Communicatie

Communicatie

Deze modules zorgen voor de communicatie tussen verwarmings-/koelapparaten en een router of het internet. Ze kunnen in verschillende toepassingen worden gebruikt, zoals voor aansluiten van uw verwarmings-/koelapparaten op een mobiel netwerk, of voor het versterken van de signalen om de communicatieafstand te vergroten.