Croatia
Pločasti radijatori

E.Flow Parada

Pločasti radijatori - E.Flow Parada

E.Flow Parada je  kombinacija  dovedena do savršenstva po pitanju dizajna i tehnologije. Sa svojom ravnom prednjom pločom i potpuno skrivenim cijevima, ovaj radijator je idealan izbor za one koji vole minimalistički dizajn. Osim toga, dijagonalni tok ne samo da osigurava homogenu distribuciju topline, već i povećanu učinkovitost i fleksibilnost. Ovaj se radijator može koristiti u bilo kojoj situaciji, bez obzira na temperaturni režim i brzinu protoka. Sa svojih 8 priključaka, uključujući centralnu vezu, E.Flow Parada nudi maksimalnu fleksibilnost bilo za novogradnju ili rekonstrukciju. Osim toga, može se instalirati brzo i učinkovito.

 

+

Informacije:

Visina (mm) 300 - 400 - 500 - 600 - 750 - 900
Duljina (mm)

450 - 600 - 750 - 900 - 1050 - 1200 - 1350 - 1500 - 1650 - 1800 - 1950 - 2100 -
2250 - 2400 - 2550 - 2700 - 3000

(tip 33 Visina 900 mm: Nema modela> 1950 mm)

Razmak 50 mm (kanal za vodu)
25 mm (konvektor)
Priključci 

4 x G 1/2 “bočno lijevo i desno, zatvoreno na vrhu s 1 odzračnikom i 1 tijelom termostatskog ventila, na dnu s dva šesterokutna slijepa čepa SW 22

Montaža 4 ili 6 zavarenih nosača nalaze se na stražnjoj strani radijatora za 2 ili 3 MCW-5
Pribor

2 ili 3 MCW-5 konzole, 1 slijepi čep za ispuštanje, vijci i utikači. Priključak za opskrbu tople vode montiran je desno (lijevo na zahtjev) i kV-podesivo termostatsko tijelo ventila već je montirano, kao i odzračni pipac i 2 slijepa čepa.

Pakiranje čvrsta kartonska ambalaža s kutnom i rubnom zaštitom, uključujući stiskajuću foliju
Garacija 10 Godina 

Vrste radijatora

Type 11

Type 21s

 

Type 22

Type 33

Toplinske moći i dimenzije

Duljina Watt Tip 11
Visina 300 400 500 600 750 900
450 75/65/20 242 306 366 424 506 584
600 75/65/20 323 408 488 565 675 779
750 75/65/20 404 510 611 707 844 974
900 75/65/20 484 612 733 848 1013 1168
1050 75/65/20 565 714 855 989 1181 1363
1200 75/65/20 646 816 977 1130 1350 1558
1350 75/65/20 726 918 1099 1272 1519 1752
1500 75/65/20 807 1020 1221 1413 1688 1947
1650 75/65/20 888 1122 1343 1554 1856 2142

 

Duljina Watt Tip 21S
Visina 300 400 500 600 750 900
450 75/65/20 339 421 498 571 676 776
600 75/65/20 452 562 664 761 901 1034
750 75/65/20 566 702 830 952 1127 1293
900 75/65/20 679 842 996 1142 1352 1552
1050 75/65/20 792 983 1162 1332 1577 1810
1200 75/65/20 905 1123 1328 1523 1802 2069
1350 75/65/20 1018 1264 1494 1713 2028 2327
1500 75/65/20 1131 1404 1661 1904 2253 2586
1650 75/65/20 1244 1544 1827 2094 2478 2845
1800 75/65/20 1357 1685 1993 2284 2704 3103
1950 75/65/20 1470 1825 2159 2475 2929 3362
2100 75/65/20 1583 1966 2325 2665 3154 3620
2250 75/65/20 1697 2106 2491 2855 3380 3879
2400 75/65/20 1810 2246 2657 3046 3605 4138
 2550 75/65/20  1823   2387 2823   3236  3830  4396
 2700  75/65/20  2036  2527  2989  3426  4055  4655
 3000  75/65/20  2262 2808  3321 3807   4506 5172 

 

Duljina Watt Tip 22
Visina 300 400 500 600 750 900
450 75/65/20 456 569 675 773 911 1037
600 75/65/20 608 759 899 1031 1214 1383
750 75/65/20 760 949 1124 1289 1518 1729
900 75/65/20 912 1139 1349 1546 1822 2075
1050 75/65/20 1064 1328 1574 1804 2125 2420
1200 75/65/20 1216 1518 1799 2062 2429 2766
1350 75/65/20 1368 1708 2024 2319 2732 3112
1500 75/65/20 1520 1898 2249 2577 3036 3458
1650 75/65/20 1671 2087 2473 2835 3340 3803
1800 75/65/20 1823 2277 2698 3092 3643 4149
1950 75/65/20 1975 2467 2923 3350 3947 4495
2100 75/65/20 2127 2657 3148 3608 4250 4841
2250 75/65/20 2279 2846 3373 3866 4554 5186
2400 75/65/20 2431 3036 3598 4123 4858 5532
2550 75/65/20 2583 3226 3822 4381 5161 5878
2700  75/65/20  2735  3416 4047   4639  5465  6224
3000  75/65/20   3039 3795   4497 5154   6072 6915 

 6915

Duljina Watt Tip 33
Visina 300 400 500 600 750 900
450 75/65/20 638 810 970 1120 1329 1521
600 75/65/20 850 1079 1293 1493 1772 2027
750 75/65/20 1063 1349 1616 1867 2215 2534
900 75/65/20 1275 1619 1940 2240 2658 3041
1050 75/65/20 1488 1889 2263 2613 3101 3548
1200 75/65/20 1700 2159 2586 2987 3544 4055
1350 75/65/20 1913 2429 2909 3360 3987 4562
1500 75/65/20 2126 2699 3233 3734 4430 5069
1650 75/65/20 2338 2968 3556 4107 4872 5575
1800 75/65/20 2551 3238 3879 4480 5315 6082
1950 75/65/20 2763 3508 4202 4854 5758 6589
2100 75/65/20 2976 3778 4526 5227 6201  
2250 75/65/20 3188 4048 4849 5600 6644  
2400 75/65/20 3401 4318 5172 5974 7087  
2550 75/65/20 3613 4587 5495 6347 7530  
2700 75/65/20 3826 4857 5819 6720 7973  
3000 75/65/20 4251 5397 6465 7467 8859  

Kapacitet vode i težina

Volumen: Litra/m

tip 300 400 500 600 750 900
11 1,83 2,39 2,94 3,50 4,36 5,22
21s 3,58 4,69 5,81 6,92  8,68 10,44
22 3,58 4,69 5,81 6,92 8,74 10,56
33 5,42 7,22 9,03 10,83 13,85  15,87

Masa: kilogram/m

tip 300 400 500 600 750 900
11 12,42 16,17 19,92 23,67 30,22 36,78
21s 17,25 23,00 28,75 34,50 43,03  51,56
22  19,92 26,67  33,42 40,17 50,53  60,89
33 28,25 37,78 47,31 56,83 71,88 86,93

Vrste priključaka

Povezivanje s integriranim tijelom ventila

Radijator Parada e.Flow može se spojiti i kao Compact kada se tijelo termostatskog ventila ukloni, a donji spojevi zatvore sa slijepim čepom.

 

 
Desno  Lijevo

++ odlično
+ vrlo dobro
+- srednje dobro

Nosači

B = Visina; C = Duljina

Usko postavljanje

X1 = 24 mm

Tip 11

a: 95 mm
b: 58,5 mm
c: 25 mm
d: 58,5 mm

Tip 21s

a: 103 mm
b: 65,5 mm
c: 31 mm
d: 65,5 mm

Tip 22

a: 140 mm
b: 84 mm
c: 31 mm
d: 65,5 mm

Tip 33

a: 205 mm
b: 84 mm
c: 31 mm
d: 60 mm

Tip 33 samo sa MCA-Q-300

a: 200 mm
b: 78 mm
c: 25 mm
d: 65,5 mm

Široko postavljanje

X1 = 39,5 mm

Tip 11

a: 110 mm
b: 74 mm
c: 41 mm
d: 74 mm

Tip 21s

a: 119 mm
b: 81 mm
c: 47 mm
d: 81 mm

Tip 22

a: 156 mm
b: 100 mm
c: 47 mm
d: 60 mm

Tip 33

a: 221 mm
b: 100 mm
c: 47 mm
d: 81 mm

MCW-5

MCA-Q-300

Korektivni faktori

Pločasti, niskomontažni i dekorativni radijatori- Tablica za preračunavanje  EN 442 -približan toplinski učin

Technical catalogue - Panel radiators (05.2017)

Technical catalogue - Panel radiators (05.2017)
PDF: 4.20 MB

Naši radijatori imaju garanciju na 10 godina na sve greške u proizvodnji, pri korištenju u normalnim uvjetima, za sustave toplovodnog grijanja. Ta garancija ne odnosi se na kvarove uzrokovane nepravilnom montažom ili vanjskim čimbenicima (kvaliteta vode, cijevi propusne na kisik,...). U slučaju greške kod sirovina ili greške u proizvodnji priznate od strane N.V. RADSON, kupac ima pravo tražiti popravak ili zamjenu neispravnih dijelova. N.V. RADSON izričito se ograđuje od svake štete, ozljede ili oštećenja drugih dobara, te gubitka dobiti.

Naša garancija na 10 godina vrijedi samo za kupnju od 1. siječnja 2007. godine.