Croatia
Horizontalni dekorativni radijatori

Faro H

Horizontalni dekorativni radijatori - Faro H

Faro H je dizajnerski horizontalni radijator s profiliranom prednjom rešetkom i zakrivljenim bočnim plohama i elegantnom gornjom rešetkom.

+

Informacije:

Visina (mm) 400 - 600 - 750 - 900
Duljina (mm) 450 - 600 - 750 - 900 - 1050 - 1200 - 1350 - 1500 - 1650 - 1800 - 1950
Razmak 50 mm (kanal za vodu)
25 mm (konvektori)
Priključci 2 x promjer 1/2" (15/21)
Montaža Bez zavarenih nosača, dolazi sa konzolama „Monclac”
Pribor 2 Monclac konzole, vijci i zatici
Pakiranje Radijatori su s 2 strane zaštićeni kartonom, uključujući zaštitu rubova. Radijatori su omotani u stiskajuću foliju.
 
Jastvo 10 Godina 

Vrste radijatora

Type 20

 

Type 21


 Type 22

 

Type 33

Toplinske moći i dimenzije

 

Duljina Watt Tip 20
Visina 400 600 750 900
450 75/65/20 279 386 463 539
600 75/65/20 373 515 617 718
750 75/65/20 466 644 772 898
900 75/65/20 559 772 926 1077
1050 75/65/20 652 901 1080 1257
1200 75/65/20 745 1030 1235 1436
1350 75/65/20 838 1158 1389 1616
1500 75/65/20 932 1287 1544 1796
1650 75/65/20 1025 1416    
1800 75/65/20 1118 1544    
1950 75/65/20 1211 1673    

 

 

Duljina Watt Tip 21
Visina 400 600 750 900
450 75/65/20 445 602 701 802
600 75/65/20 593 802 934 1070
750 75/65/20 742 1003 1168 1337
900 75/65/20 890 1203 1401 1605
1050 75/65/20 1038 1404 1635 1872
1200 75/65/20 1187 1604 1868 2140
1350 75/65/20 1335 1805 2102 2407
1500 75/65/20 1484 2006 2336 2675
1650 75/65/20 1632 2206    
1800 75/65/20 1780 2407    
1950 75/65/20 1929 2607    

 

 

Duljina Watt Tip 22
Visina 400 600 750 900
450 75/65/20 573 764 922 1014
600 75/65/20 764 1018 1229 1352
750 75/65/20 955 1273 1536 1690
900 75/65/20 1146 1527 1843 2028
1050 75/65/20 1337 1782 2150 2366
1200 75/65/20 1528 2036 2458 2704
1350 75/65/20 1719 2291 2765 3042
1500 75/65/20 1910 2546 3072 3380
1650 75/65/20 2100 2800    
1800 75/65/20 2291 3055    
1950 75/65/20 2482 3309    

 

Duljina Watt Tip 33
Visina 400 600 750 900
450 75/65/20 794 1100 1291 1454
600 75/65/20 1059 1466 1721 1939
750 75/65/20 1324 1833 2152 2423
900 75/65/20 1589 2200 2582 2908
1050 75/65/20 1853 2566 3012 3393
1200 75/65/20 2118 2933 3443 3877
1350 75/65/20 2383 3299 3873 4362
1500 75/65/20 2648 3666 4304 4847
1650 75/65/20 2912 4033    
1800 75/65/20 3177 4399    
1950 75/65/20 3442 4766    

 

Kapacitet vode i težina

Volumen : L / m

 

tip 400 600 750 900
20 4,83 7,14 8,68 10,22
21 5,17 7,50 9,35 11,20
22 4,89 7,24 9,00 10,76
33 7,30 10,86 13,52 16,19

Težina : Kg / m

 

tip 400 600 750 900
20 16,23 24,19 30,10 36,00
21 21,17 32,30 39,45 46,60
22 23,78 35,52 44,33 53,14
33 35,84 54,19 67,95 81,71

Vrste priključaka

Priključci


 

Lijevi priključak na zahtjev
Drugi priključci nisu mogući.
Priključak: 2 xΦ ½” (15/21) – dolje desno.

 

Nosači

       

 

B = Visina
C = Duljina

 

 

 

Usko postavljanje

X1 = 24 mm

 

 

Široko postavljanje

X1 = 39,5 mm

 

 

Tip 20
a: 141 mm
b: 84 mm
c: 30 mm

Tip 21
a: 141 mm
b: 84 mm
c: 30 mm

Tip 22
a: 141 mm
b: 84 mm
c: 30 mm

Tip 33
a: 206 mm
b: 84 mm
c: 30 mm

 

Tip 20
a: 157 mm
b: 100 mm
c: 46 mm

Tip 21
a: 157 mm
b: 100 mm
c: 46 mm

Tip 22
a: 157 mm
b: 100 mm
c: 46 mm

Tip 33
a: 222 mm
b: 100 mm
c: 46 mm

Technical catalogue - Decorative radiators

Technical catalogue - Decorative radiators
PDF: 6.25 MB

Naši radijatori imaju garanciju na 10 godina na sve greške u proizvodnji, pri korištenju u normalnim uvjetima, za sustave toplovodnog grijanja. Ta garancija ne odnosi se na kvarove uzrokovane nepravilnom montažom ili vanjskim čimbenicima (kvaliteta vode, cijevi propusne na kisik,...). U slučaju greške kod sirovina ili greške u proizvodnji priznate od strane N.V. RADSON, kupac ima pravo tražiti popravak ili zamjenu neispravnih dijelova. N.V. RADSON izričito se ograđuje od svake štete, ozljede ili oštećenja drugih dobara, te gubitka dobiti.

Naša garancija na 10 godina vrijedi samo za kupnju od 1. siječnja 2007. godine.

 

Uvijeti jamstva za RADSON čelične panelne radijatore


RADSON radijatori se prodaju i stavljaju na raspolaganje u skladu s Uredbom (EU) Europskog parlamenta i Europskog vijeća br. 305/2011 o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevinskih proizvoda.
Rettig Belgium NV , Vogelsancklaan 250 , 3520 Zonhoven (u daljnjem tekstu: jamac) daje 10 godina jamstva (od datuma kupnje) za RADSON panelne radijatore ugrađene u vodovodnu instalaciju centralnog grijanja, ali ne duže od 11 godina od datuma proizvodnje navedenog na radijatoru.
Jamstvo kvalitete dodjeljuje se pod uvjetima navedenim u jamstvenom dokumentu pod uvjetom da je proizvod kupljen od ovlaštenog distributera - Rettig Belgium NV ili njegovog ugovorenog partnera,  na tržištu namijenjenom  tome distributeru.
Kupnja proizvoda izvan tržišta  gore navedenog ovlaštenog distributera u području u kojem distributer ne provodi ovlaštenu prodaju ili njegovo sklapanje u tom području isključuje odgovornost Jamca koja proizlazi iz danog jamstva kvalitete.
 Jamstvo vrijedi za radijatore ugrađene u vodovodne instalacije centralnog grijanja:
o u zatvorenom sustavu s ekspanzijskom posudom;
o napajanje iz toplinskog centra, kotlovnice ili toplinske pumpe;
o izrađene od crnih čeličnih / bakrenih ili plastičnih cijevi s antidifuzijskom barijerom;
o opremljen lokalnim ventilacijskim otvorima (nije dopušten središnji sustav odzračivanja);
o koristi se za grijanje stambenih prostora, poslovnih zgrada, servisnih centara  ili drugih zgrada koje nisu izložene štetnoj aktivnosti korozivnih tvari niti trajnoj ili privremenoj vlažnosti površine radijatora.
Ugradnja RADSON radijatora u male  sustave (do 25 kW) dopuštena je uz primjenu inhibitora korozije.
Tijekom jamstvenog razdoblja radijatori i njihove komponente s greškama koje su utvrđene da potječu od proizvođača, potrebno je  prijaviti najkasnije mjesec dana od dana potvrde  greške kako bi se ista ispravila  ili zamijenila novom, bez oštećenja uređaja.

4. Jamstvo se priznaje kada:
o postoji dokaz o kupnji, odnosno račun 
o radijatori su montirani u sustavima centralnog grijanja vode u skladu s nacionalnim tehničkim propisima i standardima
o poštivanje zahtjeva jamca uključenih u „Uvjete korištenja RADSON pločastih radijatora“.

5. Maksimalni radni tlak u instalacijama centralnog grijanja RADSON pločastih radiatora ne smije prelaziti 6 bara a maksimalna radna temperatura je 110 ° C.
U visokim zgradama odnosno višekatnim objektima mora se primijeniti sustav distribucije zone. Ispitivanje nepropusnosti mora se provesti na eksperimentalnom tlaku koji je jednak radnom tlaku u instalaciji, dodajući dva bara , i  ne manje od četiri bara. Maksimalni tlak tijekom ispitivanja nepropusnosti instalacije mora biti jednak 8 bara .

6. Jamstvo ne pokriva montirane radijatore:
o u instalaciji centralnog grijanja spojenu na visokotemperaturnu distribucijsku mrežu kroz usisni lift ili petlju za miješanje pumpe;
o na bazenima, autopraonicama, praonicama, klaonicama, javnim zahodima, kupaonicama ili drugim prostorijama s visokom aktivnošću korozivnih tvari u zraku, kao i na područjima gdje je radijator izložen trajnoj ili privremenoj vlažnosti - ne odnosi se na pocinčane radijatore s dodatnom antikorozivnom zaštitom;
o u instalacijama centralnog grijanja povezane s vodoopskrbnim sustavom bez zaštitnih armatura, protiv povratnog toka;
o u instalaciji centralnog grijanja s vodom koja se uklanja češće ili duže nego što je preporučeno u uvjetima eksploatacije;
o u parnim instalacijama;
o u instalacijama centralnog grijanja gdje je razina kvalitete vode ispod preporučene, tj.
o ukupna količina klorida i sulfatnih iona ne smije biti veća od 150 mg / l (za instalacije s bakrenim cijevima ne većim od 50 mg / l),
o sadržaj kisika ne viši od 0,1 mg / l,
o pH reakcija vode unutar 7,0 .0 10,0,
o ukupna tvrdoća vode ne veća od 4,0 mval / l.

7. Jamstvo ne pokriva štete na radijatoru ili njegovim dijelovima (nosačima, poklopcima) koje su posljedica nepravilnog  rukovanja, skladištenja, transporta ili zlouporabe. To se posebno odnosi na radijatore:
o skladištenje na otvorenom prije ugradnje,
o s mehaničkim oštećenjem,
o onečišćeni iznutra čvrstim tijelima ili štetnim tekućinama,
o deformirane po prekomjernom ispitnom tlakom ili statičkim tlakom u instalaciji, deformiranje zbog smrzavanja,
o s mehaničkim oštećenjem zbog preopterećenja uslijed sjedenja na radijatoru

8. Radijatori se moraju montirati s originalnom ambalažom. Pakiranje mora biti ostavljeno na radijatoru čak i ako je instalacija centralnog grijanja aktivirana za grijanje u zgradama tijekom završnih radova ili u svrhu drenaže. Preporučljivo je ukloniti ambalažu nakon završnih radova.
Prije puštanja sustava u rad, treba provjeriti nepropusnost ispravnosti vijčanih spojeva radijatora (odzračnik, ventilski uložak i slijepi čepovi,) kao i priključak na sustav. Radijatori zahtijevaju povremeno čišćenje. Preporučljivo je koristiti samo mekane i nježne tkanine koje se mogu lagano navlažiti. Za čišćenje radijatora nije preporučljivo koristiti agresivna ili korozivna sredstva (npr. Kisela otapala ili sredstva s klorom). Panelni radijatori se ne mogu koristiti za sušenje vlažnih predmeta stavljenih na radijator. Reklamacije kod oštećenja lakiranih površina zbog nepravilnog rukovanja ili održavanja neće biti odobrene.
Zabranjeno je uklanjanje vode iz cijelog postrojenja ili njegovog dijela i ostaviti ga u takvom stanju. Također se odnosi na nova postrojenja s ispitivanjem nepropusnosti. Ako postoji potreba za uklanjanjem vode, npr. zbog radova na obnovi ili održavanju voda se mora ukloniti samo s navedenog dijela. Nakon završetka svih radova instalacija se mora odmah napuniti vodom. Količina vode koja se koristi za punjenje mora se pratiti, npr. vodomjerom. Jamstvo našeg proizvoda je dano pod uvjetom da ga kupac ili treća strana nije popravio ili izmijenio bez odobrenja jamca.

9. Pojavom grešaka u jamstvenom roku slijedi postupak potraživanja obavještavanjem Trgovca o šteti u posebnom reklamacijskom obrascu koji uključuju podrijetlo i detalje oštećenja. Trgovac na malo prihvaća obrazac zahtjeva i dostavlja ga jamcu putem preporučenog pisma, faksa ili e-maila u roku od 24 sata od primitka. U slučaju nepotpunih podataka, obrazac se vraća kako bi bio ispunjen. Uz obrazac se prilaže račun ili njegov primjerak. Jamac može zatražiti foto-dokumentaciju proizvoda koji je predmet zahtjeva. 

10. Da bi se priznao zahtjev, Jamac obavlja vizualni pregled prostorije montaže ili na drugom području koje odredi Jamac. Originalna ambalaža koja se koristi za isporuku mora se čuvati za inspekciju u slučaju oštećenja s mehaničkim podrijetlom. Ako je potraživanje priznato, Jamac se obvezuje popraviti ili zamijeniti dijelove za koje je utvrđeno da su neispravni zbog nepravilne proizvodnje ili materijalnih nedostataka ili zamijeniti radijator novim uređajem bez nedostataka. U posebnim slučajevima (npr. Kada proizvod treba biti poslan iz inozemstva) Jamac ima pravo produljiti rok za priznavanje zahtjeva koji je normalno definiran do 30 dana.
U slučaju oštećenja koje ne utječu na funkcionalnost radijatora, može se ponuditi i popust.
U slučaju potraživanja u vezi proizvoda,koji se više ne proizvodi, Jamac će ponuditi ekvivalent sa sličnim parametrima ili jamstvo povrata novca na dan kupnje. Jamac ne isporučuje zamjenski radijator za vrijeme postupka priznavanja reklamacije.

11. Jamac ima pravo odabrati način rješavanja šteta.
 U slučaju da se pojave bilo kakve poteškoće kod ugradnje zamijenjenog radijatora, npr.u slučaju nedostatka ventila za odvajanje radijatora od instalacije, servisni centar može odbiti demontażu i  ugradnju novog radijatora. Kao posljedica toga, jamstveni zahtjev se priznaje kao izvršen od strane jamca.

12. Jamstveni rok produljuje se zbog vremena odštete izračunatog od dana dostave Jamcu do datuma odštete. U slučaju zamjene odobrava se novo jamstveno razdoblje.

13. Jamac zadržava pravo izmjene svojih proizvoda bez prethodne obavijesti, osim ako se te promjene ne odnose na značajne tehničke detalje koji utječu na postupak odabira.

14. Jamstveni uvjeti na prodanom proizvodu  ne isključuju, ograničavaju ili obustavljaju prava kupaca kada se proizvod ne pridržava ugovora u skladu sa zakonskim aktom o posebnim uvjetima kupoprodaje.