Renovatiefinanciering: overheidssteun voor woningrenovatie
  • Renovatie
  • Warmtewijzer

Renovatiefinanciering: overheidssteun voor woningrenovatie

De renovatie van zowel openbare als particuliere gebouwen is cruciaal om de klimaatdoelstellingen van de Europese Green Deal te realiseren. Als we het gebouwenbestand van de EU tegen 2050 koolstofvrij willen maken, moeten we de energie-efficiëntie van onze woningen, scholen, ziekenhuizen, kantoren enz. drastisch verbeteren. Maar energie-efficiënt renoveren kan duur zijn en eigenaars hebben niet altijd de middelen om dat te financieren. Gelukkig bieden de EU zelf en de EU-landen renovatiepremies aan, zodat financiële barrières de renovatie van onze gebouwen niet in de weg staan.
Renovatiefinanciering overheidssteun

Huidige situatie

Er zijn momenteel meer dan 30 miljoen gebouweenheden in de EU die te veel energie verbruiken (ten minste 2,5 keer meer dan het gemiddelde gebouw) en de verwachting is dat 85 tot 95% van de bestaande gebouwen er nog steeds zullen zijn in 2050. Hoewel 2050 ver weg lijkt, is de uitdaging zo groot dat we ons geen oponthoud kunnen veroorloven. Het huidige jaarlijkse renovatiepercentage bedraagt amper 1% van het gebouwenbestand in de EU. Daarmee hebben we nog een lange weg te gaan om de vastgelegde doelen te bereiken. Om renovatie in de EU te stimuleren, lanceerde de Europese Commissie in 2020 de renovatiegolf-strategie, die de jaarlijkse energierenovatiegraad in de komende 10 jaar moet verdubbelen.

Verschillende renovatieniveaus

De omvang van de renovatie en het benodigde budget zullen uiteraard variëren van renovatie tot renovatie en hangen af van verschillende factoren, zoals de huidige isolatiegraad en het type verwarmings- en koelsysteem dat wordt gebruikt. Als een gebouw goed geïsoleerd is, kan het volstaan om een condensatieketel te installeren en de radiatoren gedeeltelijk aan te passen om de energie-efficiëntie aanzienlijk te verbeteren. Als dat echter niet het geval is, kan een volledige energierenovatie nodig zijn. Denk daarbij aan investeren in een warmtepomp en/of zonnepanelen, de isolatie optimaliseren en het complete HVAC-systeem aanpakken om het energieverbruik tot een minimum te beperken. In zo'n geval lopen de kosten snel op.

Renovatiefinanciering in de EU

De EU zelf en EU-landen bieden overheidsfinanciering aan om renovaties te stimuleren en komaf te maken met financiële obstakels of investeringstekorten bij gebouwrenovaties. Op EU-niveau wordt renovatiefinanciering verstrekt via verschillende financieringsstromen, zoals de Europese structuur- en investeringsfondsen en Horizon 2020. Op lokaal niveau hebben EU-landen ook financiële instrumenten opgezet om energie-efficiëntie te financieren en de renovatie van het nationale woningbestand te bevorderen.

In Vlaanderen kent de Vlaamse overheid bijvoorbeeld meer dan 1 miljard euro aan renovatiepremies toe om eigenaars van gebouwen te ondersteunen en hen ertoe aan te zetten gebouwen te renoveren die energie verspillen. Onlangs werden alle beschikbare premies voor de renovatie van dak, buitenschrijnwerk en technische installaties, alsook extra isolatie, hoogrendementsbeglazing, een warmtepomp en een zonneboiler samengebracht onder de naam 'Mijn VerbouwPremie'. Een handige online simulator helpt mensen met renovatieplannen uit te zoeken welke premies ze kunnen aanvragen en op welk bedrag ze recht hebben. De simulator baseert zich op informatie over het gemeenschappelijke inkomen, de leeftijd van de woning, of je er als eigenaar al dan niet zelf woont en de verschillende werken die je van plan bent uit te voeren.

Naast de renovatiefinanciering in de vorm van premies kan iedereen die zijn woning in Vlaanderen renoveert ook de renovatielening 'Mijn VerbouwLening' aanvragen. Om in aanmerking te komen voor de lening, moet je woning in Vlaanderen gelegen zijn en bij de aanvraag minstens 15 jaar oud zijn. De lening kan worden aangevraagd voor alle werken die onder 'Mijn VerbouwPremie' vallen. Enkel de laagste en middeninkomens komen in aanmerking.

Oplossingen voor binnenklimaatcomfort voor elk budget

Omdat wij bij Radson van mening zijn dat iedereen moet kunnen genieten van een aangenaam binnenklimaat dat niet ten koste gaat van de planeet, ontwerpen we ons aanbod duurzame verwarmings- en koeloplossingen met geschikte producten voor elk budget. Dus of je nu op zoek bent naar paneelradiatoren voor lage temperaturen, ventilo-convectoren, elektrische radiatoren, vloerverwarming of een andere verwarmings- of koeloplossing om de energie-efficiëntie te optimaliseren, in ons uitgebreide productassortiment vind je ongetwijfeld een goede match voor jouw huis en portefeuille.

Neem voor meer informatie over onze producten contact op met ons of met een van onze distributeurs.