Vergezel ons op weg naar een duurzame toekomst

Bij Radson zijn we op weg naar een betere toekomst. Onze toekomst, uw toekomst en de toekomst van onze planeet. Wij zijn van mening dat we ons dankzij ons productassortiment, onze expertise en onze vastberadenheid in een unieke positie bevinden om een verschil te maken. Daarom integreren we duurzaamheid in elk onderdeel van ons bedrijf. Het is deel gaan uitmaken van ons professionele DNA, zodat we samen met onze stakeholders vooruitgang kunnen realiseren.

We hebben een duidelijke duurzaamheidsstrategie, in overeenstemming met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en het Klimaatakkoord van Parijs. Om verandering mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat die snel, continu en zinvol is, hebben we een duidelijke roadmap opgesteld. Die zal ons naar een duurzame toekomst leiden via touchpointdoelstellingen in 4 aandachtsgebieden: onze productieonze oplossingenonze mensen en onze gemeenschappen. Binnen deze domeinen vertalen onze ambities zich in 10 engagementen, die op hun beurt gekoppeld zijn aan goed uitgewerkte acties en projecten.
Onze productie - Radson

We streven er voortdurend naar om onze productie- en leveringsprocessen te verbeteren met bijzondere aandacht voor prestaties en duurzaamheid.


Lees meer 
 Onze oplossingen - Radson

Wij sturen de markt aan met milieuvriendelijke verwarmings- en koeloplossingen die gemakkelijk te integreren zijn.


Lees meer 
Onze mensen en gemeenschappen - Radson

We hechten veel belang aan het welzijn van onze mensen en gemeenschappen. Zij staan centraal in de manier waarop we ons bedrijf runnen.


Lees meer 
Casestudy's over duurzaamheid - Radson

Bekijk onze casestudy's over duurzaamheid en ontdek de impact van Radson op tal van uiteenlopende projecten.


Lees meer 

We zetten onze milieuprestaties in de kijker, bijvoorbeeld met EPD's en EcoVadis-scores.


Lees meer 
Wij geloven - Radson

Lees meer over onze weg naar een betere toekomst in ons jaarlijkse duurzaamheidsverslag.


Lees meer 

Ons stappenplan voor een duurzame toekomst

Als marktleider in duurzame oplossingen voor het binnenklimaat, helpen we wereldwijd miljoenen gebouwen te verwarmen en koelen. Dit biedt comfort voor velen, maar legt ook een grote verantwoordelijkheid bij ons neer. Om die reden hebben we een stappenplan ontwikkeld voor een groenere productie, betere oplossingen, gelukkigere werknemers en sterkere gemeenschappen.

Paula Bear. Because we care.

Onderweg naar een duurzamere toekomst, kregen we het gezelschap van Paula Bear. Paula staat voor onze toewijding aan een groenere en schonere productie, onze ambitie om duurzame oplossingen voor het binnenklimaat te bieden én de zorg die we dragen voor onze mensen en de gemeenschappen waarbinnen we actief zijn.
Onze 10 engagementen

We hebben deze 10 engagementen opgesteld als onze referentiepunten terwijl we duurzaamheid integreren in elk onderdeel van ons bedrijf.

Uitstoot en energie - Radson Efficiënte omgang met hulpbronnen en afval - Radson Verantwoord inkopen - Radson Slimme keuzes voor het klimaat - Radson Circulariteit en levensduur - Radson
Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie - Radson Engagement op het werk - Radson Bijscholing van medewerkers - Radson Gezondheid en veiligheid - Radson Maatschappelijke betrokkenheid - Radson

Jaarlijkse duurzaamheidsverslag

Een perfect binnenklimaat mag het klimaat van de planeet niet schaden.