Croatia
Električni radijatori

Paros E

Električni radijatori - Paros E

+

Toplinske moći i dimenzije

Type 11

lenght (mm) height (mm)
1800 1950 2100
380 750    
530 1000    
680 1250 1500 1750
830     2000

Sklapanje

Installation instructions

Installation instructions
PDF: 0.15 MB

Naši radijatori imaju garanciju na 10 godina na sve greške u proizvodnji, pri korištenju u normalnim uvjetima, za sustave toplovodnog grijanja. Ta garancija ne odnosi se na kvarove uzrokovane nepravilnom montažom ili vanjskim čimbenicima (kvaliteta vode, cijevi propusne na kisik,...). U slučaju greške kod sirovina ili greške u proizvodnji priznate od strane N.V. RADSON, kupac ima pravo tražiti popravak ili zamjenu neispravnih dijelova. N.V. RADSON izričito se ograđuje od svake štete, ozljede ili oštećenja drugih dobara, te gubitka dobiti.

Naša garancija na 10 godina vrijedi samo za kupnju od 1. siječnja 2007. godine.