Croatia
Cijevni radijatori

Delta Bar

Cijevni radijatori - Delta Bar

Delta Bar je u potpunosti laserski zavaren.

Najsuvremenija tehnologija grijanja i inovativni dizajn.

+

Informacije:

Polaz  ½'' lijevo dolje, Povrat½'' desno dolje.

Dolazi sa nosačima, bez pokrivne ploče

Vrste radijatora

 

Toplinske moći i dimenzije

 

Visina 750 900
Broj rebra 4 5 4 5
tip 4075 5075 4090 5090
elementi dužina  

Toplinski učin

 Toplinski učin

Toplinski učin

Toplinski učin

14 800 75/65/20°C 1417 1747 1665 2055
18 1000 75/65/20°C 1822 2246 2140 2642
22 1200 75/65/20°C 2226 2746 2616 3230

Kapacitet vode i težina

 

Visina 750 900
Broj rebra  4 5 4 5
Tip 4075 5075 4090 5090
elementi duljina   Toplinski učin Toplinski učin Toplinski učin Toplinski učin
14 800 Težina (prazno) - kg 50 58 58 68
    Volumen - l 21,20 26,10 24,70 30,40
18 1000 Težina (prazno) - kg 59 70 69 82
    Volumen - l 27,20 33,50 31,70 39,10
22 1200 Težina (prazno) - kg 69 82 81 97
    Volumen - l 33,30 41,00 38,80 47,80

Vrste priključaka

Polaz½” lijevo dolje,Povrat ½”desno dolje

Nosači

Technical catalogue - Delta column radiators

Naši radijatori imaju garanciju na 10 godina na sve greške u proizvodnji, pri korištenju u normalnim uvjetima, za sustave toplovodnog grijanja. Ta garancija ne odnosi se na kvarove uzrokovane nepravilnom montažom ili vanjskim čimbenicima (kvaliteta vode, cijevi propusne na kisik,...). U slučaju greške kod sirovina ili greške u proizvodnji priznate od strane N.V. RADSON, kupac ima pravo tražiti popravak ili zamjenu neispravnih dijelova. N.V. RADSON izričito se ograđuje od svake štete, ozljede ili oštećenja drugih dobara, te gubitka dobiti.

Naša garancija na 10 godina vrijedi samo za kupnju od 1. siječnja 2007. godine.