Croatia
Horizontalni dekorativni radijatori

Narbonne H

Horizontalni dekorativni radijatori - Narbonne H

Diskretan dekorativni radijator s vodoravno postavljenim lamelama.

+
Visina (mm) 358 mm (5 elements), 502 mm (7), 646 mm (9) and 790 mm (11)
Duljina (mm) do 500 mm  i uključujući  3000 mm
Priključci 2 G ½" IG sa strane. Za ventilsku verziju  : 2 G 3/4" AG ispod.
Montaža 4 ili 6 zavarenih ovjesa za nosače 
Pribor Tijelo termostatkog ventila s podesivom Kv vrijednošću uvijek je montirano kao i odzračni pipac
Pakiranje Radijatori su s 2 strane zaštićeni kartonom, uključujući zaštitu rubova. Radijatori su omotani u stiskajuću foliju.
Jamstvo 10 godina
Tip 11, 21 i 22

Vrste radijatora

tip 11
a: 86 mm
b: 42,5 mm
c: 18 mm
tip 21
a: 133,5 mm
b: 87 mm
c: 40,5 mm
tip 22
a: 133,5 mm
b: 87 mm
c: 40,5 mm

 

Toplinske moći i dimenzije

  Visina 358 mm (5 el) 502 mm (7 el) 646 mm (9 el) 790 mm (11 el)
  Tip 11 21 22 11 21 22 11 21 22 11 21 22
Duljina Watt   952     1210     1445     1662  
500 75/65/20 334 476 599 423 605 737 495 723 850 553 831 943
600 75/65/20 400 571 718 507 726 884 593 867 1019 663 997 1132
700 75/65/20 467 666 838 592 847 1032 692 1012 1189 774 1163 1320
800 75/65/20 534 762 958 676 968 1179 791 1156 1359 884 1330 1509
900 75/65/20 600 857 1077 761 1089 1327 890 1301 1529 995 1496 1697
1000 75/65/20 667 952 1197 845 1210 1474 989 1445 1699 1105 1662 1886
1200 75/65/20 800 1142 1436 1014 1452 1769 1187 1734 2039 1326 1994 2263
1400 75/65/20 934 1333 1676 1183 1694 2064 1385 2023 2379 1547 2327 2640
1600 75/65/20 1067 1523 1915 1352 1936 2358 1582 2312 2718 1768 2659 3018
1800 75/65/20 1201 1714 2155 1521 2178 2653 1780 2601 3058 1989 2992 3395
2000 75/65/20 1334 1904 2394 1690 2420 2948 1978 2890 3398 2210 3324 3772
2200 75/65/20 1467 2094 2633 1859 2662 3243 2176 3179 3738 2431 3656 4149
2400 75/65/20 1601 2285 2873 2028 2904 3538 2374 3468 4078 2652 3989 4526
2600 75/65/20 1734 2475 3112 2197 3146 3832 2571 3757 4417 2873 4321 4904
2800 75/65/20 1868 2666 3352 2366 3388 4127 2769 4046 4757 3094 4654 5281
3000 75/65/20 2001 2856 3591 2535 3630 4422 2967 4335 5097 3315 4986 5658
 
n-exponent   1,30 1,31 1,31 1,28 1,33 1,33 1,28 1,35 1,34 1,27 1,37 1,35
90/70/20°C   845 1209 1527 1073 1542 1889 1259 1848 2187 1410 2134 2438

Kapacitet vode i težina

težina: kg/m

 

tip 358 502 646 790  
11 16,71 22,99 29,29 33,55  
21 26,10 36,14 46,18 54,19  
22 30,89 42,96 55,05 63,09  

volumen: l/m

 

tip 358 502 646 790  
11 2,79 3,87 4,99 6,12  
21 5,55 7,77 9,99 12,22  
22 5,55 7,77 9,99 12,22  

Vrste priključaka

     

Priključci:
2 x G½ BI sa strane

 

     

Priključci:
Narbonne H s ugrađenim ventilom

Nosači

From length 2200 mm : 3 welded-on hanging strips
X = 220 for height 358 and 502 mm
X = 420 for height 646 and 790 mm

B = height
C = length

Technical catalogue - Decorative radiators

Technical catalogue - Decorative radiators
PDF: 6.25 MB

Naši radijatori imaju garanciju na 10 godina na sve greške u proizvodnji, pri korištenju u normalnim uvjetima, za sustave toplovodnog grijanja. Ta garancija ne odnosi se na kvarove uzrokovane nepravilnom montažom ili vanjskim čimbenicima (kvaliteta vode, cijevi propusne na kisik,...). U slučaju greške kod sirovina ili greške u proizvodnji priznate od strane N.V. RADSON, kupac ima pravo tražiti popravak ili zamjenu neispravnih dijelova. N.V. RADSON izričito se ograđuje od svake štete, ozljede ili oštećenja drugih dobara, te gubitka dobiti.

Naša garancija na 10 godina vrijedi samo za kupnju od 1. siječnja 2007. godine.

 

Uvijeti jamstva za RADSON čelične panelne radijatore


RADSON radijatori se prodaju i stavljaju na raspolaganje u skladu s Uredbom (EU) Europskog parlamenta i Europskog vijeća br. 305/2011 o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevinskih proizvoda.
Rettig Belgium NV , Vogelsancklaan 250 , 3520 Zonhoven (u daljnjem tekstu: jamac) daje 10 godina jamstva (od datuma kupnje) za RADSON panelne radijatore ugrađene u vodovodnu instalaciju centralnog grijanja, ali ne duže od 11 godina od datuma proizvodnje navedenog na radijatoru.
Jamstvo kvalitete dodjeljuje se pod uvjetima navedenim u jamstvenom dokumentu pod uvjetom da je proizvod kupljen od ovlaštenog distributera - Rettig Belgium NV ili njegovog ugovorenog partnera,  na tržištu namijenjenom  tome distributeru.
Kupnja proizvoda izvan tržišta  gore navedenog ovlaštenog distributera u području u kojem distributer ne provodi ovlaštenu prodaju ili njegovo sklapanje u tom području isključuje odgovornost Jamca koja proizlazi iz danog jamstva kvalitete.
 Jamstvo vrijedi za radijatore ugrađene u vodovodne instalacije centralnog grijanja:
o u zatvorenom sustavu s ekspanzijskom posudom;
o napajanje iz toplinskog centra, kotlovnice ili toplinske pumpe;
o izrađene od crnih čeličnih / bakrenih ili plastičnih cijevi s antidifuzijskom barijerom;
o opremljen lokalnim ventilacijskim otvorima (nije dopušten središnji sustav odzračivanja);
o koristi se za grijanje stambenih prostora, poslovnih zgrada, servisnih centara  ili drugih zgrada koje nisu izložene štetnoj aktivnosti korozivnih tvari niti trajnoj ili privremenoj vlažnosti površine radijatora.
Ugradnja RADSON radijatora u male  sustave (do 25 kW) dopuštena je uz primjenu inhibitora korozije.
Tijekom jamstvenog razdoblja radijatori i njihove komponente s greškama koje su utvrđene da potječu od proizvođača, potrebno je  prijaviti najkasnije mjesec dana od dana potvrde  greške kako bi se ista ispravila  ili zamijenila novom, bez oštećenja uređaja.

4. Jamstvo se priznaje kada:
o postoji dokaz o kupnji, odnosno račun 
o radijatori su montirani u sustavima centralnog grijanja vode u skladu s nacionalnim tehničkim propisima i standardima
o poštivanje zahtjeva jamca uključenih u „Uvjete korištenja RADSON pločastih radijatora“.

5. Maksimalni radni tlak u instalacijama centralnog grijanja RADSON pločastih radiatora ne smije prelaziti 6 bara a maksimalna radna temperatura je 110 ° C.
U visokim zgradama odnosno višekatnim objektima mora se primijeniti sustav distribucije zone. Ispitivanje nepropusnosti mora se provesti na eksperimentalnom tlaku koji je jednak radnom tlaku u instalaciji, dodajući dva bara , i  ne manje od četiri bara. Maksimalni tlak tijekom ispitivanja nepropusnosti instalacije mora biti jednak 8 bara .

6. Jamstvo ne pokriva montirane radijatore:
o u instalaciji centralnog grijanja spojenu na visokotemperaturnu distribucijsku mrežu kroz usisni lift ili petlju za miješanje pumpe;
o na bazenima, autopraonicama, praonicama, klaonicama, javnim zahodima, kupaonicama ili drugim prostorijama s visokom aktivnošću korozivnih tvari u zraku, kao i na područjima gdje je radijator izložen trajnoj ili privremenoj vlažnosti - ne odnosi se na pocinčane radijatore s dodatnom antikorozivnom zaštitom;
o u instalacijama centralnog grijanja povezane s vodoopskrbnim sustavom bez zaštitnih armatura, protiv povratnog toka;
o u instalaciji centralnog grijanja s vodom koja se uklanja češće ili duže nego što je preporučeno u uvjetima eksploatacije;
o u parnim instalacijama;
o u instalacijama centralnog grijanja gdje je razina kvalitete vode ispod preporučene, tj.
o ukupna količina klorida i sulfatnih iona ne smije biti veća od 150 mg / l (za instalacije s bakrenim cijevima ne većim od 50 mg / l),
o sadržaj kisika ne viši od 0,1 mg / l,
o pH reakcija vode unutar 7,0 .0 10,0,
o ukupna tvrdoća vode ne veća od 4,0 mval / l.

7. Jamstvo ne pokriva štete na radijatoru ili njegovim dijelovima (nosačima, poklopcima) koje su posljedica nepravilnog  rukovanja, skladištenja, transporta ili zlouporabe. To se posebno odnosi na radijatore:
o skladištenje na otvorenom prije ugradnje,
o s mehaničkim oštećenjem,
o onečišćeni iznutra čvrstim tijelima ili štetnim tekućinama,
o deformirane po prekomjernom ispitnom tlakom ili statičkim tlakom u instalaciji, deformiranje zbog smrzavanja,
o s mehaničkim oštećenjem zbog preopterećenja uslijed sjedenja na radijatoru

8. Radijatori se moraju montirati s originalnom ambalažom. Pakiranje mora biti ostavljeno na radijatoru čak i ako je instalacija centralnog grijanja aktivirana za grijanje u zgradama tijekom završnih radova ili u svrhu drenaže. Preporučljivo je ukloniti ambalažu nakon završnih radova.
Prije puštanja sustava u rad, treba provjeriti nepropusnost ispravnosti vijčanih spojeva radijatora (odzračnik, ventilski uložak i slijepi čepovi,) kao i priključak na sustav. Radijatori zahtijevaju povremeno čišćenje. Preporučljivo je koristiti samo mekane i nježne tkanine koje se mogu lagano navlažiti. Za čišćenje radijatora nije preporučljivo koristiti agresivna ili korozivna sredstva (npr. Kisela otapala ili sredstva s klorom). Panelni radijatori se ne mogu koristiti za sušenje vlažnih predmeta stavljenih na radijator. Reklamacije kod oštećenja lakiranih površina zbog nepravilnog rukovanja ili održavanja neće biti odobrene.
Zabranjeno je uklanjanje vode iz cijelog postrojenja ili njegovog dijela i ostaviti ga u takvom stanju. Također se odnosi na nova postrojenja s ispitivanjem nepropusnosti. Ako postoji potreba za uklanjanjem vode, npr. zbog radova na obnovi ili održavanju voda se mora ukloniti samo s navedenog dijela. Nakon završetka svih radova instalacija se mora odmah napuniti vodom. Količina vode koja se koristi za punjenje mora se pratiti, npr. vodomjerom. Jamstvo našeg proizvoda je dano pod uvjetom da ga kupac ili treća strana nije popravio ili izmijenio bez odobrenja jamca.

9. Pojavom grešaka u jamstvenom roku slijedi postupak potraživanja obavještavanjem Trgovca o šteti u posebnom reklamacijskom obrascu koji uključuju podrijetlo i detalje oštećenja. Trgovac na malo prihvaća obrazac zahtjeva i dostavlja ga jamcu putem preporučenog pisma, faksa ili e-maila u roku od 24 sata od primitka. U slučaju nepotpunih podataka, obrazac se vraća kako bi bio ispunjen. Uz obrazac se prilaže račun ili njegov primjerak. Jamac može zatražiti foto-dokumentaciju proizvoda koji je predmet zahtjeva. 

10. Da bi se priznao zahtjev, Jamac obavlja vizualni pregled prostorije montaže ili na drugom području koje odredi Jamac. Originalna ambalaža koja se koristi za isporuku mora se čuvati za inspekciju u slučaju oštećenja s mehaničkim podrijetlom. Ako je potraživanje priznato, Jamac se obvezuje popraviti ili zamijeniti dijelove za koje je utvrđeno da su neispravni zbog nepravilne proizvodnje ili materijalnih nedostataka ili zamijeniti radijator novim uređajem bez nedostataka. U posebnim slučajevima (npr. Kada proizvod treba biti poslan iz inozemstva) Jamac ima pravo produljiti rok za priznavanje zahtjeva koji je normalno definiran do 30 dana.
U slučaju oštećenja koje ne utječu na funkcionalnost radijatora, može se ponuditi i popust.
U slučaju potraživanja u vezi proizvoda,koji se više ne proizvodi, Jamac će ponuditi ekvivalent sa sličnim parametrima ili jamstvo povrata novca na dan kupnje. Jamac ne isporučuje zamjenski radijator za vrijeme postupka priznavanja reklamacije.

11. Jamac ima pravo odabrati način rješavanja šteta.
 U slučaju da se pojave bilo kakve poteškoće kod ugradnje zamijenjenog radijatora, npr.u slučaju nedostatka ventila za odvajanje radijatora od instalacije, servisni centar može odbiti demontażu i  ugradnju novog radijatora. Kao posljedica toga, jamstveni zahtjev se priznaje kao izvršen od strane jamca.

12. Jamstveni rok produljuje se zbog vremena odštete izračunatog od dana dostave Jamcu do datuma odštete. U slučaju zamjene odobrava se novo jamstveno razdoblje.

13. Jamac zadržava pravo izmjene svojih proizvoda bez prethodne obavijesti, osim ako se te promjene ne odnose na značajne tehničke detalje koji utječu na postupak odabira.

14. Jamstveni uvjeti na prodanom proizvodu  ne isključuju, ograničavaju ili obustavljaju prava kupaca kada se proizvod ne pridržava ugovora u skladu sa zakonskim aktom o posebnim uvjetima kupoprodaje.