België
Vloerverwarming

Railjet

Vloerverwarming - Railjet

Dit is een eenvoudig en snel systeem voor vloerverwarming dat met elk vlak isolatiemateriaal gebruikt kan worden. Railjet is zowel toepasbaar voor vloerals wandmontage, en voor verwarmingen koelapplicaties.

+

Railjet De Radson Railjet is een systeem speciaal ontworpen voor gebruik op verschillende ondergronden. Wanneer de ondergrond uit beton, gespoten Pur of isolatieplaten bestaat biedt Railjet steeds een zeer degelijke oplossing. Doordat de montagelat leidinghouders bevat die op een onderlinge tussenafstand van 5 cm zitten zijn de meest voor de hand liggende verlegafstanden perfect mogelijk. Verder worden de montagelatten best op een onderlinge tussenafstand van 40 – 50 cm geplaatst om zo samen met de Radson verwarmingsleiding een solide eenheid te vormen.

 1. muur
 2. plint
 3. elastische voeg
 4. randisolatie met aangelaste folie
 5. cementdekvloer (voorzien van een dispersiemiddel)
 6. montagelat
 1. leiding
 2. bestaande isolatie en/of dekvloer
 3. vloerafwerking (tegels, parket, tapijt,…)
 4. bevestigingsclip (van de montagelat)
 5. uitvulling
 6. draagwelfsel

Montage

Randisolatie

De randisolatie wordt met nietjes of kleefband bevestigd tegen alle (gepleisterde) muren die in contact komen met de verwarmde vloer. De strook die na de vloerafwerking van de vloer nog uitsteekt, wordt dan pas weggesneden.

PE-folie

Wanneer de ondergrond van beton is kunnen we de montagelat rechtstreeks op de beton monteren zonder dat er een PE-folie moet voorzien worden. Indien de montagelat op een isolatielaag voorzien wordt dienen we de PE-folie hierop te bevestigen. Men kan kiezen uit een PE-folie zonder rasters en een PE-folie met rasters. Uiteraard geniet de PE-folie met rasters de voorkeur aangezien dit de leidingverlegging vergemakkelijkt. We voorzien steeds een overlapping van 10 cm. De polystyreenflap van de randisolatie komt over de PE-folie en wordt indien er gebruik wordt gemaakt van vloeichape afgeplakt met kleefband.

Montagelat

De montagelatten bevestigen we best om de 40 – 50 cm en dit afhankelijk van de ondergrond, met de bevestigingsnagels voor beton of de bevestigingsclips voor isolatie. Dankzij leidinghouders die op een tussenafstand van 5 cm zitten is een zeer flexibele verlegging mogelijk.

Leidingverlegging

Het plaatsen van de leidingen begint bij de aansluiting op de verdeler. De leiding van de aanvoerkring plaatsen, van de buitenkant van de kring naar het centrum toe en met dubbele tussenafstand. Druk de leiding in de leidinghouders van de montagelat. Vorm in het centrum van de kring een lus. Plaats nu de terugvoerleiding tussen twee aanvoerleidingen in en sluit ze aan op de terugvoerverdeler. Gebruik de speciale bochtgeleidingen om spanningen op de koppelingen van de verdeler te vermijden. Bij Railjet kan je ook perfect gebruik maken van het meander verlegpatroon.

Componenten

Tackerplaat met verankeringsfolie

PEXPENTA (Ø 17)
De Radson PexPenta PE-XC, is een hoge densiteit polyethyleen verwarmingsleiding vervaardigd uit 5 lagen en vernet door middel van elektronenstraling.

PE-RT-leiding (Ø 16)
De PERT polyethyleenleiding, voorzien van zuurstofdiffusiescherm, wordt in de isolatie geniet. Principieel wordt de leiding uit één stuk en zonder koppelingen aangebracht.

SKR (Ø 16)
Multilayerleiding PE-RT/AL/PE-RT, volgens EN ISO 21003, incl. zuurstofdiffusiescherm volgens DIN 4726.

U-profiel (korte code 50094)
Uitsluitend voor het bevestigen van leidingen Ø 14 mm. Kan zowel op de muur als op de vloer worden bevestigd

U-clips

montagelat (korte code 50095)
Opgebouwd uit stukken van 20 cm, levering per meter. Deze montagelat kan worden bevestigd op de wand of op de vloer. Mogelijke leidingen: Ø 16 en Ø 17.

Randisolatie met aangelaste folie

bevestigingsclip (korte code 51095)
Rode clip om de montagelat op de isolatie te bevestigen.

Isolatieplaat

haspel voor verwarmingsleiding, samenklapbaar (korte code 50018)
Voor rollen van 120, 240 en 600 cm.

Uitzetprofiel

snijtang voor leidingen 14-17 mm (korte code 53120)

 

Geleidingsbocht

randisolatiestroken PE (korte code 50220)
8 mm dik en 160 mm hoog uit polyethyleenschuim met een aangelaste PE-folie. Vangt de thermische uitzetting van de cementdekvloer op en beveiligt tegen thermische en akoestische bruggen.
Levereenheid 30 meter.

 

Cementdekvloer-emulsie

geleidingsbocht (korte code 50070, 50071)
90° bochtgeleider naar verdeler toe.

Afroller voor tape

toevoegmiddel (korte code 50074, 50075)
Toevoegmiddel voor de cementdekvloer. Voor de te gebruiken gewichtsverhouding: zie de aanwijzingen op de verpakking. 90m2 per 10 liter voor een dikte van 6,5 cm.

toevoegmiddel Estrotherm speciaal (korte code 50073)
Toevoegmiddel voor cement gebonden dekvloeren. Speciaal voor dunne dekvloeren waar de dikte boven de leiding slechts 3 cm bedraagt of 2,5 cm boven de nop.

Systeemopbouw

 1. muur
 2. plint
 3. elastische voeg
 4. randisolatie met aangelaste folie
 5. cementdekvloer (voorzien van een dispersiemiddel)
 6. montagelat
 1. leiding
 2. bestaande isolatie en/of dekvloer
 3. vloerafwerking (tegels, parket, tapijt,…)
 4. bevestigingsclip (van de montagelat)
 5. uitvulling
 6. draagwelfsel

Technische fiche - Railjet

Lastenboek - Railjet

Lastenboek - Railjet
DOCX: 0.03 MB

Onze radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar voor installaties vanaf 1 januari 2007. De elektrische onderdelen van elektrische radiatoren en plintverwarming (Optimo) worden gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. En dit tegen alle fabricagegebreken indien hij in normale omstandigheden, en voor een verwarmingssysteem met warm water, werd gebruikt. De waarborg geldt niet voor gebreken door installatiefouten, of factoren extern aan de radiator (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen,…), transport- en behandelingsschade of onbehoedzaam gebruik. Bij de vloerverwarming spreken we van een systeem-garantie.