Milieuproductverklaringen

Milieuproductverklaringen of EPD's leveren vergelijkbare, objectieve en door derden geverifieerde gegevens over de milieuprestaties van een product.

Het Europese beleid is steeds sterker gericht op de milieu-impact van producten. Deze impact is terecht een belangrijke factor geworden in het besluitvormingsproces van de consument, omdat mensen en bedrijven willen begrijpen in welke mate de producten die ze kopen het milieu belasten. Milieuproductverklaringen of EPD's zijn daarbij een geweldig hulpmiddel, omdat ze helpen om bewustere keuzes te maken.

Milieuproductverklaring

Een EPD dekt alle fasen van de levenscyclus van een product en levert transparante, objectieve en door derden geverifieerde gegevens met betrekking tot de milieuprestaties van een product. Met behulp van speciale software kunnen we betrouwbare levenscyclusberekeningen maken voor al onze producten, die vervolgens worden omgezet in EPD-certificaten nadat de informatie is geverifieerd door een geaccrediteerde externe certificeringsinstantie. 

EPD's voor de verwarmings- en koelproducten van Radson

Ons doel is om standaard een EPD-certificaat te verstrekken voor al onze nieuwe producten die vanaf 2025 worden gelanceerd. Ondertussen werken we hard achter de schermen om EPD's voor onze bestaande producten te verzamelen. Zo zijn er momenteel milieuproductverklaringen beschikbaar voor onze 33 mm stalen paneelradiatoren, PE-RT- en PE-Xc-buizen. Deze kunnen worden gedownload in de EPD Hub-bibliotheek. Hoewel het ontwikkelen van een EPD een proces is dat tijd en middelen vergt, blijven we ons inzetten voor deze milieucertificeringen en zullen we onze lijst met gecertificeerde producten regelmatig bijwerken.

Onze 10 engagementen

We hebben deze 10 engagementen opgesteld als onze referentiepunten terwijl we duurzaamheid integreren in elk onderdeel van ons bedrijf.

Uitstoot en energie - Radson Efficiënte omgang met hulpbronnen en afval - Radson Verantwoord inkopen - Radson Slimme keuzes voor het klimaat - Radson Circulariteit en levensduur - Radson
Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie - Radson Engagement op het werk - Radson Bijscholing van medewerkers - Radson Gezondheid en veiligheid - Radson Maatschappelijke betrokkenheid - Radson