Croatia
Kvaliteta

Kvaliteta proizvoda

Kvaliteta proizvoda

Pridržavamo se najviših standarda kvalitete.

 

Što poduzeće mora učiniti  ako želi da mu kvaliteta proizvoda, korisnička podrška i zaštita okoliša budu izvor ponosa svakom zaposleniku unutar poduzeća? Odgovor je ostati unutar prihvaćenih standarda kvalitete na svakom funkcionalnom koraku i fazi.

To je cilj koji dijelimo. Kao takvi, u 90-ima počeli smo provoditi Integrirani sustav upravljanja kvalitetom i okolišem. Ovaj sustav temelji se na ISO 9001 standardu kvalitete i standardu zaštite okoliša ISO 14001 koje su nam odobrili Britanski Institut za Norme i TUV-Rheinland.

Što to točno znači? Prihvaćene standarde primjenom procesnog pristupa, temeljenog na metodi "Deming Kruga": Planiranje - Primjena-Nadziranje-Poduzimanje.

Ovaj pristup olakšava pred-analizu svih faza i funkcionalnih koraka koji se poduzimaju unutar tvrtke, od proizvodnih procesa i logistike do prodaje. Njihov poredak i međusobna korelacija jasno su  definirani i zbog toga su zasebni procesi međusobno integrirani – prethodni koji rezultira sljedećim, pružajući jedan drugome informacije i proizvode.

 

Posebni kriteriji i metode procjene osiguravaju njihovo učinkovito ponašanje i nadzor. U cilju praćenja tih procesa osiguran je pristup odgovarajućoj opremi i informacijama.

Prihvaćene norme također nameću određenu metodu funkcionalnosti dokumentacije unutar tvrtke. Dokumentacija se može napraviti u bilo kojem obliku i na bilo kojem mediju, ali mora imati odgovarajuću strukturu. Dokumenti moraju biti odobreni i njihove trenutne verzije moraju biti dostupne putem, na primjer, intraneta tvrtke.

Politika tvrtke

Jedan od najvažnijih dokumenata u tvrtki je onaj koji definira kvalitetu i politiku zaštite okoliša, čija je formulacija odgovornost uprave poduzeća. Ta se pravila moraju distribuirati i razumjeti u cijeloj tvrtki, a njezin bi sadržaj trebao biti poznat svakom zaposleniku. Oni ne moraju to sve znati srcem, ali moraju znati kako primijeniti svoja načela na svoj rad. Politika tvrtke analizira se dnevno kako bi se osiguralo da je aktualna i prikladna. Izvođenje ove analize temelji se uglavnom na rezultatima revizije, mišljenju klijenata i informacijama o tijeku procesa unutar tvrtke.

Klijentovo mišljenje je vitalni oblik informacija - u prihvaćenoj politici tvrtke, primarni cilj je postizanje zadovoljstva klijenta (od vanjskih i unutarnjih primatelja, npr. Kolega iz odjela bojanja primanje jedinice za grijanje da se oboji). Istraživanje razine zadovoljstva klijenata dio je novih zahtjeva u prihvaćenoj verziji standarda ISO 9001, a rezultati toga istraživanja čine vitalni pokazatelj evaluacije za cjelokupnu aktivnost tvrtke. Skupina djelatnika tvrtke bila je odgovorna za istraživanje potreba i očekivanja klijenata, a klijentima je otvoren i novi kanal komunikacije, koji između ostalog obuhvaća informacije o proizvodima i davanje mišljenja i pritužbi.

Praćenje kvalitete

Anketa, analiza i praćenje su stalne aktivnosti vezane uz nadzor i poboljšanje rada cijele tvrtke, uključujući kupnju, proizvodnju, isporuku klijentu i podršku nakon prodaje. To se postiže internom revizijom (provodi zaposlenici tvrtke) i vanjskom revizijom (provodi revizori British Standards Institution, TUV-Rheinland, ...).

U konačnici, odgovornost za visoku kvalitetu proizvoda tvrtke i za njihovu zaštitu okoliša spada na sve u tvrtki: od glavnog izvršnog direktora i njegovih zamjenika, do svakog pojedinog zaposlenika. Potraga za kvalitetom iziskuje rad svih zaposlenika

10 godina jamstva

Naši radijatori nose jamstvo  za razdoblje od 10 godina protiv svih nedostataka u proizvodnji kada se koriste u normalnim uvjetima i za sustav grijanja s toplom vodom. Ovo jamstvo ne odnosi se na nedostatke uzrokovane pogreškama ugradnje ili čimbenicima izvan radijatora (kvaliteta vode, cijevi koje propuštaju kisik ...). U slučaju greške na  sirovini ili greške  u proizvodnji koje prihvati N.V. RADSON, kupac će imati pravo tražiti samo popravak ili zamjenu neispravnih dijelova. zričito utvrđujemo da RETTIG BELGIUM NV nije obvezan platiti odštetu za ozljede osoba ili druge robe ili gubitak profita.