Croatia
Pločasti radijatori

Vertical

Pločasti radijatori - Vertical

Radijator Vertical je savršen za postavljanje kada na zidu ima malo prostora koji želite ili možete koristiti. Prednja ploča je profilirana. 

+

Informacije:

Visina  (mm) 1500 - 1800 - 1950 - 2100 - 2300
Duljina (mm) 300 - 450 - 600 - 750
Razmak 50 mm (kanal za vodu)
25 mm (konvektori)
Priključci 6 x promjer 1/2" (15/21)
Montaža U2V Nosači
Pribor U2V Nosači, 2 bočna pokrova, instalacijska spojnica, 1 rotirajući odzračni pipac, 3 slijepa čepa, vijci i zatici.
Pakiranje radijatori su s 2 strane zaštićeni kartonom, uključujući zaštitu rubova. Radijatori su omotani u stiskajuću foliju.
Garancija 10 Godina 
Info New 300

Vrste radijatora

 

 

Type 10C
       

Type 20C
            

Type 21C
           

Type 22C
            

 

 

 

 

 

 

 

Toplinske moći i dimenzije

Length Watt VR 10C
Height 1500 1800 1950 2100
450 75/65/20°C 650 765 819 876
600 75/65/20°C 867 1020 1092 1168
750 75/65/20°C   1275 1365 1460

 

Length Watt VR 20C
Height 1800 1950 2100
300 75/65/20°C 819 877 935
450 75/65/20°C 1229 1315 1403
600 75/65/20°C 1638 1753 1870
750 75/65/20°C 2048 2192 2338

 

Length Watt VR 21C
Height 1800 1950 2100
300 75/65/20°C 963 1020 1081
450 75/65/20°C 1445 1530 1621
600 75/65/20°C 1926 2040 2162
750 75/65/20°C 2408 2550 2702

 

Length Watt VR 22C
Height 1800 1950 2100 2300
300 75/65/20°C 1132 1192 1252 1332
450 75/65/20°C 1698 1788 1877 1998
600 75/65/20°C 2264 2384 2503 2663
750 75/65/20°C 2830 2980 3129 3329

Kapacitet vode i težina

Volume : L / m

type 1500 1800 1950 2100 2300
10C 9,83 10,13 11,07 12,00  
20C   20,13 28,27 36,40  
21C   21,47 24,13 25,47  
22C   21,60 23,13 24,67 26,67

Weight : kg / m

type 1500 1800 1950 2100 2300
10C 31,33 37,47 38,67 40,13  
20C   71,33 77,07 81,73  
21C   83,07 91,33 96,93  
22C   93,87 102,33 110,80 118,27

Vrste priključaka

Priključci

Drugi priključci nisu mogući.

Nosači

Korektivni faktori

Technical catalogue - Panel radiators (05.2017)

Technical catalogue - Panel radiators (05.2017)
PDF: 4.20 MB

Naši radijatori imaju garanciju na 10 godina na sve greške u proizvodnji, pri korištenju u normalnim uvjetima, za sustave toplovodnog grijanja. Ta garancija ne odnosi se na kvarove uzrokovane nepravilnom montažom ili vanjskim čimbenicima (kvaliteta vode, cijevi propusne na kisik,...). U slučaju greške kod sirovina ili greške u proizvodnji priznate od strane N.V. RADSON, kupac ima pravo tražiti popravak ili zamjenu neispravnih dijelova. N.V. RADSON izričito se ograđuje od svake štete, ozljede ili oštećenja drugih dobara, te gubitka dobiti.

Naša garancija na 10 godina vrijedi samo za kupnju od 1. siječnja 2007. godine.