De energie-efficiëntie verbeteren: hoe lagetemperatuurverwarming tot 30% energie kan besparen
  • Warmtewijzer
  • Radiatoren
  • Renovatie
  • Energie besparen

De energie-efficiëntie verbeteren: hoe lagetemperatuurverwarming tot 30% energie kan besparen

Om onze gebouwen energiezuiniger te maken, stappen veel mensen over op lagetemperatuurverwarming. In oudere gebouwen betekent dit vaak de installatie van een nieuwe ketel, die op zijn beurt de vervanging van de meeste radiatoren met zich meebrengt. De beslissing om het verwarmingssysteem te renoveren brengt dus bepaalde kosten met zich mee, maar die worden op termijn ongetwijfeld terugverdiend dankzij het lagere energieverbruik, dat volgens onze studie kan oplopen tot wel 30%. Natuurlijk moet het exacte besparingspotentieel individueel worden berekend, aangezien elk gebouw anders is en algemene aanbevelingen alleen als richtlijn kunnen dienen. Het is echter een feit dat de moderne verwarmingstechnologie pas haar maximale potentieel ontwikkelt wanneer generatoren, stralers en regeltechniek optimaal op elkaar zijn afgestemd.
lagemperatuurverwarming tot 30% energiebesparing

Renovatie van verwarmingssystemen om energie te besparen

Aangezien gebouwen verantwoordelijk zijn voor ongeveer 40% van het wereldwijde energieverbruik en HVAC-systemen bijna de helft van dit energieverbruik voor hun rekening nemen, speelt het verwarmings- en koelsysteem een belangrijke rol bij het besparen van energie. Dit besparingspotentieel kan echter alleen worden gemaximaliseerd als het gebouw en de systeemtechnologie als één geheel worden beschouwd.

Het verlagen van de systeemtemperaturen met behulp van condensatietechnologie is een stap in de goede richting. Als de systeemtemperaturen laag zijn, kan er meer warmte uit het rookgas worden teruggewonnen, waardoor minder warmte verloren gaat en het rendement van het verwarmingssysteem toeneemt. Om het volledige besparingspotentieel van condensatietechnologie te benutten, zijn moderne regeltechniek en het gebruik van hernieuwbare energie (bv. zonne-energie) nodig.

Dit betekent dat wanneer een nieuwe ketel wordt geïnstalleerd en de systeemtemperaturen worden verlaagd, de warmteverspreiders, in de meeste gevallen radiatoren, moeten worden aangepast aan het nieuwe temperatuurregime. Technische ontwikkelingen en verschillende ontwerpmaatregelen, waaronder de vorm en de plaatsing van de convectorplaten, hebben ervoor gezorgd dat radiatoren nu veel efficiënter zijn. Hierdoor kunnen ze dezelfde warmteafgifte leveren als oude radiatoren van dezelfde grootte, maar met lagere systeemtemperaturen. Tegenwoordig hebben we zelfs radiatoren met ventilator, zoals de Ulow E2, en ventilo-convectoren, zoals de iVector S2, die kunnen werken bij temperaturen onder 40 °C.

Een zeer dynamisch vloerverwarmingssysteem past ook goed bij condensatietechnologie. Waar dat zinvol is, kunnen radiatoren en vloerverwarming samen worden geïnstalleerd.   

Stap voor stap energie besparen

Hoewel het een droomscenario zou zijn voor zowel gebouweigenaren als voor de planeet om een aanzienlijke hoeveelheid energie te kunnen besparen met slechts één of twee ingrepen, werkt het helaas niet op die manier. In werkelijkheid zien we dat het vaker een langdurig proces is waarbij occasionele optimalisaties worden uitgevoerd in lijn met het beschikbare budget en de beschikbare tijd. Dat is precies wat we hebben gesimuleerd in een onderzoek dat we al enkele jaren geleden hebben laten uitvoeren. Hoewel we ons er terdege van bewust zijn dat zowel de bouwtechnieken als de verwarmingstechnologie intussen verder zijn ontwikkeld, blijven de wetten van de thermodynamica dezelfde en is het voorbeeld vandaag de dag nog steeds zeer relevant.

Oude en nieuwe verwarmingssystemen vergeleken

systeemtemperaturen lagetemperatuurverwarming

Fase 1: geen energiebesparingmaatregelen toegepast / Fase 2: de thermische isolatie van het gebouw werd geoptimaliseerd / Fase 3: sectionale radiatoren werden vervangen door lagetemperatuurradiatoren.

De studie vergelijkt het energieverbruik in een woonruimte van 18 m2 voor en na toepassing van energiebesparende maatregelen. In de begintoestand heeft de ruimte een warmtevraag van 125 W/m2, wat neerkomt op 2250 W. Er worden oude sectionale radiatoren 110/600 volgens DIN 4703 gebruikt met standaardtemperaturen van 90/70/20 °C. Om aan de warmtevraag te voldoen, zijn de radiatoren 1600 mm lang.

In eerste instantie wordt de thermische isolatie van het gebouw geoptimaliseerd, waardoor de warmtevraag bijna wordt gehalveerd tot 1170 W. Dat maakt lagere flowtemperaturen van 62/50/20 °C mogelijk. De systeemtemperaturen kunnen in eerste instantie worden verlaagd met behulp van de bestaande ketel. Een nieuwe condensatieketel maakt echter een hoger rendement mogelijk.

Om het energieverbruik van het systeem verder te optimaliseren en ervoor te zorgen dat de warmtestralers goed passen bij het nieuwe temperatuurregime, worden in de studie de sectionale radiatoren vervangen door moderne radiatoren van het type 22. Als de radiatoren 1600 mm lang blijven, kunnen de systeemtemperaturen met deze nieuwe radiatoren nog verder worden verlaagd tot 50/41/20 °C.

Lager energieverbruik en meer comfort

De combinatie van al deze energiebesparende maatregelen levert verschillende voordelen op. Ten eerste minimaliseert de geoptimaliseerde isolatie het warmteverlies door kieren in de muren, ramen en deuren en is het een voorwaarde voor het gebruik van een warmtepomp, als deze later wordt geïnstalleerd. Ten tweede verminderen de lagere systeemtemperaturen het warmteverlies in de verdeelleidingen en maken ze een optimaal gebruik van een condensatieketel mogelijk. De nieuwe radiatoren bevatten op hun beurt een efficiëntere regeltechniek, waardoor een nauwkeurige temperatuurregeling mogelijk is om het energieverbruik verder te optimaliseren. Uit de studie blijkt dat het mogelijk is om 15 tot 30% energie te besparen in vergelijking met de oude situatie wanneer alle maatregelen worden gecombineerd. Het verbeterde binnenklimaatcomfort dat hierdoor ontstaat, is een bonus voor de bewoners van het gebouw.

Geleidelijk proces

Zoals de studie onderstreept, zijn er verschillende puzzelstukjes nodig om het gewenste resultaat te bereiken. Het verbeteren van de energie-efficiëntie van onze gebouwen en het verlagen van onze energierekeningen, evenals onze impact op de klimaatverandering is een stapsgewijs proces waarbij elke interventie bijdraagt tot het eindresultaat. Op voorwaarde dat een gebouw goed geïsoleerd is en de U-waarden ervan geoptimaliseerd zijn, zorgt een renovatie van het verwarmingssysteem met een nieuwe ketel en moderne lagetemperatuurradiatoren die hydraulisch worden gebalanceerd voor aanzienlijke energiebesparingen, één gebouw tegelijk.

Als u meer informatie wilt over energiebesparing of de eenvoudige vervanging van oude radiatoren door moderne lagetemperatuurradiatoren, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Het perfecte renovatieduo

Een warmtepomp kan enkel efficiënt werken wanneer alle componenten perfect op elkaar zijn afgestemd. Dus, net zoals tweelingen met elkaar verbonden zijn, is er ook een sterke link tussen een warmtepomp met radiatoren.