Croatia
Horizontalni dekorativni radijatori

Kos H

Horizontalni dekorativni radijatori - Kos H

Horizontalni dekorativni radijator s ravnom prednjom pločom i jedinstvenim blago zaobljenim stranama. Taj se horizontalni model isporučuje s prilagođenim završnim slojem boje koji ističe njegov jedinstveni dizajn. 

+

Informacije:

Visina (mm) 400 - 600 - 750 - 900
Duljina(mm) 450 - 600 - 750 - 900 - 1050 - 1200 - 1350 - 1500 - 1650 - 1800 - 1950
Razmak 50 mm (kanal tople vode)
25 mm (konvektori) 
Priključci 2 x diameter 1/2" (15/21)
Montaža Bez zavarenih nosača, dolazi sa konzolama „Monclac”
Pribor 2 Monclac konzole, vijci i zatici
Pakiranje

Radijatori su s 2 strane zaštićeni kartonom, uključujući zaštitu rubova. Radijatori su omotani u stiskajuću foliju.

Garancija 10 Godina 

Vrste radijatora

Type 20

 

Type 21


 

Type 22

 

Type 33


 

Toplinske moći i dimenzije

 

Duljina Watt Tip 20
Visina 400 600 750 900
450 75/65/20 279 386 463 539
600 75/65/20 373 515 617 718
750 75/65/20 466 644 772 898
900 75/65/20 559 772 926 1077
1050 75/65/20 652 901 1080 1257
1200 75/65/20 745 1030 1235 1436
1350 75/65/20 838 1158 1389 1616
1500 75/65/20 932 1287 1544 1796
1650 75/65/20 1025 1416    
1800 75/65/20 1118 1544    
1950 75/65/20 1211 1673    

 

 

Duljina Watt Tip 21
Visina 400 600 750 900
450 75/65/20 445 602 701 802
600 75/65/20 593 802 934 1070
750 75/65/20 742 1003 1168 1337
900 75/65/20 890 1203 1401 1605
1050 75/65/20 1038 1404 1635 1872
1200 75/65/20 1187 1604 1868 2140
1350 75/65/20 1335 1805 2102 2407
1500 75/65/20 1484 2006 2336 2675
1650 75/65/20 1632 2206    
1800 75/65/20 1780 2407    
1950 75/65/20 1929 2607    

 

 

Duljina Watt Tip 22
Visina 400 600 750 900
450 75/65/20 573 764 922 1014
600 75/65/20 764 1018 1229 1352
750 75/65/20 955 1273 1536 1690
900 75/65/20 1146 1527 1843 2028
1050 75/65/20 1337 1782 2150 2366
1200 75/65/20 1528 2036 2458 2704
1350 75/65/20 1719 2291 2765 3042
1500 75/65/20 1910 2546 3072 3380
1650 75/65/20 2100 2800    
1800 75/65/20 2291 3055    
1950 75/65/20 2482 3309    

 

Duljina Watt Tip 33
Visina 400 600 750 900
450 75/65/20 749 1100 1291 1454
600 75/65/20 1059 1466 1721 1939
750 75/65/20 1324 1833 2152 2423
900 75/65/20 1589 2200 2582 2908
1050 75/65/20 1853 2566 3012 3393
1200 75/65/20 2118 2933 3443 3877
1350 75/65/20 2383 3299 3873 4362
1500 75/65/20 2648 3666 4304 4847
1650 75/65/20 2912 4033    
1800 75/65/20 3177 4399    
1950 75/65/20 3442 4766    

 

Kapacitet vode i težina

Volume : L / m

type

400 600 750 900
20 4,83 7,14 8,68 10,22
21 5,17 7,50 9,35 11,20
22 4,89 7,24 9,00 10,76
33 7,30 10,86 13,52 16,19

Weight : Kg / m

type 400 600 750 900
20 16,23 24,19 30,10 36,00
21 21,17 32,30 39,45 46,60
22 23,78 35,52 44,33 53,14
33 35,84 54,19 67,95 81,71

Vrste priključaka

Lijevi priključak na zahtjev

Drugi priključci nisu mogući.

Priključak: 2 xΦ ½” (15/21) – dolje desno.

 

Nosači

       

 

 

B = Visina
C = Duljina


 

 

 

Usko postavljanje

X1 = 24 mm

 

 

Široko postavljanje

X1 = 39,5 mm

 

 

Tip 20
a: 141 mm
b: 84 mm
c: 30 mm

Tip 21
a: 141 mm
b: 84 mm
c: 30 mm

Tip 22
a: 141 mm
b: 84 mm
c: 30 mm

Tipe 33
a: 206 mm
b: 84 mm
c: 30 mm

 

Tip 20
a: 157 mm
b: 100 mm
c: 46 mm

Tip 21
a: 157 mm
b: 100 mm
c: 46 mm

Tip 22
a: 157 mm
b: 100 mm
c: 46 mm

Tip 33
a: 222 mm
b: 100 mm
c: 46 mm

Technical catalogue - Decorative radiators

Technical catalogue - Decorative radiators
PDF: 6.25 MB

Naši radijatori imaju garanciju na 10 godina na sve greške u proizvodnji, pri korištenju u normalnim uvjetima, za sustave toplovodnog grijanja. Ta garancija ne odnosi se na kvarove uzrokovane nepravilnom montažom ili vanjskim čimbenicima (kvaliteta vode, cijevi propusne na kisik,...). U slučaju greške kod sirovina ili greške u proizvodnji priznate od strane N.V. RADSON, kupac ima pravo tražiti popravak ili zamjenu neispravnih dijelova. N.V. RADSON izričito se ograđuje od svake štete, ozljede ili oštećenja drugih dobara, te gubitka dobiti.

Naša garancija na 10 godina vrijedi samo za kupnju od 1. siječnja 2007. godine.