Croatia
Cijevni radijatori

Delta Column Bench

Cijevni radijatori - Delta Column Bench

Delta Column Bench potpuno laserski zavareni, cijevasti čelični radijator. 

Komplet za instalaciju osigurava kvalitetno  i lako sastavljanje.

 

+

Informacije:

Priključci : Polaz½”” dolje desno, Povrat ½”” desno dolje

Isporuka sa nosačima,  bez pokrovnog panela

Vrste radijatora

 

 


Toplinske moći i dimenzije

Delta Bench vertikalni

 

Visina 300 350
Broj elemenata 4 5 4 5
tip 4030 5030 4035 5035
elementeni duljina   toplinski učin toplinski učin toplinski učin toplinski učin
20 1100 75/65/20°C 912 1120 1040 1280
24 1300 75/65/20°C 1094 1344 1248 1536
28 1500 75/65/20°C 1277 1568 1456 1792

Delta Bench horizontalni

 

Visina 1850 2150 2350 2850 3150
broj elemenata 6 6 6 6 6
tip 6150 6180 6200 6250 6280
elementeni duljina   toplinski učin toplinski učin toplinski učin toplinski učin
4 422 75/65/20°C 1411 1696 1886 2362 2648
5 472 75/65/20°C 1742 2097 2334 2929 3287
6 522 75/65/20°C 1934 2337 2606 3285 3695
7 572 75/65/20°C 2204 2670 2982 3770 4247

Kapacitet vode i težina

 

Visina 300 350
Broj stupaca 4 5 4 5
Tip 4030 5030 4035 5035
elementi duljina   Toplinski učin Toplinski učin Toplinski učin Toplinski učin
20 1100 težina (prazni) - kg 31 37 35 42
    volumen - l 15,00 18,60 16,80 20,60
24 1300 težina (prazni) - kg 36 42 40 48
    volumen - l 18,00 22,40 20,20 24,80
28 1500 težina (prazni) - kg 40 47 45 54
    volumen - l 21,00 26,10 23,60 28,90

 

 

Duljina 1850 2150 2350 2850 3150
Broj stupaca 6 6 6 6 6
Tip 6150 6180 6200 6250 6280
elementi visina   Toplinski učin Toplinski učin Toplinski učin Toplinski učin Toplinski učin
4 422 težina (prazni) - kg 60 69 75 94 104
    volumen - l 16,40 19,30 21,30 26,20 29,20
5 472 težina (prazni) - kg 68 78 85 106 118
    volumen - l 20,40 24,10 26,60 32,80 36,50
6 522 težina (prazni) - kg 76 87 95 119 132
    volumen - l 24,50 29,00 31,90 39,30 43,80
7 572 težina (prazni) - kg 83 96 105 131 146
    volumen - l 28,60 33,80 37,20 45,90 51,10

Vrste priključaka

Priključci ½ "" polaz lijevo dolje, povrat ½ "" desno dolje, s ugrađenim termostatskim ventilom i termostatskom glavom, spojni priključak M30 x 1,5 mm lijevo gore , odzračni ventil ½ "" desno gore.

Nosači

Technical catalogue - Delta column radiators

Naši radijatori imaju garanciju na 10 godina na sve greške u proizvodnji, pri korištenju u normalnim uvjetima, za sustave toplovodnog grijanja. Ta garancija ne odnosi se na kvarove uzrokovane nepravilnom montažom ili vanjskim čimbenicima (kvaliteta vode, cijevi propusne na kisik,...). U slučaju greške kod sirovina ili greške u proizvodnji priznate od strane N.V. RADSON, kupac ima pravo tražiti popravak ili zamjenu neispravnih dijelova. N.V. RADSON izričito se ograđuje od svake štete, ozljede ili oštećenja drugih dobara, te gubitka dobiti.

Naša garancija na 10 godina vrijedi samo za kupnju od 1. siječnja 2007. godine.