Croatia
Električni radijatori

Flores C E

Električni radijatori - Flores C E

Flores C je lagano zakrivljena verzija Flores kupaonskog radijatora. Njegove cijevi su integrirane u kolektore.

+
Integrirano upravljanje Confort Pilot

Naši radijatori imaju garanciju za razdoblje od 10 godina za instalacije od 1. siječnja 2007. Električne komponente električnih radijatora  imaju garanciju za razdoblje od 2 godine.

Toplinske moći i dimenzije

Flores CE

dimenzije u mm

Tip B C J masa učin
        (kg) (Watt)
FLC0505EL
547
500
636
6,90
300
FLC0508EL
862
500
953
10,40
500
FLC0512EL
1222
500
1313
14,70
750
FLC0615EL
1537
600
1628
21,10
1000
FLC0715EL
1537
750
1628
25,90
1250
FLC0518EL
1807
500
1898
10,30
1000
FLC0618EL
1807
600
1898
25,00
1250
FLC0718EL
1807
750
1898
29,60
1500

B = visina
C = duljina
J = visina s upravljačkim elementom

Sklapanje

Confort Pilot

Confort Pilot
PDF: 1.80 MB

Naši radijatori imaju garanciju na 10 godina na sve greške u proizvodnji, pri korištenju u normalnim uvjetima, za sustave toplovodnog grijanja. Ta garancija ne odnosi se na kvarove uzrokovane nepravilnom montažom ili vanjskim čimbenicima (kvaliteta vode, cijevi propusne na kisik,...). U slučaju greške kod sirovina ili greške u proizvodnji priznate od strane N.V. RADSON, kupac ima pravo tražiti popravak ili zamjenu neispravnih dijelova. N.V. RADSON izričito se ograđuje od svake štete, ozljede ili oštećenja drugih dobara, te gubitka dobiti.

Naša garancija na 10 godina vrijedi samo za kupnju od 1. siječnja 2007. godine.