reageren op uw contactverzoeken en om met u te communiceren. Als we uw persoonlijke gegevens niet verzamelen tijdens onze interacties met u, zijn we niet in staat om uw verzoeken te verwerken.

Rechten van de betrokkene

a) Recht van toegang:
U heeft het recht om de gegevens die wij over u hebben verzameld in te zien. Wij kunnen een dergelijk verzoek weigeren op grond van de wettelijke bepalingen. De uitoefening van dit recht is over het algemeen gratis.

b) Recht om rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking te vragen:
U heeft het recht om te verzoeken dat wij onjuiste gegevens over u corrigeren. U kunt ook vragen dat wij bepaalde gegevens over u wissen of dat de verwerking ervan wordt beperkt op grond van de wettelijke bepalingen.

c) Recht op gegevensdraagbaarheid:
Voor zover u ons gegevens hebt verstrekt die op basis van uw toestemming worden verwerkt, hebt u het recht om deze gegevens hoofdzakelijk in een machinaal leesbaar formaat te verkrijgen en hebt u het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

d) Recht op bezwaar:
U hebt het recht om, op basis van uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen het opstellen van profielen en andere verwerkingen in situaties waarin wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze rechtmatige belangen.

e) Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat wij niet hebben voldaan aan de voorschriften inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn op onze activiteiten.

f) Recht om de toestemming in te trekken:
Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u het recht uw toestemming in te trekken.

Regelmatige bronnen van persoonlijke gegevens

Wij verzamelen persoonlijke gegevens rechtstreeks van u wanneer u onze website gebruikt.

Wanneer wij uw gegevens verwerken voor marketing- en communicatiedoeleinden, worden de gegevens meestal verzameld van uzelf of uw vertegenwoordigers of van uw werkgever, de vereniging of het handelsregister of andere openbare bronnen.

Regelmatige bekendmaking van gegevens

In de regel geven we geen gegevens door aan derden. De gegevens zijn echter wel toegankelijk voor derden die diensten voor ons leveren. Wij maken gebruik van overeenkomsten om ervoor te zorgen dat deze partijen de persoonsgegevens niet op een andere manier verwerken dan in overeenstemming met de door ons gegeven instructies en dit privacybeleid. Met betrekking tot de gegevens over het gebruik van onze website kunnen wij uw persoonlijke gegevens van tijd tot tijd bekendmaken aan de dienstverleners van de analysetools die op onze website worden gebruikt.

Overdracht van de gegevens buiten de EU of de EER
Persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte worden doorgegeven overeenkomstig de wetgeving inzake gegevensbescherming en de daarin gestelde grenzen.

Beginselen voor de beveiliging van het register
We gebruiken verschillende technische en organisatorische methoden en beveiligingsmaatregelen om een voldoende niveau van databeveiliging te garanderen. Daarnaast beperken we de toegang van onze medewerkers tot gegevens met behulp van op rollen gebaseerde toegangsrechten.

Periode waarin de persoonlijke gegevens worden opgeslagen
Wij controleren regelmatig de persoonlijke gegevens binnen onze systemen. Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens alleen voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of voor zover dit wettelijk is toegestaan. Met betrekking tot de gegevens in ons marketingregister worden uw persoonsgegevens passief gemaakt wanneer twee jaar zijn verstreken sinds uw laatste contact met ons. De passieve gegevens worden na één jaar verwijderd, tenzij u contact met ons hebt opgenomen.

Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming
We maken geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Derden

CloudFlare (CDN)
Op deze website gebruiken we de dienst Cloudflare CDN (Content Distribution Network) van Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA.

Cloudflare biedt goede wereldwijde prestaties via het interne CDN (Content Distribution Network) en extra beveiliging tegen DDoS-aanvallen. Alle gegevens die naar of van deze website worden doorgegeven, gaan via het wereldwijde netwerk van CloudFlare, Inc. De gegevens worden gebufferd en de toegangen worden gelogd. Hierbij wordt regelmatig gebruik gemaakt van het dichtstbijzijnde datacenter.

CloudFlare exploiteert ook datacenters buiten de Europese Unie. Volgens CloudFlare worden de cachegegevens meestal binnen 4 uur, maar uiterlijk na drie dagen, verwijderd.

Het in de VS gevestigde Cloudflare, Inc. is gecertificeerd door het EU-VS Privacy Shield, dat zorgt voor naleving van het niveau van gegevensbescherming in de EU.

Voor meer informatie over Cloudflare CDN (Content Distribution Network) en het privacybeleid van Cloudflare kunt u terecht op: https://www.cloudflare.com/privacyshield/.

Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)
Deze website maakt gebruik van programma's die bedoeld zijn om bezoekers te volgen en die worden aangeboden door een derde partij. Wij maken gebruik van het Google Analytics-programma (met de anonimisatiefunctie), een dienst die wordt aangeboden door het bedrijf Google, Inc. De in-formatie die door het volgen van de bezoeker wordt gegenereerd, helpt ons bij de ontwikkeling van onze website. Om dit te realiseren maakt Google Analytics gebruik van cookies, waarmee onze website uw computer herkent wanneer u terugkeert naar deze website en deze doorbladert. De informatie die in cookies wordt opgeslagen is anoniem en betreft onder andere het aantal bezoekers op onze website, de website waar ze vandaan komen en de onderdelen van onze website die ze bezoeken. U kunt uw browser zo instellen dat cookies die door websites worden verzonden niet worden opgeslagen of dat u toestemming vraagt voordat u cookies opslaat.

Meer informatie en de van toepassing zijnde bepalingen inzake gegevensbescherming van Google kunt u vinden op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en op http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics wordt verder uitgelegd onder de volgende link https://www.google.com/analytics/.

Contact

Als u vragen hebt over ons gegevensbeschermingsbeleid of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met [email protected] 

 

Wettelijke bepalingen

Purmo Group Oy Ab (hierna "Purmo Group" of "wij") onderhoudt deze website voor uw informatie en communicatie. Door deze website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat de wetten van Finland, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen, en de volgende voorwaarden uw gebruik van de website regelen.

1. Alle materialen op de website zijn het eigendom van Purmo Group en/of haar licentiegevers, en zijn beschermd door het auteursrecht, handelsmerk, handelsnaam en andere eigendomsrechten en wetten. 2. [Het is toegestaan het materiaal in de beeldbank en de afdrukbare logo's te gebruiken voor journalistieke en educatieve doeleinden, op voorwaarde dat de bron wordt vermeld bij het gebruik ervan]. Ook mogen pagina's worden bekeken, doorzocht en afgedrukt voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik van de gebruiker en kunnen ze per e-mail naar andere personen worden gestuurd. Elk ander gebruik van het materiaal moet worden overeengekomen met Purmo Group.

2. Purmo Group wijst elke aansprakelijkheid af die kan voortvloeien uit uw gebruik van deze website en/of het materiaal en de links op deze website, met uitzondering van de aansprakelijkheden die door de dwingende wetgeving worden bepaald.

3. Purmo Group streeft er in alle opzichten naar om enkel betrouwbare en correcte informatie door te geven op haar website, maar garandeert toch niet de betrouwbaarheid of de juistheid van de informatie op de website of die via de website kan worden verkregen. Het bedrijf gebruikt alle middelen die het redelijkerwijs ter beschikking heeft om te proberen de website te laten functioneren, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid ervan. Het bedrijf behoudt zich tevens het recht voor om voortdurend wijzigingen aan te brengen in de website en de inhoud ervan.

4. De website beschrijft producten en/of diensten die algemeen beschikbaar zijn voor aankoop in Europa, maar mogelijk niet beschikbaar zijn in uw specifieke land of plaats. U dient daarom contact op te nemen met Purmo Group voor specifieke product/dienst beschikbaarheid in uw plaats.

5. De website kan links bevatten naar andere sites die eigendom zijn van of onderhouden worden door derden. Purmo Group is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites. Wanneer u naar deze sites gaat, opent de dienst de website van de derde partij in een nieuw browservenster, en de gebruiker moet alle voorwaarden voor het gebruik ervan onderzoeken en goedkeuren alvorens ze te gebruiken op eigen risico van de gebruiker. Hoewel Purmo Group op deze website links kan voorzien naar andere sites, is het opnemen van dergelijke links enkel voor het gemak en mag het niet geïnterpreteerd worden als een goedkeuring van de eigenaar/sponsor van de site of de inhoud van de site. Purmo Group aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites van derden, hoewel Purmo Group er zeker naar streeft om alleen links aan te bieden naar websites die bekend staan als betrouwbare bronnen.