Best practice: hoe een geïntegreerd HVAC-systeem maximaal comfort biedt met een minimaal energieverbruik
  • Warmtewijzer
  • Radiatoren
  • Vloerverwarming

Best practice: hoe een geïntegreerd HVAC-systeem maximaal comfort biedt met een minimaal energieverbruik

Klimaatverandering is de drijvende kracht achter het verbeteren van onze energie-efficiëntie. Aangezien gebouwen verantwoordelijk zijn voor ongeveer 40% van het energieverbruik in de EU, is het logisch dat we onze aandacht richten op de belangrijkste gebieden van het energieverbruik in een gebouw, namelijk verwarming, ventilatie en airconditioning. Alleen door de manier waarop we onze gebouwen verwarmen en koelen te herzien en volledig gecoördineerde systemen te integreren, wordt het mogelijk om ons energieverbruik aanzienlijk te verminderen en toch te genieten van optimaal binnencomfort.
geïntegreerd HVAC-systeem

Richtlijnen inzake energie-efficiëntie

We weten allemaal dat het hoog tijd is om actie te ondernemen als we de opwarming van de aarde willen tegengaan. Om ervoor te zorgen dat we de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 kunnen halen, voeren de EU-regeringen richtlijnen inzake energie-efficiëntie in die erop gericht zijn ons oude gebouwenbestand te renoveren tot bijna-energieneutrale gebouwen en het energieverbruik in nieuwe gebouwen tot een absoluut minimum te beperken. Om gebouweigenaren een extra duwtje in de rug te geven, worden deze richtlijnen vaak gecombineerd met overheidssteun. In Italië is er bijvoorbeeld een Superbonus van 110% voor seismische renovaties en energie-efficiëntieverbeteringen, wat gelijk staat aan een belastingkrediet dat 110% van de in aanmerking komende uitgaven bedraagt.

Productontwikkeling

Hoewel bewustzijn en incentives heel belangrijk zijn, moeten ze worden gecombineerd met de juiste oplossingen om onze ambities waar te maken. Een goed voorbeeld hiervan is de manier waarop milieubeleid de bouw van fotovoltaïsche installaties stimuleert. Aangezien deze energie produceren uit een hernieuwbare bron, helpen ze de milieu-impact van onze gebouwen te verminderen en vormen ze daarom een belangrijke schakel in het proces om ons energieverbruik toekomstbestendig te maken. Andere energiezuinige oplossingen die hieraan bijdragen, zijn warmtepompen, vloerverwarming, ventilo-convectoren enz.

Geïntegreerde systemen

Bij Purmo ontwerpen we al onze geavanceerde binnenklimaatoplossingen met de focus op gebruiksvriendelijkheid, maar ook op hun vermogen om de beste prestaties te combineren met een maximale energiebesparing en respect voor het milieu. Daarom vinden wij het belangrijk om verder te kijken dan elk afzonderlijk product en geïntegreerde systemen aan te bieden. Door innovatief ontwerp, technologische inhoud en uitgebreide technische en industriële expertise samen te brengen in één systeemoplossing, zijn de mogelijkheden voor energiebesparing veel groter dan wanneer we vertrouwen op de prestaties van één product.

Het hele jaar door comfort

Warmtepompen spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol bij het veranderen van de manier waarop we onze gebouwen verwarmen, omdat ze hun energie uit de lucht, de grond of het water halen en twee tot vier keer meer bruikbare energie produceren dan ze verbruiken aan elektrische input. Om het rendement van een warmtepomp te optimaliseren, is echter een verwarmingssysteem nodig dat is ontworpen om te werken met lage aanvoertemperaturen, zoals vloerverwarming. En hoewel een vloerverwarmingssysteem tijdens het winterseizoen veel binnencomfort biedt, hebt u waarschijnlijk een andere oplossing nodig voor koeling in de zomer, tenzij u het vloerverwarmingssysteem koppelt aan een omkeerbare warmtepomp om vloerkoeling te creëren. In dat geval is het belangrijk om ook een vochtigheidscontrolesysteem met een sensor en ontvochtigers te installeren om vocht te voorkomen. Een goed alternatief voor vloerkoeling is een ventilo-convector zoals de iVector S2.

Luchtkwaliteit binnenshuis

Hoewel de kamertemperatuur een grote rol speelt in het binnenklimaatcomfort, mag de binnenluchtkwaliteit zeker niet vergeten worden. Onze focus op energie-efficiëntie zorgt ervoor dat we onze gebouwen beter isoleren, maar dit maakt het moeilijker om vocht, geuren en verontreinigende stoffen die door onze dagelijkse handelingen worden geproduceerd, af te voeren. Een innovatief luchtverversingssysteem met warmteterugwinning kan de juiste omstandigheden bieden en tegelijkertijd de energie-efficiëntie waarborgen, omdat het de warmte uit de binnenlucht terugwint voordat deze wordt afgevoerd.

Voorbeeld van een renovatie in Italië

Een goed voorbeeld van hoe een geïntegreerde systeemoplossing kan helpen om zowel het comfort als de energie-efficiëntie te optimaliseren, is de energetische renovatie van een huis van 366 m2 in Dovadola, Italië. Vóór de renovatie had dit gebouw een energie-efficiëntieklasse G en had het elk jaar 307,82 kWh/m2 aan niet-hernieuwbare energie nodig. Dat komt overeen met maar liefst 25.000 kg CO2-uitstoot. Om dit gebouw om te keren en toekomstbestendig te maken in termen van energieverbruik, stelden de HVAC-experts van Emmeti, Purmo's Italiaanse vestiging, een complete oplossing voor, inclusief nieuwe isolatie, zonnepanelen (fotovoltaïsch) en een hybride systeem bestaande uit een warmtepomp en een boiler back-up voor radiatoren.

De systeemaanpak wierp hier duidelijk zijn vruchten af, want na de renovatie werd het gebouw energetisch geclassificeerd als A4. Het heeft nu slechts 27,93 kWh/m2 niet-hernieuwbare energie per jaar nodig, wat resulteert in een vermindering van de CO2-uitstoot met 90%, die nu beperkt is tot 2.500 kg. Bovendien overtreft het ruimschoots de minimumvereiste voor verwarming, koeling en drinkwater die voor 50% uit hernieuwbare bronnen moeten komen. Door zonnepanelen te combineren met een warmtepomp wordt 65,6% van de totale energiebehoefte gedekt door hernieuwbare bronnen.

Bovendien installeerden ze het FEBOS-regelsysteem dat helpt om de inertie van het gebouw te beheren en het gebruik van zelf opgewekte energie te verhogen. Door de energiestroom te visualiseren, helpt het gebruikers om het uiterste uit hun geproduceerde zonne-energie te halen, terwijl het gebruik van niet-hernieuwbare energie wordt geminimaliseerd en de CO2-uitstoot wordt verminderd. In dit geval hielp FEBOS om het percentage zelfgebruikte energie te verhogen van een normale 20% naar 42% of meer.

Ontdek hoe u kunt profiteren van onze oplossingen voor klimaatcomfort binnenshuis