Stop de klimaatverandering – verminder de CO2-uitstoot
  • Renovatie

Stop de klimaatverandering – verminder de CO2-uitstoot

Een comfortabel binnenklimaat mag niet ten koste gaan van "the great outdoors". Het klimaat verandert snel. Dat is voor een groot stuk te wijten aan menselijk gedrag en activiteiten. Vandaag zijn gebouwen en hun bewoners goed voor 40% van het energieverbruik en 36% van de broeikasgasemissies in Europa. We moeten dat aandeel verder inperken met als doel de CO2-uitstoot te verlagen, het gebruik van fossiele brandstoffen geleidelijk af te bouwen en de temperatuurstijging een halt toe te roepen.

bescherm het klimaat

Als een van de toonaangevende bedrijven in de Europese HVAC-sector hebben wij bij Purmo Group een selecte reeks oplossingen ontwikkeld om het bestaande gebouwenbestand te renoveren en te transformeren. Deze oplossingen voldoen aan de energievereisten voor energiezuinige gebouwen en leveren het beste binnenklimaatcomfort met een aantrekkelijk kostenplaatje voor de bewoners.
Onze focus ligt hier op de beste verwarmings- en koeloplossingen die kunnen worden geïnstalleerd zonder dat bewoners hun woning hoeven te verlaten tijdens de werken.

Energierenovatie verandert de eigenschappen van het gebouw. We kunnen de warmtevraag verminderen door de isolatie van de gebouwschil te verbeteren – buitenmuren, ramen, deuren, dak en benedenverdieping. Maar zelfs een goed geïsoleerd gebouw moet worden verwarmd. Dat kan door bestaande hydronische verwarmingssystemen aan te passen, zodat ze aan de nieuwe voorwaarden voldoen.

Het gaat erom minder energie te verbruiken en op een klimaatvriendelijkere manier te verwarmen en te koelen.

Hoe de renovatie van het verwarmingssysteem de klimaatverandering helpt te stoppen

Renovatie van het verwarmingssysteem kan aanzienlijk helpen CO2 te besparen en zo de nationale klimaatbeschermingsdoelstellingen te halen en de klimaatverandering te stoppen.
De combinatie van 'efficiënt systeem' en 'hernieuwbare energie' is cruciaal. Daarnaast moeten het gebouw en de systeemtechniek als één geheel worden benaderd om het potentieel ten volle te benutten. Uit een onderzoek van het ITG Dresden blijkt dat de warmtegenerator vervangen in een bestaand verwarmingssysteem per jaar gemiddeld 2,7 ton CO2 kan besparen.
Als het systeem verder wordt geoptimaliseerd en de aanvoertemperatuur bijvoorbeeld wordt verlaagd tot 35 °C, kan er nog eens 0,46 ton per jaar worden uitgespaard.

Een betere regeling van de kamertemperatuur maakt dan weer een extra CO2-besparing van 0,29 ton per jaar mogelijk.
Globaal schuilt in het gehele verwarmingssysteem (warmteopwekking, warmteoverdracht en de optimalisatie van de kamertemperatuurregeling) zo een CO2-besparingspotentieel van wel 3,45 ton per jaar.