Croatia
Vertikalni dekorativni radijatori

Faro V

Vertikalni dekorativni radijatori - Faro V

Idealan za prostorije u kojoj želite naglasiti  visinu vašeg interijera. Savršen je također i za prostorije u kojima je slobodan samo jedan zid. Vizualna snaga Faro V naglašena je profiliranom prednjom stranom i blago zakrivljenim bočnim oblogama.

+

Informcije :

Visina (mm) 1800 - 1950 - 2100
Duljina (mm) 300 - 450 - 600 - 750
Razmak 50 mm (kanal za vodu)
25 mm (konvektori)
Priključci 6 x promjer 1/2" (15/21)
Montaža vertikalni nosači
Pribor komplet nosača s 2 vertikalna zidna nosača, 2 bočna pokrova, stezaljke, rotirajući odzračni pipac, 3 slijepa čepa, vijci i tiple
Packaging Radijatori su tvornički upakirani u stiskajuću foliju. Kutovi radijatora su zaštićeni plastičnim pokrovom.
Garancija 10 godina
Info New 300 mm

Vrste radijatora

 

 

Tip 21

 

 

Tip 22

Toplinske moći i dimenzije

 

Duljina Watt Tip 21
Visina 1800 1950 2100
300 75/65/20 886 936 978
450 75/65/20 1329 1405 1468
600 75/65/20 1772 1873 1957
750 75/65/20 2215 2341 2446

 

 

Duljina Watt Tip 22
Visina 1800 1950 2100
300 75/65/20 1046 1103 1161
450 75/65/20 1569 1654 1742
600 75/65/20 2092 2205 2323
750 75/65/20 2615 2756 2903

 

 

Duljina Watt Tip 21 Inox
Visina 1800 1950 2100
450 75/65/20 1183    
600 75/65/20   1601  
750 75/65/20     2095

Kapacitet vode i težina

 

Duljina Volumen Tip 21
Visina 1800 1950 2100
300 L 6,44 7,24 7,64
450 L 9,66 10,86 11,46
600 L 12,88 14,48 15,28
750 L 16,10 18,10 19,10

 

 

Duljina Volumen Tip 22
Visina 1800 1950 2100
300 L 6,52 7,04 7,60
450 L 9,78 10,56 11,49
600 L 13,04 14,08 15,20
750 L 16,30 17,60 18,99

 

 

Duljina Volumen Tip 21 Inox
Visina 1800 1950 2100
450 L 9,66    
600 L   14,48  
750 L     19,10

 

 

Duljina Težina Tip 21
Visina 1800 1950 2100
300 kg 30,08 32,80 35,12
450 kg 45,12 49,20 52,68
600 kg 60,16 65,60 70,24
750 kg 75,20 82,00 87,80

 

 

Duljina Težina Tip 22
Visina 1800 1950 2100
300 kg 33,48 37,12 39,28
450 kg 50,22 55,68 58,92
600 kg 66,96 74,24 78,56
750 kg 83,70 92,80 98,20

 

 

Duljina Težina Tip 21 Inox
Visina 1800 1950 2100
450 kg 45,10    
600 kg   64,20  
750 kg     83,60

Vrste priključaka

 

 

Pri povezivanju vrijedi  UVIJEK i SAMO: POLAZNI VOD = lijevo, POVRATNI VOD = desno. Jasna je oznaka postavljena na polaznom vodu.

Vertikalni radijatorimogu okretati za 180 ° (naopako) bez gubitka snage i spajati odozgo. Ali i tamo polazni vod mora doći s lijeve strane, a povratni s desne strane.

Drugi priključci nisu mogući
Priključci : 6 Φ ½” (15/21) – srednji priključak dolje (ili gore).

Faro radijator može se koristiti u dvocjevnom sustavu i jednocjevnom sustavu grijanja kada se krosti ventilski set
 Napomena: kod gornjeg priključka se radijator mora preokrenuti i potreban je tlak od najmanje 3 m stupca vode i protok od najmanje 150 l/h
 

Nosači

  • Uputstva za montažu

Technical catalogue - Decorative radiators

Technical catalogue - Decorative radiators
PDF: 6.25 MB

Naši radijatori imaju garanciju na 10 godina na sve greške u proizvodnji, pri korištenju u normalnim uvjetima, za sustave toplovodnog grijanja. Ta garancija ne odnosi se na kvarove uzrokovane nepravilnom montažom ili vanjskim čimbenicima (kvaliteta vode, cijevi propusne na kisik,...). U slučaju greške kod sirovina ili greške u proizvodnji priznate od strane N.V. RADSON, kupac ima pravo tražiti popravak ili zamjenu neispravnih dijelova. N.V. RADSON izričito se ograđuje od svake štete, ozljede ili oštećenja drugih dobara, te gubitka dobiti.

Naša garancija na 10 godina vrijedi samo za kupnju od 1. siječnja 2007. godine.

 

Uvijeti jamstva za RADSON čelične panelne radijatore


RADSON radijatori se prodaju i stavljaju na raspolaganje u skladu s Uredbom (EU) Europskog parlamenta i Europskog vijeća br. 305/2011 o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevinskih proizvoda.
Rettig Belgium NV , Vogelsancklaan 250 , 3520 Zonhoven (u daljnjem tekstu: jamac) daje 10 godina jamstva (od datuma kupnje) za RADSON panelne radijatore ugrađene u vodovodnu instalaciju centralnog grijanja, ali ne duže od 11 godina od datuma proizvodnje navedenog na radijatoru.
Jamstvo kvalitete dodjeljuje se pod uvjetima navedenim u jamstvenom dokumentu pod uvjetom da je proizvod kupljen od ovlaštenog distributera - Rettig Belgium NV ili njegovog ugovorenog partnera,  na tržištu namijenjenom  tome distributeru.
Kupnja proizvoda izvan tržišta  gore navedenog ovlaštenog distributera u području u kojem distributer ne provodi ovlaštenu prodaju ili njegovo sklapanje u tom području isključuje odgovornost Jamca koja proizlazi iz danog jamstva kvalitete.
 Jamstvo vrijedi za radijatore ugrađene u vodovodne instalacije centralnog grijanja:
o u zatvorenom sustavu s ekspanzijskom posudom;
o napajanje iz toplinskog centra, kotlovnice ili toplinske pumpe;
o izrađene od crnih čeličnih / bakrenih ili plastičnih cijevi s antidifuzijskom barijerom;
o opremljen lokalnim ventilacijskim otvorima (nije dopušten središnji sustav odzračivanja);
o koristi se za grijanje stambenih prostora, poslovnih zgrada, servisnih centara  ili drugih zgrada koje nisu izložene štetnoj aktivnosti korozivnih tvari niti trajnoj ili privremenoj vlažnosti površine radijatora.
Ugradnja RADSON radijatora u male  sustave (do 25 kW) dopuštena je uz primjenu inhibitora korozije.
Tijekom jamstvenog razdoblja radijatori i njihove komponente s greškama koje su utvrđene da potječu od proizvođača, potrebno je  prijaviti najkasnije mjesec dana od dana potvrde  greške kako bi se ista ispravila  ili zamijenila novom, bez oštećenja uređaja.

4. Jamstvo se priznaje kada:
o postoji dokaz o kupnji, odnosno račun 
o radijatori su montirani u sustavima centralnog grijanja vode u skladu s nacionalnim tehničkim propisima i standardima
o poštivanje zahtjeva jamca uključenih u „Uvjete korištenja RADSON pločastih radijatora“.

5. Maksimalni radni tlak u instalacijama centralnog grijanja RADSON pločastih radiatora ne smije prelaziti 6 bara a maksimalna radna temperatura je 110 ° C.
U visokim zgradama odnosno višekatnim objektima mora se primijeniti sustav distribucije zone. Ispitivanje nepropusnosti mora se provesti na eksperimentalnom tlaku koji je jednak radnom tlaku u instalaciji, dodajući dva bara , i  ne manje od četiri bara. Maksimalni tlak tijekom ispitivanja nepropusnosti instalacije mora biti jednak 8 bara .

6. Jamstvo ne pokriva montirane radijatore:
o u instalaciji centralnog grijanja spojenu na visokotemperaturnu distribucijsku mrežu kroz usisni lift ili petlju za miješanje pumpe;
o na bazenima, autopraonicama, praonicama, klaonicama, javnim zahodima, kupaonicama ili drugim prostorijama s visokom aktivnošću korozivnih tvari u zraku, kao i na područjima gdje je radijator izložen trajnoj ili privremenoj vlažnosti - ne odnosi se na pocinčane radijatore s dodatnom antikorozivnom zaštitom;
o u instalacijama centralnog grijanja povezane s vodoopskrbnim sustavom bez zaštitnih armatura, protiv povratnog toka;
o u instalaciji centralnog grijanja s vodom koja se uklanja češće ili duže nego što je preporučeno u uvjetima eksploatacije;
o u parnim instalacijama;
o u instalacijama centralnog grijanja gdje je razina kvalitete vode ispod preporučene, tj.
o ukupna količina klorida i sulfatnih iona ne smije biti veća od 150 mg / l (za instalacije s bakrenim cijevima ne većim od 50 mg / l),
o sadržaj kisika ne viši od 0,1 mg / l,
o pH reakcija vode unutar 7,0 .0 10,0,
o ukupna tvrdoća vode ne veća od 4,0 mval / l.

7. Jamstvo ne pokriva štete na radijatoru ili njegovim dijelovima (nosačima, poklopcima) koje su posljedica nepravilnog  rukovanja, skladištenja, transporta ili zlouporabe. To se posebno odnosi na radijatore:
o skladištenje na otvorenom prije ugradnje,
o s mehaničkim oštećenjem,
o onečišćeni iznutra čvrstim tijelima ili štetnim tekućinama,
o deformirane po prekomjernom ispitnom tlakom ili statičkim tlakom u instalaciji, deformiranje zbog smrzavanja,
o s mehaničkim oštećenjem zbog preopterećenja uslijed sjedenja na radijatoru

8. Radijatori se moraju montirati s originalnom ambalažom. Pakiranje mora biti ostavljeno na radijatoru čak i ako je instalacija centralnog grijanja aktivirana za grijanje u zgradama tijekom završnih radova ili u svrhu drenaže. Preporučljivo je ukloniti ambalažu nakon završnih radova.
Prije puštanja sustava u rad, treba provjeriti nepropusnost ispravnosti vijčanih spojeva radijatora (odzračnik, ventilski uložak i slijepi čepovi,) kao i priključak na sustav. Radijatori zahtijevaju povremeno čišćenje. Preporučljivo je koristiti samo mekane i nježne tkanine koje se mogu lagano navlažiti. Za čišćenje radijatora nije preporučljivo koristiti agresivna ili korozivna sredstva (npr. Kisela otapala ili sredstva s klorom). Panelni radijatori se ne mogu koristiti za sušenje vlažnih predmeta stavljenih na radijator. Reklamacije kod oštećenja lakiranih površina zbog nepravilnog rukovanja ili održavanja neće biti odobrene.
Zabranjeno je uklanjanje vode iz cijelog postrojenja ili njegovog dijela i ostaviti ga u takvom stanju. Također se odnosi na nova postrojenja s ispitivanjem nepropusnosti. Ako postoji potreba za uklanjanjem vode, npr. zbog radova na obnovi ili održavanju voda se mora ukloniti samo s navedenog dijela. Nakon završetka svih radova instalacija se mora odmah napuniti vodom. Količina vode koja se koristi za punjenje mora se pratiti, npr. vodomjerom. Jamstvo našeg proizvoda je dano pod uvjetom da ga kupac ili treća strana nije popravio ili izmijenio bez odobrenja jamca.

9. Pojavom grešaka u jamstvenom roku slijedi postupak potraživanja obavještavanjem Trgovca o šteti u posebnom reklamacijskom obrascu koji uključuju podrijetlo i detalje oštećenja. Trgovac na malo prihvaća obrazac zahtjeva i dostavlja ga jamcu putem preporučenog pisma, faksa ili e-maila u roku od 24 sata od primitka. U slučaju nepotpunih podataka, obrazac se vraća kako bi bio ispunjen. Uz obrazac se prilaže račun ili njegov primjerak. Jamac može zatražiti foto-dokumentaciju proizvoda koji je predmet zahtjeva. 

10. Da bi se priznao zahtjev, Jamac obavlja vizualni pregled prostorije montaže ili na drugom području koje odredi Jamac. Originalna ambalaža koja se koristi za isporuku mora se čuvati za inspekciju u slučaju oštećenja s mehaničkim podrijetlom. Ako je potraživanje priznato, Jamac se obvezuje popraviti ili zamijeniti dijelove za koje je utvrđeno da su neispravni zbog nepravilne proizvodnje ili materijalnih nedostataka ili zamijeniti radijator novim uređajem bez nedostataka. U posebnim slučajevima (npr. Kada proizvod treba biti poslan iz inozemstva) Jamac ima pravo produljiti rok za priznavanje zahtjeva koji je normalno definiran do 30 dana.
U slučaju oštećenja koje ne utječu na funkcionalnost radijatora, može se ponuditi i popust.
U slučaju potraživanja u vezi proizvoda,koji se više ne proizvodi, Jamac će ponuditi ekvivalent sa sličnim parametrima ili jamstvo povrata novca na dan kupnje. Jamac ne isporučuje zamjenski radijator za vrijeme postupka priznavanja reklamacije.

11. Jamac ima pravo odabrati način rješavanja šteta.
 U slučaju da se pojave bilo kakve poteškoće kod ugradnje zamijenjenog radijatora, npr.u slučaju nedostatka ventila za odvajanje radijatora od instalacije, servisni centar može odbiti demontażu i  ugradnju novog radijatora. Kao posljedica toga, jamstveni zahtjev se priznaje kao izvršen od strane jamca.

12. Jamstveni rok produljuje se zbog vremena odštete izračunatog od dana dostave Jamcu do datuma odštete. U slučaju zamjene odobrava se novo jamstveno razdoblje.

13. Jamac zadržava pravo izmjene svojih proizvoda bez prethodne obavijesti, osim ako se te promjene ne odnose na značajne tehničke detalje koji utječu na postupak odabira.

14. Jamstveni uvjeti na prodanom proizvodu  ne isključuju, ograničavaju ili obustavljaju prava kupaca kada se proizvod ne pridržava ugovora u skladu sa zakonskim aktom o posebnim uvjetima kupoprodaje.