Croatia
Kvaliteta

Servis i podrška

Servis i podrška

PREDGOVOR

Moderni radijatori su tek neznatno zaštićeni od mehaničkih oštećenja i korozije. Mjere predostrožnosti su potrebne u svakoj fazi  od proizvodnje do puštanja u pogon. Ovo ograničenje nema negativan utjecaj na pravilan rad takvih sustava grijanja. Cilj ovog članka je dati osnovne preporuke kako bi se povećao životni vijek čeličnih radijatora ili barem kako bi se preventivno spriječila šteta. Također, ovdje su navedeni savjeti za pravilno postavljanje i održavanje radijatora. Važno je da treba uzeti u obzir sve uključene strane: proizvođače, veletrgovace, instalatere, arhitekte i korisnike.


1. UVOD
1.1. Opći dio
1.2. Mehanička oštećenja
1.3. Korozija
2.  MJERE PREODOSTROZNOSTI protiv mehaničkih oštećenja
2.1. Rukovanje, transport i ugradnja
2.2. Skladištenje
3. ZAŠTITA OD VANJSKE KOROZIJE
3.1. Osnovna zastita
3.2. Radijatori s oštećenjem boje 
3.3. Pravilna uporaba radijatora 
4. ZAŠTITA OD UNUTARNJE KOROZIJE
4.1. Ekspanziona posuda
4.2. Mogućnost isključenja radijatora iz sustava
4.3. Korištenje različitih metala
4.4. Korištenje PVC cijevi
5. INSTALACIJA
6. UVJETI KORIŠTENJA
6.1. Racionalna potrošnja energije
6.2. Kvaliteta vode
6.3. Praznjenje i punjenje
6.4. Mjere protiv smrzavanja
6.5. Radni tlak
6.6. Uzemljenje

1. UVOD
1.1. Općenito
Dva glavna uzroka prijevremene štete na čeličnim panelima radijatora su:
• S jedne strane, mehanička oštećenja tijekom rukovanja, prijevoza, ugradnje i uporabe
• S druge strane, unutarnja kao i vanjska korozija, uzrokovane agresivnim molekulama u okolišu i / ili vodi unutar radijatora. Napominjemo kako su posljedice mehaničkih oštećenja i korozije ponekad vrlo teško uočljive.

1.2. Mehanička oštećenja
Mehanička oštećenja treba izbjegavati odmah nakon proizvodnje radijatora, a osobito nakon kontrole vodootpornosti i tlaka u tvornici. Potrebno je poduzeti sve moguće mjere tijekom svih različitih faza proizvodnje i skladištenja u tvornici, kako bi radijator bio isporučen u izvrsnom stanju. Pogotovo treba izbjegavati udaranje, grebanje, rezbarenje, savijanje, bušenje ili oštećenja radijatora putem trenja sa drugim materijalima ili alatima. Prethodne mjere treba uzeti u obzir prilikom utovara i istovara, tijekom transporta, tijekom skladištenja u radionici ili na gradilištu i prilikom samog instaliranja radijatora. Oštećeni radijatori ne smiju biti instalirani. Oni moraju biti popravljeni ili zamijenjeni novim  kada popravak nije moguć. Korisnici i instalateri, u kratko, svi koji rade sa čeličnim radijatorima, trebaju osigurati uvijete tako da radijatori nisu izloženi abnormalnim mehaničkim oštećenjima.

1.3. Korozija
Čelik je osjetljiv na koroziju posebno zbog kombiniranog djelovanja vode i kisika i / ili prisutnosti drugih agresivnih molekula. Čelični radijatori nisu iznimka, korozija se može razviti iznutra, kao i izvana. U određenim okolnostima, ova pojava se može razviti vrlo brzo i čelik može korodirati u vrlo kratkom vremenu po cijeloj debljini stijenke radijatora ili lokalno . Taloženje sedimenta, oksida i soli moze znacajno ubrzati proces korozije gdje se odvija taloženje.

2. Mjere predostrožnosti protiv mehaničkih oštećenja

2.1 Rukovanje, transport i ugradnja
Mjere predostrožnosti moraju biti poduzete tijekom transporta većih količina da se izbjegnu pomicanja. Ako radijatori ne mogu biti prevezeni u ispravno zatvorenom kamionu, oni moraju biti obloženi zaštitnim materijalom protiv kiše i prašine. U posebnim slučajevima, oni moraju biti i specijalno upakirani. Rukovanje radijatorima treba biti vrlo pažljivo i treba izbjegavati odlaganje na oštre rubove, pogotovo ne na čvrste rubove. Sljedeće preporuke također treba uzeti u obzir:
•  Radijatore uvijek nosite, a ne ih gurati po tlu, jer može doći do oštećenja metala, a kasnije i korozije
• Ne stavljajte radijator na oštre rubove prilikom istovara
• Radijatore s više panela uvijek treba odlagati na svim pločama, ne spuštati radijator naglo samo na jedan od panela, jer to može uzrokovati oštečenje premaza, kao i  koroziju oko priključnih kutija, a također, radijator se može deformirati
• Radijatore sa više panela uvijek držite na donjem dijelu ili s posebnim plastičnim držačima koji se uklapaju u okvire 
• Kod montaže radijatora se mora osigurati da ne dođe do oštećenja lakirane površine prilikom pričvršćivanja slavina i zglobova
• Prilikom postavljanja radijatora, broj potpora mora biti dovoljan za dužinu radijatora.  Te konzole moraju dopustiti širenje i skupljanje radijatora. Udarci u radijator, mogu spriječiti  fluktuaciju.

2.2  Skladištenje
Kao i u tvorici tako i na gradilištu, radijatori moraju biti pohranjeni na suhom i natkrivenom mjestu, zaštićeni od pada predmeta, žbuke, vapna, gipsa, itd. Moraju biti postavljeni u normalnom položaju, vrhom prema gore, te biti položrni na vodoravnim drvenim gredama debljine najmanje 10 cm. Najbolja zaštita je razdvojiti radijator pomoću mekih komada drveta ili sličnog materijala. Teški ili oštri predmeti nikada ne smiju biti stavljeni na radijator.

3. Zaštita od vanjske korozije
3.1 Preventivne mjere
Vanjska korozija se može  spriječiti primjenom posebne boje koja se opire nagrizanju iz okoliša ili još bolje onom koja posjeduje anti-korozivna svojstva. To se uglavnom koristi za vanjsku zaštitu radijatora. Zaštitna boja se primjenjuje u više slojeva, od kojih su prvi ili prva dva sloja antikorozivni. Ovaj temeljni premaz se izravno stavlja na očišćeni metal. Vrijeme susšenja antikorozivne zaštite ovisi o sastavu i vrsti istog. Završni sloj se onda stavlja na temeljni anti-korozivni sloj, posebno dizajniran da bude otporan na visoke temperature i termičke promjene. Štoviše, ova završna boja ima veliku otpornost na ogrebotine, vlagu i kiseline, te nudi ugodan estetski dojam. U posljednje vrijeme, koriste se boje koje imaju anti-korozivni učinak kao i funkciju premaza. Uzimajući u obzir primjenu svojstava i karakteristike tvornicke boje (jednostavni premaz ili cijeli sustav), proizvođač odlučuje o učinkovitosti zaštite radijatora. Radijatori moraju ostati u izvornom pakiranju do konačne montaže. Idealno rješenje je da se radijator drži u pakiranju tijekom instalacije, te se omot uklanja nakon toga.

3.2  Radijatori s oštećenom bojom 
Rukovanje radijatorom može dovesti do ogrebotina koje mogu uzrokovati površinsku koroziju. U tom slučaju, morate primijeniti zaštitni sloj što je moguće prije, na nanesen temeljni antikorozivni premaz .

3.3  Korištenje radijatora
Kada koristite radijatore, uzmite u obzir sljedeće:
• Svako površinsko oštećenje  radijatora u vlažnoj atmosferi (kupaonica, kuhinja, vešeraj, WC) nepovratno vodi do vanjske korozije. Svaka moguća šteta mora biti popravljena od početka. Izbjegavajte kontakt sa sapunom ili drugim proizvodima za čišćenje, jer je voda sa sapunom vrlo korozivna. Mi ne savjetujemo instaliranje radijatora iznad kade ili pored tuševa.
• WC  školjka traži posebnu pozornost, jer kapi urina su jako korozivne. Predlažemo da ne stavljate radijator na manje od 80 cm pokraj školjke. Radijator bi trebao biti postavljen nasuprot WC školjke.
• Ne stavljati vlažnu posteljinu i ručnike preko radijatora, a pogotovo ne za vrijeme ljeta. U posebno korozivnom okolišu, kao što su laboratoriji, bazeni i sl., preporučujemo posebnu zaštitu radijatora od početka. To mora biti prijavljeno proizvođaču kod narudžbe, s napomenom gdje će radijatori biti instalirani.

4. ZAŠTITA PROTIV UNUTARNJE KOROZIJE
Kako bi se spriječila unutarnja korozija u radijatorima, mora se izbjegavati prodor zraka unutar instalacije. Kisik reagira s metalnim dijelovima postrojenja i odmah započinje proces korozije, koja traje tako dugo dok je kisik prisutan u instalaciji. Ovaj princip se mora uzeti u obzir pri sastavljanju i za vrijeme korištenja instalacije. Korisno je znati da se zračni jastuk zadržava na vrhu radijatora. Ovaj zrak se mora ispustiti što je prije moguće, a također redovito kada se dodaje voda. Proizvođač radijatora mora osigurati da se odzračivanje može obaviti ispravno, drugim riječima, odzračnik mora biti smješten na najvišoj točki radijatora. Osim toga, napominjemo da su pločasti čelični radijatori namijenjeni centralnom grijanju na toplu vodu. Uporaba ploča čeličnih radijatora za parne instalacije nije dozvoljena.

4.1  Ekspanzione posude
Općenito, otvorene ekspanzione posude imaju vrlo visok rizik od unutarnje korozije zbog stalnog prodiranja kisika u vodu radijatora. Postojeće otvorene ekspanzione posude treba zamijeniti zatvorenima s membranom, koje nemaju taj nedostatak. Sada popularna ekspanziona posuda mora biti ispravno instalirana, a to znači što je moguće bliže kotlu , na usisnoj strani crpke i odvodne cijevi. Štoviše, ekspanziona posuda mora biti dovoljno velika a tlak pravilno podešen, tek onda se moze izbjeci niski tlak u instalaciji kada se hladi sistem.

4.2  Mogućnost isključenja radijatora iz sustava
Kako bi izbjegli pražnjenje cijele zapremine vode prilikom zamjene ili premještanja radijatora, moguće je svaki radijator osigurati potrebnim ventilom. U tim slučajevima, ventil može biti ograničen na volumen samo tog radijatora. Kada pojedinačno isključenje svakog radijatora nije moguće (npr. instalacije s jednom cijevi) ili se to ne želi zbog financijskih razloga, vrlo je smisleno osigurati slavinu za ispustanje vode za svaki ciklus ili grupu radijatora. Ukoliko se planiraju proširenja instalacije, moraju se instalirati slavine za ispust vode za daljnje cikluse.

4.3 Korištenje različitih metala
Korištenje različitih metala u istoj instalaciji mora biti ograničeno koliko je to moguće, kako tijekom izrade radijatora tako i kod montaže instalacije. Kombinacija i redoslijed pojavljivanja različitih metala može uzrokovati preuranjenu unutarnju koroziju putem elektrolize, gdje voda iz postrojenja uzrokuje prijenos električne struje. Ova vrsta korozije često se pojacava ili ubrzava kada zrak prodire u instalaciju ili kada agresivna voda teče u postrojenju.

4.4 Korištenje PVC cijevi
Raspodjela topline prilikom korištenja sustava grijanja s radijatorima se sve više i više ostvaruje uz pomoć PVC cijevi. Nedostatak ovih PVC cijevi je da one nisu u potpunosti hermetične, unatoč činjenici da su cijevi presvucene slojem protiv propustanja kisika. Zbog stalne opskrbe kisikom u postrojenju, proces korozije će se održati, a jačat će kako temperatura vode raste. Kako postrojenja s pločastim čeličnim radijatorima u pravilu funkcioniraju sa visokim temperaturama vode, je opasnost od korozijskih šteta realan. Stoga se preporuča ponuditi postrojenja koja nude najvišu preventivnu zaštitu. Stalni prodor kisika može se sprijeciti uredjajima za obradu ili pripremu vode, gdje se proizvod (inhibitor) dodaje u vodu, te stvara zaštitni sloj na metalnim dijelovima ili neutralizira kisik u kemijskom procesu.

5. INSTALACIJA
Čim se instalacija popuni sa svježom vodom, bogatom kisikom, počinje proces korozije . Ovo prvo korodiranje je prilično minimalno, jer se zaustavi nakon što u vodi ponestane kisika.
Uzmite sljedeće savjete u obzir kako bi se isključilo ili ograničilo daljnje korodiranje:
• Nakon punjenja, instalacija mora biti trajno ispunjena vodom. Ciklusi moraju biti tako projektirani i održavani na način koji definira vrijeme odvodnje vode tijekom vodonepropusnih testova i instaliranja . Vremena pražnjenja radijatora su vremena visokog rizika od korozije.
• Kod punjenja radijatora, voda se mora odmah dovesti na maksimalnu temperaturu.  
• Treba se koristiti samo voda iz slavine ili posebno tretirana antikorozivna voda, dok se primjena neagresivnih proizvoda  preporuča za instalacije sa PVC cijevima.

6. UVJETI KORIŠTENJA
6.1 Racionalno korištenje energije
Kod korištenja sustava grijanja, je potrošnja  energije vrlo važan i osjetljiv kriterij, koji predstavlja osnovu cjelokupne instalacije. Potrosnja energije se može formulirati kao niz elemenata (proizvodnja topline, raspodjela topline, toplinske snage i prilagodba). Jedan od elemenata, koji igra važnu ulogu je toplinski učinak radijatora. Da bi prijenos topline radijatora drzali sto je moguce vise, potrebno je da se smanji gubitak topline na minimum, prema slijedećim točkama:
• Po mogućnosti radijatore trebamo smještati nasuprot vanjskom zidu i kada je to moguće ispod prozora. Oni nikada ne mogu biti postavljeni izravno ispred stakla (npr. vrata s velikim prozorom). Preporuča se osigurati zid iza radijatora s dodatnom toplinskom izolacijom i folijom koja reflektira toplinu.
• Mjesto postavljanja radijatora treba biti normalno, na 5 cm od zida i 10 cm iznad površine poda. Treba izbjegavati svaku smetnju prijenosa topline posredstvom ugrađenih niša, prozorskih klupa, obloga, zavjesa, itd. Ukoliko je to ipak slučaj treba odabrati veći radijator.
• Radijatori moraju biti dobro održavani, a posebno se treba izbjegavati  taloženje prašine između panela i konvekcijskih rebara. Nikakve objekte ne smještati ili vješati na radijator i ostaviti prostor ispod radijatora slobodnim.
• Vidljivi prednji dio radijatora ne može biti lakiran s metalik bojom, jer ona smanjuje predaju topline zračenjem. Za razliku od prednjeg panela, stražnji dio moze biti obojan metalik bojom, jer gubitak topline opada na vanjskom zidu .

6.2 Kvaliteta vode
Samo se voda iz slavine može koristiti za punjenje radijatora. Kada se koristi voda bez soli, mora se potvrditi da ona nema klorida koji nastaju tijekom procesa demineralizacije. Kada koristite anti-korozivne proizvode u instalacijama za vodu, provjerava se protiv kojih metala proizvod pruža zaštitu kako je potrebno. Osim toga, u kombinaciji s drugim proizvodima (npr. antifriz) ili vodom sa solju voda može uzrokovati agresivne reakcije. Prisutnost i koncentracija anti-korozivnih proizvoda moraju biti pod redovitom kontrolom i te ih se puni do oznake.

6.3 Praznjenje i punjenje
Dobro osmišljena i namještena instalacija zahtijeva malo ili nimalo nadopunjavanja. Kada određena instalacija redovito troši vodu, treba ispitati uzrok (pumpa ne brtvi, kotao ne brtvi, radijatori ne brtve, niski tlak) i otkloniti kvar što je prije moguće. Kako bi otkrili moguća mjesta koja ne brtve, ne preporučuje se automatsko punjenje instalacija. U svakom slučaju, instalacija mora biti projektirana na takav način da korisnik može vrlo lako potvrditi radni tlak u funkciji specifičnih podataka instalacije (sadržaj vode u instalaciji, karakteristike zatvorene ekspanzione posude, statička visina).

6.4 Mjere opreza kod smrzavanja
Mjere opreza moraju biti poduzete protiv smrzavanja kada zgrada nije korištena tijekom zime i instalacija mora trajno biti popunjena s vodom kako bi se izbjegla korozija. Ove mjere opreza protiv smrzavanja uključuju:
• Korištenje termostatskih ventila, jer pomoću njih temperatura ostaje iznad nule
• Parametre namještanja sustava tako podesiti, da instalacija radi na najnižoj razini

6.5  Radni tlak
Preporučen radni tlak od strane proizvodjaca ne smije nikada biti prekoračen

6.6 Uzemljenje
Električni uređaji ne smiju nikada biti uzemljeni na cijevi ili radijatore. Radijatori smješteni u vlažnim sobama moraju biti uzemljen (ARGI), obratiti pozornost na elektrolizu kao posljedicu malih struja koje mogu nastati u pukotinama