Inzichten uit de sector: wat een projectontwikkelaar denkt over bouwoplossingen in een koolstofarme economie
  • Warmtewijzer
  • Sustainability

Inzichten uit de sector: wat een projectontwikkelaar denkt over bouwoplossingen in een koolstofarme economie

Om de transitie naar een netto-nul uitstoot te ondersteunen, is het nodig dat nieuwe woningen aanzienlijk minder broeikasgassen uitstoten. Omdat verwarming en warm water een belangrijk deel vormen van het energieverbruik in deze soort gebouwen, is het cruciaal dat projectontwikkelaars en leveranciers op dezelfde lijn zitten. Als aanbieder van duurzame oplossingen voor binnenklimaatcomfort leggen wij daarom regelmatig ons oor te luisteren. Deze keer hadden we het genoegen om 3 medewerkers van de Britse woningbouwer Crest Nicholson te spreken. We delen graag enkele inzichten uit ons interessante gesprek over continu balanceren, oplossingen uitwerken in een koolstofarme economie en de toegevoegde waarde van duurzaamheid in de handel.
Bouwoplossingen in een koolstofarme economie

Bouwoplossingen als gezamenlijke verantwoordelijkheid

Ian Johnson, Tobias Jones en Mark Kershaw werken bij Crest Nicholson, waar ze zich buigen over de combinatie van inkoop en duurzaamheid. Als ontwikkelaar die 2.000 tot 3.000 woningen per jaar bouwt, zijn ze zich zeer bewust van de impact die ze kunnen hebben op ons gebouwenbestand. "Daarom voeren we nu een volledige koolstofbeoordeling uit van onze verschillende standaard woningtypes", vertelt Tobias Jones, Group Sustainable Procurement Manager. "Een zeer nuttige oefening die interne verbeterkansen aan het licht brengt, maar ook in de verf zet dat de overstap naar een netto-nul uitstoot iets is wat we samen moeten doen."

Mark Kershaw, Group Head of Sustainability, legt uit: "Bij Crest Nicholson hebben we een duidelijke routekaart om de uitstoot te verminderen. Terwijl we grote stappen vooruit zetten om de scope 1- en 2-uitstoot te verminderen, schuilt de echte uitdaging in onze scope 3-uitstoot, goed voor ongeveer 99% van onze ecologische voetafdruk. We willen deze uitdaging aangaan door onze wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen te halen en we streven ernaar om tegen 2045 een netto-nul uitstoot te bereiken in onze hele waardeketen. Wanneer leveranciers zoals Purmo Group details delen over hun engagementen, doelen stellen en milieuproductverklaringen verstrekken, helpt dat ons weloverwogen beslissingen te nemen voor koolstofreductie-initiatieven.

Moeilijke evenwichtsoefening

Duurzaamheid is niet de enige factor wanneer een ontwikkelaar als Crest Nicholson zijn producten selecteert. "Er zijn natuurlijk ook bouwvoorschriften waaraan we moeten voldoen om onze huizen te kunnen bouwen. Bovendien is de inflatie momenteel vrij hoog. We mogen ook de commerciële kant niet uit het oog verliezen", zegt Ian Johnson, Group Procurement Director. "Het gaat erom alle facetten in evenwicht te brengen. Goed presteren op duurzaamheids- én commercieel vlak, dat is een moeilijke evenwichtsoefening."

Tobias voegt toe: "Waar er niet veel verschil is op commercieel vlak, bieden de duurzaamheidsvragen de toegevoegde waarde die helpt om knopen door te hakken. Als een leverancier dan betere referenties kan voorleggen op dat gebied, kunnen we dat terugkoppelen naar de supply chain. Maar ook omgekeerd: als een leverancier commercieel sterk staat, maar niet alle duurzaamheidshokjes aanvinkt, dan geven we hen die feedback en proberen we de krachten te bundelen om het beter te doen."

Overgang naar een koolstofarme economie

Mark wijst erop dat niets doen op de lange termijn geen optie is. Het kan zelfs een potentieel risico zijn voor de aanbodzijde. "De koolstofbelasting op bepaalde materialen, zoals staal, zal aanzienlijk stijgen. Als je geen stappen onderneemt om koolstof te reduceren, kan dat een impact hebben op Crest. Nu we evolueren naar een koolstofarme economie, is het belangrijk dat we die risico's begrijpen." Bij Radson zijn we ons daar zeer bewust van en hebben we onlangs stappen gezet om 140.000 ton groen staal in te kopen. Dit soort staal maakt de reductie van de CO2-uitstoot tot 95% mogelijk in vergelijking met traditionele staalproductie op basis van steenkool.

Lees meer over Radsons aankoopovereenkomst voor groen staal

Het belang van totaaloplossingen

Wat totaaloplossingen voor verwarming en koeling betreft, is de ervaring bij Crest Nicholson tweeledig. Aan de kant van de klant zien ze een grotere belangstelling voor de werkingskosten en energie-efficiëntie van de woningen, eerder dan voor de koolstof die ervoor nodig was. Dat onderstreept dat klanten waarde hechten aan de energiebesparing die kan worden gerealiseerd door de juiste producten te gebruiken.

Ook hier spelen voorschriften een bepalende rol. Mark: "De Future Homes Standard zal in 2025 elektrische verwarming verplicht maken, dus gasketels zullen plaatsmaken voor warmtepompen." Bij Radson bieden we alle elementen die nodig zijn om de efficiëntie van die warmtepompen te optimaliseren en een toekomstbestendig verwarmings- en koelsysteem te creëren. Van vloerverwarming , radiatoren op ultralage temperatuur of ventilo-convectoren tot elektrische radiatoren en radiatorkranen.

Het gaat erom de balans te vinden tussen de commerciële, esthetische en duurzaamheidswaarde van het product.

Bij Crest Nicholson worden vaak totaaloplossingen overwogen, maar afhankelijk van het product en de totale waarde ervan kan de leverancier toch verschillen. Ian legt uit: "Het gaat erom de balans te vinden tussen de commerciële, esthetische en duurzaamheidswaarde van het product." Tobias voegt toe: "We moeten ook de Standard Assessment Procedure (SAP) volgen, een methode die wordt gebruikt om de energie- en milieuprestaties van woningen in het Verenigd Koninkrijk te beoordelen. Bepaalde SAP-doelstellingen moeten we halen en in evenwicht brengen met de commerciële kant."

Crest Nicholson huis Radson radiator

Onze verwarmingsoplossingen passen perfect in deze voorbeeldwoning van Crest Nicholson.

Toekomstbestendige HVAC-installaties

Met de hulp van hun SAP-beoordeler en de informatie van fabrikanten bepaalt het team van Crest Nicholson welke producten in hun huizen moeten worden gebruikt. Ian: "Het is dan aan de aannemer om te installeren volgens die specificatie. Daarbij kijken we wel degelijk naar de lange termijn en houden we opnieuw rekening met de verschillende voorschriften. Vroeger hadden we bijvoorbeeld een hoger debiet door de radiatoren. De overheid heeft er nu op aangedrongen dat te verlagen. We moeten op de lange termijn nadenken over de meest geschikte producten hiervoor. Zo kan een gasketel worden vervangen door een warmtepomp zodra dat vereist is, om een lage temperatuur verwarmingssysteem te creëren zonder dat ook alle radiatoren vervangen moeten worden."

Lees meer over welke impact het verbod op gasketels heeft op HVAC-systemen

Bij Radson begrijpen we de nood aan een langetermijnvisie en toekomstbestendige HVAC-installaties. Met onze expertise helpen we onze klanten daar zo goed mogelijk bij. Dat kan met een compleet portfolio van geschikte oplossingen, door kennis te delen over welke radiatoren perfect passen bij een warmtepomp of, zoals we bij Crest Nicholson doen, met onze berekeningsservice die ervoor zorgt dat de verwarmingsontwerpen die we leveren optimaal comfort en rendement bieden, zowel nu als in de toekomst.

Contacteer ons als u hulp nodig hebt om een toekomstbestendige HVAC-installatie te creëren of als u op zoek bent naar deskundig advies op maat van uw project(en).